Opinie

W MEDIACH I DEBATACH PUBLICZNYCH

<>  Tej opinii nie zamieszczono na portalu TVP:  http://www.stemplowski.pl/130-2016-01-30-do-wypowiedzi-w-tvp-info.html 

<>  Po wizycie premiera Camerona w Warszawie, 12 grudnia 2015 r.: https://www.youtube.com/watch?v=eo3sBAU52b0

<>  O premier Margaret Thatcher, na kanwie odpowiedzi na pytania zadane mi w TVP.INFO, 9 kwietnia 2013 r., godz. 7:15.

<>  Udział w dyskusji TVN24 o Argentynie, dnia 16 marca 2013 r.

<>  Wywiad dla I Programu PR, 14 marca 2013 r., w audycji "Jaki jest Kościół w Argentynie".

 

<>   Streszczenie i fragmenty mojej wypowiedzi w publicznej debacie "Upadek ZSRR a Polska", 13 grudnia 2012 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

<>   Senat potrzebny, wymaga reformy, "Gazeta Wyborcza", 18 kwietnia 2012 r.

<>   Ambasador o królowej, fragment rozmowy w TVN24, 6 lutego 2012 r.

<>   Rozmowa w TVP.INFO o rozruchach w miastach brytyjskich (sierpień 2011), 10 sierpnia 2011 r.

<>   Przed wizytą prezydenta Obamy w Warszawie, "Krytyka Polityczna" ogłosiła 26 maja 2011 r. na swojej stronie internetowej część tekstu rozmowy ze mną (16 maja 2011 r.), za moją zgodą. Przytaczam opublikowany tekst i część nie opublikowaną.

 <>   W dniu wizyty prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii – o bilansie rządów Tony’ego Blaira, "Gazeta Wyborcza"26 marca 2002 r.

W MATERIAŁACH REDAKCYJNYCH: (1) "Polski Przegląd Dyplomatyczny", PISM, 2001-2004; (2) "The Polish Foreign Affairs Digest. English Language Versions of the papers Published in the 'Polski Przegląd Dyplomatyczny' and Other Journals in Poland", PISM, 2001-2003

<>  Inauguracja "Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego", nr 1 (2001)

<>  Wywiad z Prezydentem Rzeczypospolitej: Prezydent Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z redaktorem naczelnym "Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego", nr 1 (2001)

<>  Następny krok w strategicznym partnerstwie polsko-litewskim? nr 2 (2001)

<>  Transnarodowa harmonizacja bezpieczeństwa i rozwoju ograniczy transnarodowy terroryzm, nr 3 (2001) 

<>  Wspólny kierunek dla Polski i Rosji, nr 4 (2001)  [English]

<>  Dialog Transatlantycki, nr 5 (2002)   [English]

<>  W stronę koalicji kultur, nr 6 (2002)   [English]

<>  Na rzecz integracji europejskiej, nr 7 (2002)

<>  Antyterroryzm i hegemonizm, nr 8 (2002)   [English]

<>  O bezpieczeństwie w Europie, nr 9 (2002)

<>  Integracja w integracji, nr 10 (2002)

<>  Suwerenność niepodzielna, nr 11 (2003)

<>  Katalizator iracki, nr 12 (2003)   [English]

<>  Trójkąt Weimarski a cele strategiczne, nr 14 (2003)   [English]

<>  NATO i Unia Europejska - transformacja i bezpieczeństwo, nr 15 (2003)  [English]

<>  Co robi wywiad, co mogą politycy? nr 16 (2003)  [English]

<>  Hegemon w Unii Europejskiej? nr 17 (2004)

<>  Kolegium, nr 18 (2004)

<>  Sejm, Senat, polityka zagraniczna, nr 19 (2004)

<>  Racjonalny wybór polityczny, nr 20 (2004)

 

W DYSKUSJACH REDAKCYJNYCH

<>  Dyskusja redakcyjna - "Placówka dyplomatyczna", 6 marca 2003 r., "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 3, nr 4 (14) 2003

<>  Dyskusja redakcyjna - "10-lecie Przeglądu Sejmowego", 16 stycznia 2003 r., "Przegląd Sejmowy", rok XI, nr 1(54) 2003, s. 114-115

<>  Dyskusja redakcyjna - "Historia dyplomacji polskiej", 27 maja 2003 r., "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 4. nr 1 (17) 2004

<>  Dyskusja redakcyjna - "Stolica Apostolska w stosunkach międzynarodowych", 20 stycznia 2004 r., "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t.4, nr 3 (19), 2004

<>  Dyskusja redakcyjna - "X-lecie Konstytucji RP", 17 maja 2007 r., "Przegląd Sejmowy", rok XV, nr 4(81) 2007, s. 326 – 329

<>  Dyskusja redakcyjna - "Mit Jałty", 8 marca 2010 r., "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 10, nr 4 (56) 2010

 

LISTY

<>  Do redaktora pisma Stowarzyszenia 'Kuźnica', "Zdanie", nr 1-2 (172-173) 2017, s 122

<>  To the Editor, Foreign Policy Magazine, 2 maja 2014 r.

<>  To the Editor, THE TIMES, 2 lutego 2013 r.

       From THE TIMES, 5 lutego 2013 r.

       To THE TIMES Feedback Editor, 5 lutego 2013 r.

<>  To the Editor of the New York Review of Books, 8 grudnia 2012 r.

<>  Do Zarządu Dzielnicy Żoliborz, 13 stycznia 2012 r., z wnioskiem o umieszczenie tablicy:

       "W tym domu mieszkał w latach 1937-1939, z żoną i dziećmi, Alfred Tarski (1901 - 1983) - Logik".

<>  Do prezesa Rady Ministrów, 6 maja 2010 r.

<>  Do marszałka Sejmu i do marszałka Senatu, 1 grudnia 2009 r.

 

WYKŁADY

<>  Wykład w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, luty 2007 r. (nagranie, czas 1:11:37 min). Errata: Zamiast "Bobrowski" ma być "Bobrzyński".

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski