Bibliografia

I.  Książki, Books

II. Książki - redakcja naukowa, Books – edited and/or co-edited

III. Artykuły i rozdziały w książkach, Chapters and articles in books

IV. Artykuły, edycje źródeł etc. w czasopismach, Articles, source editing, etc. in journals

V. Recenzje i artykuły recenzyjne, Reviews and review articles

VI. Varia

________________________________________________________________________

I. Książki, Books

1.  

Zależność i wyzwanie: Argentyna wobec rywalizacji mocarstw anglosaskich i Trzeciej Rzeszy, KiW, Warszawa 1975, 404 s. [Argentina ante las rivalidades entre las potencias anglosajonas y el Tercer Reich].

2.

Państwowy socjalizm w realnym kapitalizmie: Chile w roku 1932, Wydawnictwo Trio, Warszawa 1996, 450 s. [State-Socialism in Actually Existing Capitalism. Chile in the Year 1932]. 

3. 

Kształtowanie polskiej polityki zagranicznej. Wstęp do analizy, PISM, Warszawa 2004, 167s.

4.

Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP, PISM, Warszawa 2006, 354 s.

5.

Projekty rządowe i koncepcje teoretyczne integracji państw europejskich. Skrypt, Akademia  Dyplomatyczna, PISM, Warszawa 2007, 172 s.

6. 

Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP, Wydanie drugie rozszerzone,  T.I, 438 s., T.II, 628 s., PISM, Warszawa 2007. Spis treści. [An Introduction to the Analysis of Polish Foreign Policy, Second Edition Enlarged, 2 vols.]. Table of Contents

7. 

Normatywne podstawy prowadzenia polityki zagranicznej. Skrypt do wykładu w Akademii Dyplomatycznej, PISM, Warszawa 2008, 97 s. (+ errata do s. 39-41)

8.

Elementy politycznej filozofii integracji państw europejskich w XX-XXI w. Streszczenie, teksty źródłowe i bibliografia wykładów w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, PISM, Warszawa 2010, 284 s.

9.

Elementy politycznej filozofii integracji państw europejskich w XX-XXI w. Streszczenie wykładów, teksty źródłowe i bibliografia, Wydanie II poprawione, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2012, 333 s. Spis treściSpis tematówSpis tekstów źródłowych.

10. 

O prowadzeniu i analizowaniu polityki państwa, ATUT, CSNiE Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, 491 s. Spis treściWstęp [On making and analysing public policy]

11. 

Państwowy socjalizm w realnym kapitalizmie. Chilijska reakcja na światowy kryzys gospodarczy (1932 r.), Wydanie II, Seria„Biblioteka Iberyjska” pod red. Jerzego Mazurka, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2013, 482 s. Spis treści. [State Socialism in Actually Existing Capitalism. The Chilean Response to the Great Depression 1932]. Contents

12.

Zależność i wyzwanie. Argentyna wobec rywalizacji Wielkiej Brytanii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych 1930-1946, [Argentina ante las rivalidades entre los Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, 1930-1946], Wydanie II, Seria „Biblioteka Iberyjska” pod red. Jerzego Mazurka, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2014, 405 s. Spis treści.  Indice.

13. 

Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. W aneksie: R. Stemplowski i R. Tarnogórski, Chronologia 1989-2014, Wydanie III zmienione, seria wydawnicza (red. K. Ruchniewicz, CSNiE UWr.) "Polska polityka zagraniczna", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015

14.

Kultury polityczne naszych czasów. Szkic latyno-euro-amerykanistyczny [Political Cultures of Our Times. A European-Latin-Americanist Sketch], Seria Biblioteka Iberyjska” pod red. Jerzego Mazurka, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2016, 254 s. Spis treści. Table of Contents.

 

II. Książki - redakcja naukowa, Books – edited and/or co-edited

15.  Dzieje Ameryki Łacińskiej: od schyłku epoki kolonialnej do czasów współczesnych (T. Łepkowski, red. nauk.; rozdziały - T. Knothe, M. Kula, T. Łepkowski, R. Mroziewicz, R. Stemplowski, J. Szemiński). T. 2, 1870/1980-1929, R. Stemplowski i R. Mroziewicz (red.), KiW, Warszawa 1978, s. 470;  

16.  Dzieje …( zob. 13). T. 3, 1930-1975/1980, R. Stemplowski (red. nauk.), KiW, Warszawa 1983, s. 735

17.  Imigranci polscy w Brazylii podczas II wojny światowej. Wybór dokumentów z Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Generała Sikorskiego w Londynie. Do publikacji podał, wstępem i przypisami opatrzył Ryszard Stemplowski, Instytut Badań Polonijnych UJ w Krakowie, Warszawa 1978, s. 99

18.  Wojsko i społeczeństwo w Trzecim Świecie. Wybór i wstęp: Ryszard Stemplowski, Czytelnik, Warszawa 1979, s. 553; autorzy tekstów: Yiri A. Antonov, John H. Badgley, Stephen P. Cohen, Samuel Decalo, Carlos Delgado, Ruth Firs, William Gutteridge, Ruy Mauro Marini, Georgi J. Mirski, Fernando La Mond Tullis, José Nun, Ricardo Pumaruna-Letts, Rustem Sewortian, Ryszard Stemplowski, Anatoli F. Szulgowski

19.  Ameryka Łacińska: Dyskusja o rozwoju. Wybór i wstęp: Ryszard Stemplowski, Czytelnik, Warszawa 1987, s. 413; [autorzy tekstów: Samir Amin, Fernando Henrique Cardoso, Evelina Dagnino, Enzo Falleto, Andre Gunder Frank, Pablo González Casanova, Celso Furtado, Octavio Ianni, B.I. Kowal, Leonid L. Kłoczkowski, Gérard Pierre-Charles, Theotonio Dos Santos, S.I. Siemionow, Rodolfo Stavenhagen, Ryszard Stemplowski, Walentin J. Szejnis, Anatoli F. Szulgowski, Tolman Tönnies Evers, Peter von Wogau]

20.  Słowianie w argentyńskim Misiones 1897-1947. Zbiór studiów pod red. Ryszarda Stemplowskiego, PWN, Warszawa 1991, s. 278; [autorzy: Leopoldo J. Bartolomé, Danuta Łukasz, Ryszard Stemplowski]

21.  Prospects for EU-US Relationship, Edited by Ryszard Stemplowski, PISM, Warszawa 2001, p. 123; contributors: Kenneth Allard, Joseph E. Bigio, Krzysztof Bobiński, Wolf Grabendorff, Lawrence S. Graham, Janusz Kaczurba, Manfred Knapp, Longin Pastusiak, Adam Daniel Rotfeld, Alberta M. Sbragia, Ryszard Stemplowski, Peter Trubowitz, Andrzej Wielowieyski, Laurence A. Whitehead

22.  The European Union in the World System Perspective, Edited by Ryszard Stemplowski, PISM, Warszawa 2002, p.198;  contributors: Joseph E. Bigio, Carlos Escudé, Gernot Köhler, Ewa Maziarz, Aleksander Müller, Hans-Heinrich Nolte, Anna Pochylczuk, Ryszard Stemplowski, Arno Tausch. Reviewed in "Zeitschrift für Weltgeschichte. Interdisyiplinäre Perspektiven", Jaghrgang 6, Heft 2 (Herbst 2005), p. 130-133

23.  Transnational Terrorism in the World System Perspective, Edited by Ryszard Stemplowski, PISM, Warszawa 2002, p.186; contributors: Anatoly L. Adamishin, Albert J. Bergesen, Bartosz Bolechów, Robert M. Derlugian, Sławomir Dębski, Carlos Escudé, Jacek Foks, Jonathan Fox, Beata Górka-Winter, Walter Laqueur, Omar A. Lizardo, Ryszard Stemplowski. Reviewed in "Zeitschrift für Weltgeschichte. Interdisyiplinäre Perspektiven", Jaghrgang 6, Heft 2 (Herbst 2005), p. 130-133

