2016-04-18

Україна, Ucraina

Powtarzam, że latynizacja alfabetu języka ukraińskiego miałaby ogromne skutki dla procesu narodotwórczego i państwotwórczego,  sprzyjałaby zróżnicowaniu ukraińskiego i rosyjskiego, przybliżyłaby większość narodów europejskich do Ukrainy, rozwijając jej europejskość.

zob. http://www.stemplowski.pl/43-2014-02-24-alfabet-niepodleglosci.html

 
 

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski