s. 9
dodać: SSJ – Savez Studenata Jugoslavije
 

s. 321, Ryc. 7

Każda druga ciągła kreska pionowa ukazuje na osi czasu hipotetyczne znaczenie S – funkcję szczególną samorządności i powinna być w kolorze niebieskim (w książce niektóre omyłkowo są w czerwonym).
W legendzie tej ryciny JEST F- funkcja podstawowa ZSP: zrzeszenie…, MA BYĆ F – funkcja podstawowa ZSP: zrzeszanie…
 
 

s. 239, przypis 410

JEST: Referat ….  MA BYĆ: S. Ciosek, jak w przypisie 411

 
s. 332, przypis 14
JEST: Zob. tekst opatrzony … MA BYĆ: Zob. s.170, przypis 232 oraz tekst opatrzony…
 
s. 384, indeks
dodać: Tito (właśc. Broz) J. – 249
 

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski

Eugeniusz Stemplowski