24. After the Attack: 'Several Europes' and Transatlantic Relations, Abridged Transcripts, Edited by Ryszard Stemplowski and Laurence A. Whitehead, PISM, Warszawa 2002, p. 217; contributors: Benoit D'Aboville, Lord (John) Alderdice, Fernando Andresen-Guimarçães, Michael Brenner, Peter Burian, Nicholas Burns, Stanisław Ciosek, Ulrich Daldrup, Ginte Damusis, Daniel Dultzin, Sheldon Ekland-Olson, Leon Fuerth, Mircea Geoana, Heather Grabbe, Wolf Grabendorff, Lawrence S. Graham, János Herman, John Higley, Jean-Jacques Kasel, Andrei Kolosovsky, Sergiy Komisarenko, Hans Christian Krüger, Imants Liegis, Geoffrey Martin, Miguel Mesquita da Cunha, Gebhardt von Moltke, Porfirio Muñoz Ledo, Zdzisław Najder, Jerzy Nowak, Andrzej Olechowski, Thomas Ouchterlony, Horst Pietschmann, Philippe de Schoutheete, Alisher Shaykhov, Ryszard Stemplowski, Willy Stevens, Anton Thalmann, Peter Trubowitz, Magdaléna Vášáryová, Alexandr Vondra, Allen Weinstein, Laurence Whitehead, Jerzy J. Wiatr

25.  Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku, pod red. Ryszarda Stemplowskiego i Adriany Żelazo, PISM, Warszawa 2002, s. 484; autorzy tekstów: Grzegorz Babiński, Stanisław Ciok, Grzegorz Gorzelak, Anna Barbara Kisiel-Łowczyc, Lesław Koćwin, Zbigniew Kurcz, Joanna Kurczewska, Jacek Kurzępa, Marian Malikowski, Jerzy Mikułowski-Pomorski, Władysław Misiak, Andrzej Miszczuk, Ewa Nowicka, Marek Proniewski, Sławomir Rębisz, Jan Róg, Halina Rusek, Andrzej Sadowski, Ryszard Stemplowski, Roman Szul, Dariusz Wojakowski, Adriana Żelazo, Arkadiusz Żukowski

26.  The EU-US Cooperation, Transatlantic Dialogue. Third Conference, Warsaw 2003, Edited by Lawrence S. Graham and Ryszard Stemplowski, PISM, Warszawa 2003, pp. 134; contributors: Alyson J.K. Bailes, Krzysztof Bobiński, Sławomir Dębski, Lawrence S Graham, Jean Y. Haine, Bastien Nivet, Alberta M. Sbragia, Klaus-Heinrich Standke, Ryszard Stemplowski, Laurence A. Whitehead  

27.  On the State of Latin American States. Approaching the Bicentenary, Edited by Ryszard Stemplowski. Kraków: The Andrzej  Frycz Modrzewski Kraków University 2009, 592 p.; contributors: Carlos Escudé, Lawrence S. Graham, Colin M. Lewis, Tadeusz  Paleczny, Horst Pietschmann, Aleksander Posern-Zieliński, Ryszard Stemplowski, Patricio Valdivieso

28.  Europe – Latin America: Looking at Each Other? Edited by Ryszard Stemplowski. Warszawa, PISM 2010, 497 s.; contributors: Karl Buck, Antoni Dudek, Carlos Escudé,  Lawrence A. Graham, Leszek Jesień, Alan Knight, Hieronim Kubiak, Jacek Kurczewski, Colin M. Lewis, Ericka López Godoy, Aleksander Posern-Zieliński, Luiz Carlos Ribeiro, Peter H. Smith, Patricio Valdivieso, Beata Wojna, Lubomir W. Zyblikiewicz

29.  Polacy, Rusini i Ukraińcy, Argentyńczycy. Osadnictwo w Misiones 1892-2009, red. nauk. Ryszard Stemplowski, Seria „Biblioteka Iberyjska” pod red. Jerzego Mazurka, Museum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2011, 593 s. Autorzy opracowań: Leopoldo J. Bartolomé, Joanna Cichocka, Silvio Huber, Héctor Jaquet, Elena María Kraustofl, Danuta Łukasz, Jerzy Mazurek, Ryszard Stemplowski, Zygmunt Wolski

30.  Polacy, Rusini i Ukraińcy, Argentyńczycy. Osadnictwo w Misiones 1892-2009, red. nauk. Ryszard Stemplowski, Seria „Biblioteka Iberyjska” pod red. Jerzego Mazurka, Wydanie II poprawione, Museum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2013, 594 s. Autorzy opracowań: Leopoldo J. Bartolomé, Joanna Cichocka, Silvio Huber, Héctor Jaquet, Elena María Kraustofl, Danuta Łukasz, Jerzy Mazurek, Ryszard Stemplowski, Zygmunt Wolski

31. Professor, Minister, Judge - Krzysztof Skubiszewski 1926-2010, Preface by Ambassador Witold Sobków, Coordinated by Ryszard Stemplowski, seria wydawnicza Polska Polityka Zagraniczna pod red. Krzysztofa Ruchniewicza, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, 90 s., 28 fotografii, contains biografical data and photos courtesy the Krzysztof Skubiszewski Fondation and the Skubiszewski Family Photo Archives; contributors: James Crawford, Grzegorz Dziemidowicz, Rosalyn Higgins, Zdzisłąw Kędzia, Bartłomiej Krzan, Marek Prawda, Ryszard Stemplowski  

32. Współczesna kultura dyplomatyczna. Przybliżenie pierwsze, red. nauk. Ryszard Stemplowski, Seria „Polska Polityka Zagraniczna” pod red. Krzysztofa Ruchniewicza, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, 368 s. Autorzy: Andrzej Barcikowski, Stanisław Bieleń, Włodzimierz Borodziej, Jacek Czaputowicz, Sławomir Dębski, Paweł Duber, Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, Marek Grela, Włodzimierz Herman, Adam Kobieracki, Włodzimierz Konarski, Marek Kornat, Paweł Kowal, Robert Kupiecki, Maciej Mróz, Jerzy M. Nowak, Artur Nowak-Far, Zbigniew Siemiątkowski, Ryszard Stemplowski, Bogdan Szlachta, Rafał Tarnogórski, Jacek Tebinka, Zbigniew Włosowicz, Mariusz Wołos, Ernest Wyciszkiwicz, Krzysztof Zanussi, Andrzej Zybertowicz, Przemysław M. Żukowski    

III. Rozdziały i artykuły w książkach (z pominięciem wstępów do redagowanych książek). Chapters and articles in books

33 - 51. Dziewiętnaście opracowań - wszystkie rozdziały poświęcone Argentynie, Chile i Urugwajowi w t. 2 i 3; wszystkie rozdziały ogólne w t. 2 i 3; wstęp w t. 3: Dzieje Ameryki Łacińskiej: od schyłku epoki kolonialnej do czasów współczesnych (T. Łepkowski, red. nauk.; rozdziały - T. Knothe, M. Kula, T. Łepkowski, R. Mroziewicz, R. Stemplowski, J. Szemiński). T. 2, 1870/1980-1929, R. Stemplowski i R. Mroziewicz (red.), Warszawa 1978, s. 470;T. 3, 1930-1975/1980, R. Stemplowski (red. nauk.), Warszawa 1983, s. 735; zob. 13.

