Vidas históricas. Conversaciones con Tadeusz Łepkowski, Marian Małowist, Janusz Tazbir y Aleksander GieysztorReimpresiones de «Estudios Latinoamericanos» (11, 12, 13, 15)  - Revista del Instituto de Historia, Academia de Ciencias de Polonia, Coordinación introduccion Ryszard Stemplowski, Scholar Publishing House, Warszawa 2019, 167 pp.

 Índice de materias

Índice de nombres

 

 

Mają swe losy książki, mają swe dzieje historycy, mają też historycy wiele o historii do opowiedzenia. Książka Vidas históricas. Conversaciones con Tadeusz Łepkowski, Marian Małowist, Janusz Tazbir y Aleksander Gieysztor (tytuł polskojęzyczny: Żywoty historyczne. Rozmowy z …) zawiera przedruki rozmów z czterema wybitnymi historykami zajmującymi się – czytając ich dzieła łącznie – Polską, Europą, Afryką i Ameryką Łacińską w rozmaitych okresach od średniowiecza do czasów nam współczesnych – przeprowadzone po polsku w ostatnich latach istnienia PRL i opublikowane po hiszpańsku w PAN-owskim, przeze mnie redagowanym roczniku „Estudios Latinoamericanos” (1988-1991). Uczeni ci, pytani przez redaktora rocznika oraz współpracowników lub uczniów, mówią o swoich kolejach losu i swych przodkach, o swoich lekturach, studiach, nauczycielach, uczniach, swoich dziełach... Wypowiedzi tych czterech historyków zostały opatrzone spisami ich najważniejszych publikacji oraz przypisami odnośnie wymienianych osób i prac. Indeks obejmuje prawie 500 nazwisk. Język hiszpański jest drugim po angielskim pod względem rozpowszechnienia językiem początkowo tylko europejskim, a dzisiaj ojczystym dla prawie pół miliarda ludzi na obydwu półkulach. Kto spośród hispanoablantes zechce książkę przeczytać (choćby w ebooku), dzięki Wydawnictwu Naukowemu Scholar zobaczy nieznane obrazy dziejów Polski jako części historii powszechnej.

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski

Eugeniusz Stemplowski