Książki II - (współ)autorstwo, (współ)redakcja

Żywoty historyczne. Tadeusz Łepkowski, Marian Małowist, Janusz Tazbir i Aleksander Gieysztor w wywiadach z lat 1986-1989, red. nauk. Ryszard Stemplowski, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2020; w rozmowach uczestniczą: Bronisław Geremek, Jerzy Jedlicki, Henryk Samsonowicz, Ryszard Stemplowski, Henryk Szlajfer, Michał Tymowski, Tadeusz Wasilewski, 139 s.

Strona tytułowa

Indeks osób

Spis treści

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski

Eugeniusz Stemplowski