52. Modernisierung - Theorie oder Doktrin? Anmerkungen eines Lateinamerika-Historikers, [w:] W. Conze, G. Schramm, K. Zernack (Hrsg.), Modernisierung und Nationale Gesellschaft im ausgehenden 18. und im 19. Jahrhundert, Berlin 1979, S. 9-27

53. Castillo's Argentina and World War II. Economic Aspects of the Argentine-British - US Quadrilateral, [w:] J. Schneider (Hrsg.), Wirtschaftskraefte und Wirtschaftswege. Festschrift Hermann Kellenbenz, Bd.V, Klett-Cotta, Stuttgart 1981, S. 801-823

54. Las concepciones nacionalistas y sus contextos políticos en la Argentina: de Lugones a Perón, [w:] P. Waldmann, E. Garzón Valdés (comp.), El poder militar en la Argentina 1976-1981. Aspectos históricos y sociopolíticos, Frankfurt/M 1982. p. 33-41; II Edición, Buenos Aires 1983

55. (współaut.) Polskie osadnictwo chłopskie w argentyńskim Misiones od końca XIX w. do lat trzydziestych XX w., [w:] M. Kula (red. nauk.), Dzieje Polonii w Ameryce Łacińskiej, Wrocław, 1983, s. 246-308

56. Salwador 1932: Kryzys, rebelia, terror, [w:] T. Łepkowski (red. nauk.), Zamachy, przewroty, rewolucje. Ameryka Łacińska w XX w.,Warszawa 1983, s. 59-71

57. Argentyna 1943: W stronę peronizmu, [w:] T. Łepkowski (red. nauk.), Zamachy, przewroty, rewolucje. Ameryka Łacińska w XX w., Warszawa 1983, s. 101-119

58. (współaut.) Political responses to the economic crises in El Salvador: 1930s and 1980s, [w:] I. Berend and K. Borchardt (eds.), The Impact of the Depression of the 1930s and Its Relevance for the Contemporary World, Bern 1986, p. 304-329

59. (współaut.) Politikai valaszok a harmincas es a nyolcvanasevek gasdasagi valsagara Salvadorban, [w:] Berend T.I. es K. Borchardt (szerk), Valsag-Recesszio-Tarsadalom (Az 1930-as es az 1970-80-as evek osszehasonlitasa). Valogatott tanulmanyok, Budapest 1987, p. 267-283; zob. 52

60. Hacia la autonomización y totalización del Estado: Carlos Dávila y su concepción del Socialismo de Estado, [w:] A. Annino, M. Carmagnani, G. Chiaramonti, A. Filippi, F. Fiorani, A. Gallo e G. Marchetti (a cura di), America Latina dallo stato coloniale allo stato nazione 1750-1940, Milano 1987, p. 361-387

61. Sojusznicy i rywale. Latynoamerykański aspekt stosunków USA-Wielka Brytania a II wojna światowa, [w:] L. Zyblikiewicz (red. nauk.), Zwycięstwo nad faszyzmem i jego skutki, Kraków 1988, s. 213-223; zob. 120

62. Entre la frontera y el Estado-Nación: Incorporación e integración de Misiones en la Argentina 1882-1953, [w:] Memorias del Primer Simposio Internacional de la Universidad de Varsovia Sobre América Latina y Sexto Simposio Polaco-Mexicano sobre América Latina, Warszawa-Wykno 1987, t. 1, Warszawa 1988, p. 77-89

63. Latin America's Image in Contemporary Europe: A Case in the Social Construction of Reality, [w:] G. Gorzelak (ed.), Regional Dynamics of Socio-Economic Change, Warszawa 1988, p. 193-211

64. Ku wspólnocie narodowo-państwowej. Kresy misjonenskie a procesy integracyjne w Argentynie XIX-XX wieku, [w:] M. Kula (koordynator zespołu autorów), Narody. Jak powstawaly i jak wybijaly się na niepodleglość?, Warszawa 1989, s. 175-189

65. Los roles sociales de los misionarios europeos en la Argentina de los siglos XIX y XX, [w:] Iglesia, Religión y Sociedad en la Historia Latinoamericana 1492-1945. Congreso VIII de Asociación de Historiadores Latinoamericanistas de Europa, Szeged 1990, t.IV, p.165-180

66. State Socialism in Chile 1932: Economic Nationalism?, [w:] H. Szlajfer (ed.), Economic Nationalism in East Central Europe and South America 1918-1939, Geneve 1990, p. 133-189 (rozdziały - M. Carmagnani, J. Kofman, R. Stemplowski, H. Szlajfer)

67. Joannes Dantiscus en la España de Carlos V (un informe sobre las investigaciones en curso), [w:] P.M. Pinero Ramirez y Ch. Wentzlaff-Eggebert (edición a cuidade de), Sevilla en el imperio de Carlos V: Encrucijada entre dos mundos y dos épocas, Sevilla 1991, p. 131-138

68. Historyczny kontekst osadnictwa rolnego w Misiones. Rozważania wstępne, [w:] Słowianie w argentyńskim Misiones 1897-1947. Zbiór studiów pod red. Ryszarda Stemplowskiego, Warszawa 1991, s. 278; [autorzy: Leopoldo J. Bartolomé, Danuta Łukasz, Ryszard Stemplowski], s. 5-42

69. Liczebność i rozmieszczenie słowiańskich osadników rolnych w Misiones (1897-1947), [w:] Słowianie w argentyńskim Misiones 1897-1947. Zbiór studiów pod red. Ryszarda Stemplowskiego, Warszawa 1991, s. 278; [autorzy: Leopoldo J. Bartolomé, Danuta Łukasz, Ryszard Stemplowski], s. 43-97

70. Słowiańskie gospodarstwo osadnicze w Misiones (1897-1947), [w:] Słowianie w argentyńskim Misiones 1897-1947. Zbiór studiów pod red. Ryszarda Stemplowskiego, Warszawa 1991, s. 278; [autorzy: Leopoldo J. Bartolomé, Danuta Łukasz, Ryszard Stemplowski], s. 99-138

71. Argentyna, Brazylia i Chile wobec Republiki Weimarskiej, [w:] P. Sierpowski (red. nauk.), Niemcy w polityce międzynarodowej 1919-1939, t. 2: Lata wielkiego kryzysu gospodarczego, Poznań 1992, s. 121-130

72. Socjalizm państwowy w Chile 1932 roku: nacjonalizm gospodarczy?, [w:] H. Szlajfer (red. nauk.), Europa Środkowo-Wschodnia i Ameryka Południowa 1918-1939. Szkice o nacjonalizmie ekonomicznym, Warszawa 1992, s. 157-224

73. Modernizacja Kancelarii Sejmu (streszczenie referatu), [w:] H. Suchocka, (red. nauk), Tworzenie prawa w demokratycznym państwie prawnym, Warszawa 1992, s. 205-208

74. My Personal Experience with the Polish Sejm, [w:] Jain C.K., ed., Triumph of democracy : an overview of world parliaments, Inter-parliamentary Union. Conference, New Delhi, April 1993, Published for Lok Sabha Secretariat by CBS Publishers & Distributors, New Delhi 1993, s. 210-220.

75. Poland: on the route to the European Union, [w:] Sir William Nicoll, Richard Schoenberg, eds., Europe beyond 2000 : the enlargement of the European Union towards the East, Whurr Publishers, London 1998, s. 110 - 118

76. Wzmocniona współpraca a uniwersalizm w Unii Europejskiej, [w:] A. Podraza (red.), Traktat Nicejski, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001, s. 131-135

77. The strategic implications of the enhanced co-operation, [w:] J.E. Bigio (ed.), Europe's New Destiny, Lisbon 2002, s. 13-17

78. Ustrój państwa a polityka zagraniczna, [w:] W. Bartoszewski, B. Geremek, A. Olechowski, D.K. Rosati, K. Skubiszewski, R. Stemplowski, Ustrój państwa a polityka zagraniczna, Warszawa 2002, s. 77-90

79. Etyka dyplomacji, [w:] J. Barcz, J. Baszkiewicz, W. Chrzanowski, B. Lewandowski, T. Pieronek, R. Stemplowski, J.J. Wiatr, Etyka dyplomacji, Warszawa 2002, s. 77-88

80. W poszukiwaniu związku pomiędzy procesami społecznymi na polskim pograniczu a polityką zagraniczną u progu XXI wieku, [w:] R. Stemplowski, A. Żelazo (red.), Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku, Warszawa 2002, s. 7-9

81. Wielka koalicja na rzecz udanego debiutu Polski w Unii Europejskiej? [w:] U. Kurczewska, M. Kwiatkowska, K. Sochacka (red.), Polska w Unii Europejskiej. Początkowe problemy i kryzysy?, Warszawa 2002, s. 453-461.

82. W poszukiwaniu kryteriów bezpieczeństwa państwa, [w] S. Dębski i B. Górka-Winter (red.), Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, Warszawa 2003, s. 259-270

83. Towards the EU-US Hegemonic Tandem?, [w:] L.S. Graham and R. Stemplowski (eds.), The EU-US Cooperation, Transatlantic Dialogue Third Conference Warsaw 2003, p. 97-104

84. Polska w Unii Europejskiej: Jaka polityka zagraniczna?, [w:] Jan Krzysztof Bielecki, Jerzy Buzek, Włodzimierz Cimoszewicz, Tadeusz Mazowiecki, Józef Oleksy, Jan Olszewski, Waldemar Pawlak, Ryszard Stemplowski, Hanna Suchocka, Polska w Unii Europejskiej: Jaka polityka zagraniczna? Wykłady Publiczne, PISM, Warszawa 2003, s. 95 – 105.

85. Horyzont poznawczy i polityczny pojęcia "bezpieczeństwo państwa", [w:] R. Kuźniar, Z. Lachowski, Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia - Koncepcje - Instytucje, Warszawa 2003, s. 253-259

86. Talking Points on the State Regionalism in Europe and Beyond, [w:] Katarzyna Żukrowska, Anna Konarzewska, eds., External relations of the European Union - Determinants, Causal Links, Areas, Instytut Wiedzy, Warsaw 2004, s. 125 - 130

87. Sprawiedliwość społeczna a porządek światowy, [w:] L. Balcerowicz, A.Boniecki, J.Kaczurba, T.Kowalik, W. Orłowski, M.F.Rakowski, W.Rapaczyńska, R.Stemplowski, J.Winiecki, Sprawiedliwość społeczna a porządek światowy, Warszawa 2004, s. 137-145

88. Tożsamość zbiorowa i zbiorowe bezpieczeństwo, czyli o materii sprzyjającej łączeniu doświadczenia indywidualnego ze zbiorowym, i myślenia potocznego z teorią, [w:] S. Dębski i T. Jaskułowski, red., Polska-Niemcy. Tożsamość i kryteria bezpieczeństwa w stosunkach transatlantyckich, PISM, Warszawa 2005, s. 13-18; wersja niemieckojęzyczna w tym samym woluminie: Kollektive Identität und kollektive Sicherheit also über eine Materie, welche die Verbindung der individuellen mit der kollektiven Erfahrung und des Alltagsdenkens moit der Theorie fördert, S. 101-107

89. Regional Security: comments, [w:] W. Hofmeister, Ed., II Forte Copacabana Conference, International Security. European – South American Dialogue, Konrad Adenauer-Stiftung, Rio de Janeiro 2005, s. 61-62.

90. Swobody religijne – sytuacja brytyjska, [w:] Piotr Mazurkiewicz i Sławomir Sowiński (red.), Religia – tożsamość – Europa, Ossolineum, Wrocław 2005, s. 211 - 215

91. Indivisible Sovereingty and the European Union, [w:] David J. Eaton, ed., The End of Sovereingty? A Transatlantic Perspective, LIT Verlag, Münster 2006, s. 237 – 242. Zmieniona wersja publikacji Indivisible Sovereignty, "The Polish Foreign Affairs Digest. English Language Versions of the Papers Published in the Polski Przegląd Dyplomatyczny and other Journals in Poland", Vol. 3, No 1 (6), 2003, p. 131-135; zob. 168

92. To understand the understated. Eleven points and a post scriptum on the future role of Nato. A paper for the conference "Transatlantic Perspectives on Security Imperatives", organized by the Polish Institute of International Affairs and the Transatlantic Policy Consortium, Warszawa, June 5, 2006 [w:] Sławomir Dębski (ed.), Transatlantic Perspectives on Security Imperatives, LIT Verlag, Münster - Berlin-Hamburg-London-Wien 2007, p. 113 - 116.

93. Föderalismus als Taktik? Hypothese über die Politik von Adam Czartoryski, Władysław Sikorski, Edvard Beneš und Milan Hodža, [in:] Edmund Dmitrów / Tobias Weger (Hg.): Deutschlands östliche Nachbarschaften. Eine Sammlung von historischen Essays für Hans Henning Hahn, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag 2009 (Die Deutschen und das östliche Europa. Studien und Quellen. Band 4) 2009, S. 75 - 88.

94. O jakiej porze dnia idealizm jest najwyraźniejszy, czyli o skomplikowanym problemie doświadczenia demokracji w Latynoameryce XX-XXI wieku, [w:] Kania, M., Kaganiec-Kamieńska, A. (red.), Doświadczenie demokracji w Ameryce Łacińskiej, Materiały z konferencji w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ (2007), Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009, s. 9 – 15.

95. O społecznej praktyce reprezentacji studentów. Od niespójnych funkcji ZSP w PRL do marginalnych funkcji nowych organizacji ZSP i NZS w RP, [w:] Babiński, G. i Kapiszewska, M. (red.), Zrozumieć współczesność, Kraków, Oficyna Wydawnicza AFM 2009, s. 387 - 402. Z winy autora opublikowano tekst w wersji "I redakcja".

96. States and Political Cultures in Latin America, [in:] Stemplowski, R. (ed.), On the State of Latin American States. Approaching the Bicentenary, Kraków, Oficyna Wydawnicza AFM 2009, 385 - 437.

97. O różnych definicjach kultury politycznej i o jednym projekcie jej badania, [w:] M. Banaś, T. Paleczny, K. Warmińska, red., Kulturowe i społeczne wyzwania współczesności, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2010, s. 171 - 184.

98. Updating sovereignty, [in:] L. Tichy, T. Dumbrovsky et al., Sovereignty and Integration. Paradoxes and Development within Europe Today, Centre for Comparative Law, Law faculty of Charles University in Prague, Praha 2010, p. 175.

99. Koncepcja racji stanu - dzisiaj i jutro, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności, seria "Patriotyzm wczoraj i dziś", T. IX, 2010, s. 41- 52.

100. Wprowadzenie, [w] Polacy - Rusini i UKraińcy, Argentyńczycy. Osadnictwo w Misiones 1892-2009, red. nauk Ryszard Stemplowski, Seria Biblioteka Iberyjska pod redakcją Jerzego Mazurka,Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego & Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2011, 593 s., fotografie, tabele, mapki, bibliografia, indeksy, s. 9-15

101. Polska emigracyjna, Argentyna imigracyjna, Misiones osadnicze, [w] Polacy - Rusini i UKraińcy, Argentyńczycy. Osadnictwo w Misiones 1892-2009, red. nauk Ryszard Stemplowski, Seria Biblioteka Iberyjska pod redakcją Jerzego Mazurka,Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego & Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2011, 593 s., fotografie, tabele, mapki, bibliografia, indeksy, s. 23-38

102. Liczebność i rozmieszczenie geograficzne osadników słowiańskich oraz ich dzieci w Misiones (1892–1945), [w] Polacy - Rusini i UKraińcy, Argentyńczycy. Osadnictwo w Misiones 1892-2009, red. nauk Ryszard Stemplowski, Seria Biblioteka Iberyjska pod redakcją Jerzego Mazurka,Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego & Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2011, 593 s., fotografie, tabele, mapki, bibliografia, indeksy, s.69-130, aneks

103. Słowiańskie gospodarstwo rolne w Misiones (1897–1939);Aneks: Kalendarz rolniczy, [w] Polacy - Rusini i Ukraińcy, Argentyńczycy. Osadnictwo w Misiones 1892-2009, red. nauk Ryszard Stemplowski, Seria Biblioteka Iberyjska pod redakcją Jerzego Mazurka,Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego & Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2011, 593 s., fotografie, tabele, mapki, bibliografia, indeksy, s. 135-194, aneks

104. Role społeczne księdza katolickiego w Argentynie (od połowy XIX w. do połowy XX w.), [w] Polacy - Rusini i UKraińcy, Argentyńczycy. Osadnictwo w Misiones 1892-2009, red. nauk Ryszard Stemplowski, Seria Biblioteka Iberyjska pod redakcją Jerzego Mazurka,Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego & Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2011, 593 s., fotografie, tabele, mapki, bibliografia, indeksy, s. 285-302

105. Tożsamości społeczne osadnikow galicyjskich oraz ich dzieci (1892–1942), [w] Polacy - Rusini i UKraińcy, Argentyńczycy. Osadnictwo w Misiones 1892-2009, red. nauk Ryszard Stemplowski, Seria Biblioteka Iberyjska pod redakcją Jerzego Mazurka,Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego & Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2011, 593 s., fotografie, tabele, mapki, bibliografia, indeksy, s. 303-349

106. Ruch społeczny w analitycznej perspektywie kultury politycznej, [w] K. Derwich, M. Kania, red., Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 151 - 159

107. O kryterium etycznym w racji stanu, [w] A. Krzynówek-Arndt, red., Kryterium etyczne w racji stanu, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, s. 13 - 35

108. A sketch of Krzysztof Skubiszewski's view of the concept of raison d'état, [w] R. Stemplowski, coordinator, Professor, Minister, Judge - Krzysztof Skubiszewski 1926-2010, Preface by Ambassador Witold Sobków, seria wydawnicza Polska Polityka Zagraniczna pod red. Krzysztofa Ruchniewicza, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 44-49

109. O sprawiedliwości społecznej w polityce polskiej, [w:] W. Arndt, S. Bober., red., Sprawiedliwość społeczna w polityce polskiej, Akademia Ignatianum w Krakowie i Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 11-35 

110. Posłowie po słowach o kształtowaniu tożsamości, [w] W. Herman, Mój Dybuk. W poszukiwaniu tożsamości: drogi, bezdroża, dygresje, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, s. 291-302

111. O kulturze politycznej jako postulowanym przedmiocie badań, [w] A. Sarnacki, red., Kultura polityczna jako przedmiot badań,  Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, 2017, s.15-22

112. Współczesna kultura dyplomatyczna. Co to jest i jak to można badać? [w] R. Stemplowski, red., Współczesna kultura dyplomatyczna. Przybliżenie pierwsze ... zob. wyżej - 32; s. 25-61

IV. Artykuły, edycje źródeł etc. w czasopismach
      Articles, source editing, etc. in journals

113. Niemcy w Argentynie, 1933-1945, "Biuletyn Niemcoznawczy", 5/1971, s. 47-73

114. Fuentes sobre historia de la Argentina en los archivos de Polonia, "Estudios Latinoamericanos", 1/1972, p. 339-350

115. (z J. Szeminskim) Polskie źródła archiwalne do dziejów Ameryki Lacinskiej w XIX i XX wieku, "Dzieje Najnowsze", 2/1972, s. 137-145

116. Neutralismo argentino y las potencias anglosajonas 1939-1945, "Estudios Latinoamericanos", 3/1976, p. 339-349

117. Los ucranios en la Argentina. Dos documentos inéditos, "Estudios Latinoamericanos", 3/1976, p. 289-307

118. Rekrutacja w Brazylii do oddzialów Sikorskiego, "Przegląd Polonijny", 1/1976, s. 69-80 (zob. Enlistment..., Le recrutement...)

119. Enlistment in Brazil to the Polish Armed Forces in the West, "Polish Western Affairs", 1977, p. 46-58 (ocenzurowane 106)

120. Le recrutement au Bresil aux Forces Armees Polonaises pendent les annees de la Seconde Guerre Mondiale, "La Pologne et les Affaires Occidentales", XII, 1-2/1976, p.182-195 (ocenzurowane 106)

121. Chile y las compañías petroleras 1931-1932. Contribución al estudio del entrelazamiento dominación-dependencia, "Ibero - Amerikanisches Archiv N.F.", 1/1978, p. 1-19; ozb. 109

122. Chile i obce koncerny naftowe w okresie Wielkiego Kryzysu, "Przegląd Historyczny", 3/1978, s. 445-457

123. Modernizacja - teoria czy doktryna?, "Kwartalnik Historyczny", 1/1980, s. 741-754 (zob. Modernisierung-Theorie.)

124. O diplomata polones sobre a influencia da Segunda Guerra Mundial sobre a situacao no Brasil. Un documento inedito, "Estudios Latinoamericanos", 5/1979, p. 163-169

125. La República Socialista de Chile de 1932 vista por el Foreign Office. Una reconstrucción de la imagen, basada en materiales del Public Record Office, "Estudios Latinoamericanos", 6/1980, Parte II, p. 334-342

126. Los eslavos en Misiones. Consideraciones en torno al número y la distribución geográfica de los campesinos polacos y ucranianos 1897-1939, "Jahrbuch fuer Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas", 9/1983, S. 320-390, mapy, tablice

127. Los aspectos economicos de los comienzos de la colonización agricola de los eslavos en Misiones, Argentina, 1897-1903, [w:] T.Heydenreich und J.Schneider (Hrsg.), Argentinien und Uruguay. Referate des 5. interdisziplinaeren Kolloquiums der Sektion Lateinamerika des Zentralinstituts 06, "Lateinamerika-Studien", 12/1983, S. 129-153

128. Los colonos eslavos del Nordeste argentino 1897-1938. Problemática, fuentes e investigaciones en Polonia, "Estudios Latinoamericanos", 10/1985, p. 169-183. <http://www.ikl.org.pl/Estudios/EL-10.htm>

129. Empresas europeas en Chile en la época de la Gran Depresión 1930-1933, "Estudios Latinoamericanos", 10/1985, p. 135-145

130. Raport dyplomaty hiszpańskiego. Dokument z archiwum w Madrycie, "Polityka", 38/1983, s.1, 11-14

131. Carlos Dávila i jego plan socjalizmu państwowego w Chile 1932 roku, "Kwartalnik Historyczny", 2/1987, s. 329-349

132. Allies and Rivals. Latin American Aspects of US-British Relations, and World War II, Hemispheres. "Studies in Cultures and Societies", 4/1987, p. 77-84; zob. 52

133. Polityczny kontekst dokumentu "Ewangelia, etyka i polityka" (Chile), "Znak", 8-9/1987, s. 118-120

134. A Narrative of William Culbertson's Travels in Chile of 1930, Hemispheres. "Studies in Cultures and Societies", 4/1987, p. 223-254

135. Polityczne reakcje na kryzysy gospodarcze w Salwadorze w latach trzydziestych i osiemdziesiątych XX wieku, "Dzieje Najnowsze", 2/1988, s. 77-100

136. Sobre la historia y los historiadores habla Tadeusz Łepkowski, "Estudios Latinoamericanos", 11/1988, p. 11-41

137. La diplomacia alemana frenta a la República Socialista de Chile de 1932, "Jahrbuch fuer Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas", 25/1988, S. 259-271 

138. A British Diplomatic Source on the October Crisis in Argentina 1945, Hemispheres. Studies in Cultures and Societies, "Studies on Cultures and Societies", 5/1989, p. 233-246

139. Political Antinomies of Freedom in Chile during the Great Depression, "Acta Poloniae Historica", LX/1989, p. 81-96

140. Las antinomias políticas en la Chile durante la Gran Depresión, [w:] T. Heydenreich (Hrsg.), Chile. Geschichte, Wirtschaft und Kultur der Gegenwart; "Lateimerika-Studien", 25/1990, S. 9-23 (zob. Political antinomies...)

141. Misiones auf dem Weg in die nationalstaatliche Gemeinschaft (Integrationsprozesse im 19./20. Jahrhundert in Argentinien), "Acta Poloniae Historica", LVIII/1988, S. 81-101

142. Sobre la historia y los historiadores habla Marian Małowist, "Estudios Latinoamericanos", 12/1989, p. 11-39

143. Polski wrzesień 1939 roku: Losy obcych dyplomatów [źródła z archiwum hiszpańskiego MSZ], "Historia i Życie" ("Życie Warszawy"), (cz. 1)-18(49), 15 września 1989, (cz. 2)-19(50), 29 września 1989

144. Sobre la historia y los historiadores habla Janusz Tazbir, "Estudios Latinoamericanos",13/1990, p.11-58

145. Towards Comparative History of Eastern Europe and Latin America (20th Century), "Estudios Latinoamericanos", 14/1992, Parte I, p. 15-22, Proceedings of International Conference Contemporary Societies in Comparative Perspective. Eastern Europe and Latin America in the 20th Century," Pułtusk, 29 May-1 June, 1990)

146. Modernization as a Conceptual Tool for Research in Comparative Ethnohistory of Eastern Europe and Latin America, "Estudios Latinoamericanos", 14/1992, P.I, p.389-391

147. Sobre la historia y los historiadores habla Aleksander Gieysztor, "Estudios Latinoamericanos", 15/1993, p. 11-58

148. Do czytelników, "Przegląd Sejmowy", 1/1993, s. 9 (program założyciela czasopisma)

149. Sailing in the Same Direction: Central Europe, Eastern Europe and the Russian Federation Reintegrate into the World System, "Royal United Institute Defence Studies", February 1995, p. 23-36

150. Poland: Partner in International Trade and Investment, International Business Forum. "A Diplomatic and Consular Yearbook", London 1995, p. 234-235

151. Poland: On the Road to the European Union, "European Business Journal", Vol.8, is. 3, 1996, p. 38-43

152. Reflections on Security Implications of European Union Enlargement, "Cambridge Review of International Affairs", Summer/Fall 1998, vol. XII, No 1, p. 49-5

153. Die Diplomatie Johannes Paul II. Ein persönlischer Diskussionsbeitrag, "Zibaldone. Zeitschift für italienische Kultur der Gegenwart", No. 29, März 2000, s. 68-72

154. Zasada uniwersalizmu ułatwi integrację w Unii Europejskiej, "Unia&Polska", styczeń 2001, s. 6

155. Smutek dyplomacji, czyli rzecz o ambasadorach Niemiec i Polski przy Stolicy Apostolskiej (1939-1945), "Arcana", 38 (2-2001), s. 218-228

156. Inauguracja "Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego", "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 1, nr 1 (1), 2001, s. 5-8

157. Polska w systemie światowym: zmiana ustroju i polityki zagranicznej, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 1, nr 2 (2), 2001, s. 5-19

156. Następny krok w strategicznym partnerstwie litewsko-polskim? "Polski Przegląd Dyplomatyczny", tom 1, nr 2 (2), 2001, s. 141-142

157. Transnarodowa harmonizacja bezpieczeństwa i rozwoju ograniczy transnarodowy terroryzm, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 1, nr 3 (3), 2001, s. 5-8

158. Wspólny kierunek dla Polski i Rosji, "Biuletyn" (PISM), Seria Z, nr 36 - 2002, s. 433-436

159. Wspólny kierunek dla Polski i Rosji, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 1, nr 4 (4), 2001, s. 5-10. Przedruk z „Biuletynu" (PISM), Seria Z, nr 36 - 2002, s. 433-436

160. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i stosunki polsko-niemieckie, "Biuletyn" (PISM), Seria Z, nr 38 - 2002, s. 447-448

161. Приглашнение в Европу, "Европа, Журнал Полъского института международных дел", T. 1, №. 1 (1), 2001, C. 7-8

162. Poland in the World System: Transformation of the Political System and Foreign Policy Making, "The Polish Foreign Affairs Digest. English Language Versions of the Papers Published in the Polski Przegląd Dyplomatyczny and other Journals in Poland", Vol. 1, No 1 (1), 2001 p. 95-110; zob. 140

163. PISM w dialogu transatlantyckim, "Biuletyn" (PISM), Seria Z, nr 41 - 2002, s. 459-458

164. Dialog Transatlantycki, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 2, nr 1 (5), 2002, s. 5-10

165. Poland and Russia, Heading in the Same Direction, "The Polish Foreign Affairs Digest. English Language Versions of the Papers Published in the Polski Przegląd Dyplomatyczny and other Journals in Poland", Vol. 2, No 1 (2), 2002, p. 7-22; zob. 143

166. Trans-national Harmonisation of Security and Development Will Curb Trans-national Terrorism, "The Polish Foreign Affairs Digest. English Language Versions of the Papers Published in the Polski Przegląd Dyplomatyczny and other Journals in Poland", Vol. 2, No 1 (2), 2002 p. 139-142 (zob. 142)

167. W stronę koalicji kultur, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 2, nr 2 (6), 2002, s. 5-14

168. Na rzecz integracji europejskiej, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 2, nr 3 (7), 2002, s. 5-10

169. Transatlantic Dialogue, "The Polish Foreign Affairs Digest. English Language Versions of the Papers Published in the Polski Przegląd Dyplomatyczny and other Journals in Poland", Vol. 2, No 2 (3), 2002, p. 7-12 (zob. Dialog Transatlantycki)

170. Towards a Coalition of Cultures, "The Polish Foreign Affairs Digest. English Language Versions of the Papers Published in the Polski Przegląd Dyplomatyczny and other Journals in Poland", Vol. 2, No 2 (3), 2002, p. 145-155 (zob. W stronę koalicji kultur)

171. Antyterroryzm i hegemonizm, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 2, nr 4 (8), 2002, s. 5-14

172. Anti-Terrorism and Hegemony, "The Polish Foreign Affairs Digest. English Language Versions of the Papers Published in the Polski Przegląd Dyplomatyczny and other Journals in Poland", Vol. 2, No 3 (4), 2002, p. 37-47 (zob. Antyterroryzm i hegemonizm)

173. Bezpieczeństwie w Europie, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 2, nr 5 (9), 2002, s. 5-13

174. Narodowy Plan Rozwoju a współpraca wzmocniona w UE, "Biuletyn" (PISM), Seria Z, nr 101 - 2002, s. 699-700

175. Integracja w integracji, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 2, nr 6 (10), 2002, s. 5-11

176. Коалиция культур в мировой системе, "Европа. Журнал Польского института международных дел", T. 2, №. 4 (5), 2002, C. 7-18 (zob. W stronę koalicji kultur, tłum. na jęz. ros.)

177. Integration in Integration, "The Polish Foreign Affairs Digest. English Language Versions of the Papers Published in the Polski Przegląd Dyplomatyczny and other Journals in Poland", Vol. 2, No 4 (5), 2002, p. 7-12 (zob. Integracja w integracji)

178. Suwerenność niepodzielna, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 3, nr 1 (11), styczeń-luty 2003, s. 5-10

179. Katalizator iracki, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 3, nr 2 (12), marzec-kwiecień 2003, s. 5-14; zob. 81

180. The Iraqi Catalyst, "The Polish Foreign Affairs Digest. English Language Versions of the Papers Published in the Polski Przegląd Dyplomatyczny and other Journals in Poland", Vol. 3, No 1 (6), 2003, p. 7-14 (zob. Katalizator iracki)

181. Indivisible Sovereignty, "The Polish Foreign Affairs Digest. English Language Versions of the Papers Published in the Polski Przegląd Dyplomatyczny and other Journals in Poland", Vol. 3, No 1 (6), 2003, p. 131-135; zob. 80, 165

182. Trójkąt Weimarski a cele strategiczne, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 3, nr 4 (14), lipiec-sierpień 2003, s. 5-8; zob. 172

183. NATO i Unia Europejska - transformacja i bezpieczeństwo, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 3, nr 5 (15), wrzesień-październik 2003, s. 5-10; zob. 173

184. Co robi wywiad, co mogą politycy?, "Polski Przegląd Dyplomatyczny",, t. 3, nr 6 (16), 2003, listopad-grudzień 2003, s. 5-14

185. The Weimar Triangle and Its Strategic Goals, "The Polish Foreign Affairs Digest. English Language Versions of the Papers Published in the Polski Przegląd Dyplomatyczny and other Journals in Poland", Vol. 3, No 3 (8), 2003, p. 7-20; zob. 169

186. NATO and the European Union - Transformation and Security, "The Polish Foreign Affairs Digest. English Language Versions of the Papers Published in the Polski Przegląd Dyplomatyczny and other Journals in Poland", Vol. 3, No 4 (9), 2003,p.35-40;zob.170

187. Hegemon w Unii Europejskiej?, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 4, nr 1 (17), 2004, styczeń-luty 2004, s. 5-11

188. Sejm, Senat, polityka zagraniczna, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 4, nr 3 (19) maj-czerwiec 2004, s. 5-10

189. Racjonalny wybór polityczny, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 4, nr 4 (20) lipiec-sierpień 2004, s. 5 - 9

190. Будущее Польши и России в Европе.Резюме доклада и кулуарных высказываний автора во время конференции, организованной МГИМО в сотрудничестве с ПИМД в Москве (28-29 мая 2004 г.), "Ebpona" , T. 5 Nr 2(15) 2005, s.79-84

191. O konstytucyjnym pojęciu prowadzenia polityki , "Przegląd Sejmowy", rok XV, nr 4(81) 2007, s. 229 – 253

192. Moje spotkanie z Bronisławem Geremkiem, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", nr 4(44) lipiec -sierpień 2008, s. 25-33.

193. La Reforma Universitaria' - Ruch studencki 1918 roku, "Politeja", nr 1(9)2008, s. 473-480

194. Об интеграции демократических европейских государств XX-XXI в. Первые правительственные проекты и теоретические концепции, "Ebpona" , T. 8 Nr 2(27) 2008, s. 87 -146

195. Dla Polski w NATO, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", nr 3 (49) maj - czerwiec 2009, s. 65 - 102

196. Plural Culture, Singular Future, "Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte", 10 (2010), s. 9 – 28

197. Senat potrzebny, wymaga reformy, „Gazeta Wyborcza“, 18 kwietnia 2012

198Kategoria "suwerenność" w analizie światosystemowej (komunikat o badaniach w toku, 15.12.2014), "Horyzonty Polityki", 2015, vol. 6, nr 14 s. 137-159

 

V. Recenzje i artykuły recenzyjne [dział w budowie],  Reviews and review articles [the section under construction]

199. Cyril E. Black, Marius B. Jansen, Herbert S. Levine, Marion J. Levy, Jr., Henry Rosovsky, Gilbert Rozman, Henry D. Smith, II, S. Frederic Starr, The Modernization of Japan and Russia. A Comparative Study, Collier Macmillan Publishers, London, The Free Press: A Division of Macmillan Publishing Co., Inc., New York 1975, 386 s. Seria: Perspectives on Modernization (red. Cyril E. Black); “Kwartalnik Historyczny”, t. 85, nr 1 (1978), s. 230-233

200. Stefan Rinke, 'Der letzte freie Kontinent': Deutsche Lateinamerikapolitik im Zeichen transnationaler Beziehungen, 1918-1933 (Stuttgart: Verlag Hans-Dieter Heinz, 1996), vols. 1 and 2, pp.836; Journal of Latin American Studies, no. 29, p. 511-512

201. Les cartes de la France à l'heure de la mondialisation. Hubert Védrine dialogue avec Dominique Moïsi; Librairie Etheme Fayard, 2000, 190 ss.; Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 1 (1) 2001, s. 195-202 Errata (poprawna wersja ostatniego zdania): Gdybym jednak mógł tej recenzji nadać tytuł, to wyglądałby on tak: O waszą i naszą wielkość.

202. j.w. - wersja rosyjskojęzyczna, "Европа. Журнал Польского института международных дел", T. 2, №. 1 (2), 2002, C. 233-257 

203. (z I. Stemplowską) Laicy czytają "Polin" [POLIN, vols. 1 (1986) - 13 (2000), Littman Library of Jewish Civilization, Blackwell Publishers], [w:] Jerzy Tomaszewski (red.), Śladami Polin. Studia z dziejów Żydów w Polsce, nr 1, Warszawa 2002, s. 167-190

204. Lawrence Freedman (ed.), Superterrorism. Policy Responses, Blackwell Publishing, Oxford 2002, 178 pp., Acta Politica (2004) 39, 324-327

205. Henryk Szlajfer, Droga na skróty. Nacjonalizm gospodarczy w Ameryce Łacińskiej i Europie Południowo - Wschodniej w epoce pierwszej globalizacji. Kategorie. Analiza. Kontekst porównawczy, ISP PAN, Warszawa 2005, 368 s., Politeja, nr 2(6)2006, s. 605 – 614

206. Ekspert w niepewnym świecie ? [O książce Adama Daniela Rotfelda, Polska w niepewnym świecie, PISM, Warszawa 2006, 475 s.] "Tygodnik Powszechny" ("Książki w Tygodniku"), 12/2007

207. Janusz Tazbir, Długi romans z muzą Klio, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2007, 244 s. Politeja, nr 1(9)2008, s. 525-532

208. Hieronim Kubiak, U progu ery postwestfalskiej, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2007, 442 s., Politeja, nr 2(8)2007, s. 609 - 613

209. Jacek Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, 484 s.; Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 1 (47) styczeń - luty 2009, s. 149 - 174. Zob. Polemika autora książki z recenzentem, Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 4-5 (50-51) 2009

210. Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Brytyjsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne, październik 1938 – maj 1945, skorowidz nazwisk z objaśnieniami, 651 s. i 3 mapki, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008, Horyzonty Polityki, nr 1 (2010), s. 345 – 357

211. Eoin Carolan, The New Separation of Powers. A Theory for the Modern State, Oxford University Press 2009, 286 s., Politeja, nr 1(13) 2010, s. 569 - 573

212. Christopher Shulgan, The Soviet Ambassador. The Making of the Radical Behind Perestroika, McClelland & Stewart, Toronto 2008, Horyzonty Polityki, 3 (2011), s. 309-317

213. Andrzej Wierzbicki, Europa w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX i XX w., Wydawnictwo TRIO i Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2011, Horyzonty Polityki, nr 3 (2011), s. 358-362

214. Mark Harvey, Drinking Water. A Socio-Economic Analysis of Historical and Societal Variations, Routledge, London and New York 2015, Horyzonty Polityki, nr 16 (2015), s. 191-195

215. Jason Dittmer, Fiona McConnell (red.), Diplomatic Cultures and International Politics: Translations, Spaces and Alternatives. Routledge New Diplomacy Studies, Routledge, 2016, 202 s., „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 1(67) 2016, s. 141-147 

216. Edward Weisband and Courtney I.P. Thomas, Political Culture and the Making of Modern Nation-States. London and New York: Routledge – Taylor & Francis Group 2015, 304 s., Horyzonty Polityki, nr 18 (2016), s. 191-194

217.  Åse B. Grødeland, William J. Miller, European Legal Cultures in Transition, Cambridge University Press, 2015, 566 s., „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, 1 (68) 2017, s. 169-176

218. Christopher H. Achen & Larry M. Bartels, Democracy for Realists. Why Elections Do Not Produce Responsive Government, Princeton University Press 2016, 26 wykresów, 18 tabel, Appendix: Retrospective Voting and Sanctioning, bibliografia, indeks, 390 s., "Studia Socjologiczno-Polityczne", 1-2(05)2016, s. 132-135

219. Patrick Iber, Neither Peace nor Freedom: The Cultural Cold War in Latin America. Harvard University Press, 2015, 327 s.; Jim Smyth, Cold War Culture: Intellectuals, the Media and the Practice of History. I.B Tauris, 2016, 256 s., "Polski Przegląd Dyplomatyczny", 2(69)2017, s. 160-167

220. Arjun Appadurai, The Future as Cultural Fact. Essays on the Gobal Condition, Verso, 2013, 328 s., "Polski Przegląd Dyplomatyczny", 3(70)2017, s. 166-170 

221. Bálint Magyar, Post-Communist Mafia State. The Case of Hungary, przekład Bálint Bethelenfalvy, Ágnes Simon, Steven Nelson, Kate Paulin, Central European University in association with Noran Libro, Budapest 2016, 662 s., "Studia Socjologiczno-polityczne", 1(06)2017, s. 109-118

222. Patricia Friedrich (red.), English for Diplomatic Purposes,Multilingual Matters, 2016, 204 s., "Polski Przegląd Dyplomatyczny", 4(71)2017, s. 176-179

223. John Bew, Realpolitik. A History, Oxford University Press 2016, 395 s.,"Polski Przegląd Dyplomatyczny", 1(72) 2018, s. 173-178

* * *

Zob.  artykuły recenzyjne / recenzje / notki bibliograficzne, w czasopismach: 

“Acta Politica. International Journal of Political Science”

"Dzieje Najnowsze"

"Estudios Latinoamericanos"

"Evropa"

“Hispanic American Historical Review”

“Horyzonty Polityki”

"Journal of Latin American Studies"

"Latin American Research Review"

"Kwartalnik Historyczny"

„Polityka” 

"Politeja" 

"Polski  Przegląd Dyplomatyczny"

“Polski Przegląd Polonijny"

"Studia Socjologiczno-Polityczne"

"Śladami Polin"

"Tygodnik Powszechny" 

"Współczesność" 

 

VI. Varia

PUBLIKACJE POWIELANE 
MIMEOGRAPH PAPERS

PRZEKŁADY NA JĘZYK POLSKI 
TRANSLATIONS INTO POLISH

TWORZENIE / REDAGOWANIE CZASOPISM
EDITORIAL ACTIVITIES

DYSKUSJE REDAKCYJNE [dział w budowie]  

EDITORIAL DEBATES [the subsection under construction]

____________________________________________

PUBLIKACJE POWIELANE 
MIMEOGRAPH PAPERS

224.  Ruchy studenckie w krajach socjalizmu państwowego 1945-1981, 80 s.; tekst napisany jesienią 1983 r. na zamówienie redaktora drugoobiegowego czasopisma "Warszawskie Zeszyty Historyczne", Tadeusza £epkowskiego

225. Wieloetniczna społeczność kresowa w procesie państwo- i narodotwórczym (argentyńskie Misiones w XIX-XX w.), tekst przygotowany na konferencję w IBP, 1984, 24 s.

226.  Instytucjonalny aspekt projektowanej przemiany ustrojowej, sierpień 1987, 67 s.

227.  Sprawozdanie z Konferencji Fińskiej Partii Socjaldemokratycznej, Włoskiej Partii Socjalistycznej i Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej: "Trójpartyjna inicjatywa na rzecz współpracy europejskich państw nienuklearnych w zakresie rozbrojenia europejskiego, gospodarki, praw człowieka i ochrony środowiska. III Spotkanie Ekspertów," Budapeszt, 29-30 września1989 r., sprawozdanie z mej działalności eksperta, w dniach 28 września - 1 października 1989 r. w Budapeszcie, wydelegowanego przez Fundację Batorego z inicjatywy Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, 21 s.

228.  Przemiany ustrojowe w Polsce a jej polityka zagraniczna. Tezy do dyskusji w Komisji Spraw Zagranicznych Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, [Wydawca] Zespół Badań Europy  Wschodniej, 30 września 1989 r.,35 s.; dodruk, 30 października 1989 r.; dodruk w małym formacie dla członków Komisji Spraw Zagranicznych OKP, 30 października 1989 r. [Posiedzenie Komisji odbyło się dnia 25 listopada 1989 r. Przewodniczył pos. Janusz Onyszkiewicz. Obecny był m.in. przewodniczący OKP Bronisław Geremek.]

229.  Konfederacja Europy Środkowej? Notatka Zespołu Badań Europy Wschodniej dla przewodniczacego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, 31 marca 1990 r. (3 s.) w związku z planowanym spotkaniem premierów Czechosłowacji, Polski i Węgier w Bratysławie (9 kwietnia 1990 r.).

230. Identity as a function of immigration. Italians, Jews, Poles, Ruthenians, and Ukrainians in Latin America (1850-1950) (a brief report on my ersearch in progress)

PRZEKŁADY NA JĘZYK POLSKI 
TRANSLATIONS INTO POLISH      

231. (z Andrzejem Rakowskim) Jess J. Josephs, Fizyka dźwięku muzycznego [Physics of Musical Sound], PWN, Warszawa 1969, 202 s. 

232. Konstytucja Republiki Kuby [La Constitución de la República de Cuba], Ossolineum, Wrocław 1978, 77 s. 

233. (z Ireną Stemplowską) Pierre Vilar, Historia Hiszpanii [Histoire d'Espagne], PWN, Warszawa 1991, 183 s.

TWORZENIE / REDAGOWANIE CZASOPISM I SERII WYDAWNICZYCH
EDITORIAL ACTIVITIES

234. "Estudios Latinoamericanos",Revista del Instituto de Historia, Academia de Ciencias de Polonia, OSSOLINEUM, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław; Sekretarz Redakcji (1975 -1976). Zastępca redaktora naczelnego (1977–1987). Redaktor naczelny (1988 - 1993) - vol. 11/1989, p. 336; vol. 12/1990, p. 375; vol. 13/1991, p. 393; vol. 14/1992, I Parte, p. 399, II Parte, p. 418; vol. 15/1993, p. 361

235. "PRZEGLĄD SEJMOWY",Wydawnictwo Sejmowe, założyciel Wydawnictwa Sejmowego (1990 r.) i „Przeglądu Sejmowego” (1992 r.), zob. http://www.stemplowski.pl/images/bibliografia-pdf/16-ps1_93.pdf

236. "Biuletyn",Publikacja Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, założyciel i pierwszy redaktor (2001-2002).Nr 1-104, s. 1 – 708, http://www.pism.pl/biuletyn

237. "POLSKI PRZEGLĄD DYPLOMATYCZNY", Czasopismo Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, założyciel i pierwszy redaktor naczelny (2001-2004). KWARTALNIK: t. 1, nr 1 (1), 2001, 280 s. [okładka]; t. 1, nr 2 (2), 2001, 282 s.; t. 1, nr 3 (3), 2001,  310 s.; t. 1, nr 4 (4), 2001, 312 s.; DWUMIESIĘCZNIK: t. 2, nr 1 (5), 2002,  244 s.; t. 2, nr 2 (6), 2002,  246 s.; t. 2, nr 3 (7), 2002, 250 s.; t. 2, nr 4 (8), 2002, 236 s.; t. 2, nr 5 (9), 2002, 248 s.; t. 2, nr 6 (10), 2002, 264 s.; t. 3, nr 1 (11), 2003, 264 s.; t. 3, nr 2 (12), 2003, 250 s.; t. 3, nr 3 (13), 2003, 236 s.; t. 3, nr 4 (14), 2003, 252 s.; t. 3, nr 5 (15), 2003, 242 s.; t. 3, nr 6 (16), 2003, 250 s.; t. 4, nr 1 (17) styczeń-luty 2004, 248 s.; t.4, nr 2 (18) marzec-kwiecień 2004, 238 s.; t.4, nr 3 (19) maj-czerwiec 2004,  251 s.; t.4, nr 4 (20) lipiec-sierpień 2004, 241 s.; t.4, nr 5 (21) wrzesień-październik 2004, 262 s.

238. "Европа. Журнал Польского института международных дел Czasopismo Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych”, założyciel i pierwszy redaktor naczelny (2001-2002). T. 1, №. 1 (1), 2001, C. 312 [okładka, strona tytułowa]; T. 2, №. 1 (2), 2002, C. 290;T. 2, №. 2 (3), 2002, C. 272; T. 2, №. 3 (4), 2002, C. 272;T. 2, №. 4 (5), 2002, C. 280

239. "The Polish Foreign Affairs Digest. English Language Versions of the Papers Published in the Polski Przegląd Dyplomatyczny and Other Journals in Poland”,Kwartalnik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, założyciel i pierwszy przewodniczący Rady Redakcyjnej (2001-2002). vol. 1, No. 1 (1), 2001, 292 p.[okładka, strona tytułowa]; vol. 2, No 1 (2), 2002, 288 p.; vol. 2, No 2 (3), 2002, 256 p.

240. „POLSKIE DOKUMENTY DYPLOMATYCZNE”, seria wydawnicza Polskiego Instytutu Spraw Zagranicznych, założyciel (grudzień 2001 r.), pierwszy przewodniczący Komitetu Redakcyjnego (2002-2005). Tom pierwszy, „1972”, ukazał się w 2005 r., pod red. W. Borodzieja

DYSKUSJE REDAKCYJNE -  [dział w budowie]

EDITORIAL DEBATES [the subsection under construction]

241. Dyskusja reakcyjna - "Placówka dyplomatyczna", 6 marca 2003 r., "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 3, nr 4 (14) 2003

242. Wypowiedź (16 stycznia 2003 r.) na konferencji w Kancelarii Sejmu z okazji 10-lecia "Przeglądu Sejmowego", "Przegląd Sejmowy", rok XI, nr 1(54) 2003, s. 114-115

243. Dyskusja reakcyjna - "Historia dyplomacji polskiej", 27 maja 2003 r., "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 4. nr 1 (17) 2004

244. Dyskusja redakcyjna - "Stolica Apostolska w stosunkach międzynarodowych", 20 stycznia 2004 r., "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t.4, nr 3 (19), 2004

245. Wypowiedź (17 maja 2007 r.) w dyskusji redakcyjnej nt. X-lecia Konstytucji RP, "Przegląd Sejmowy", rok XV, nr 4(81) 2007, [zob. 178] oraz s. 326 – 329

246. Wypowiedź (8 marca 2010 r.) w dyskusji redakcyjnej "Mit Jałty" ,"Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 10, nr 4 (56) 2010

Krótkie wypowiedzi w TV, czasopismach i na stronie internetowej – pominięto; zob. OPINIE, NOTES

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski

Eugeniusz Stemplowski