CV

Ryszard StemplowskiRyszard Maria Stemplowski
ur. 25 marca 1939 r. w Wygodzie-Witwicy, pow. Dolina, woj. stanisławowskie
syn Kazimierza Stemplowskiego i Eugenii z Białeckich
Żona: Irena Stemplowska, polonistka
Dzieci:
--- Maria, radca prawny      
--- Zofia, Professor of Political Theory at Oxford University, Department of Politics & International Relations, http://www.politics.ox.ac.uk/academic-faculty/zofia-stemplowska.html
and Asa Briggs Fellow of Worcester College, <http://www.worc.ox.ac.uk>, także w Editorial Board, Stanford Encyclopedia of Philosophy, <http://plato.stanford.edu/board.html>, oraz Associate Editor, Philosophy & Public Affairs, Wiley Periodicalc, Inc. 
--- Aleksander, informatyk programista 
 

Edukacja

Instytut Historii PAN, Warszawa (studia dr. : maj 1969 - grudzień 1972)
Uniwersytet Wrocławski (1962-68)
Politechnika Wrocławska (1958-62)
Technikum Budowlane (Bydgoszcz, 1953-57)
 

Tytuł naukowy

profesor nauk humanistycznych
 

Stopnie naukowe

dr habil. (Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny ) 
dr (Instytut Historii PAN, Warszawa), promotor: prof.Tadeusz Łepkowski
 

Tytuły zawodowe

mgr prawa (Uniwersytet Wrocławski), seminarium prof. Jana Baszkiewicza
technik budowlany (Technikum Budowlane w Bydgoszczy)
 

Zatrudnienie

2010 - 2016  Prof. zw. w Akademii Ignatianum; Instytut Nauk o Polityce i Administracji
2005 - 2010  Prof. nadzw. w Uniwersytecie Jagiellońskim; Wydz. Studiów Międzynarodowych i Politycznych
2005 - 2010  Prof. nadzw. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
2003 - 2005  Prof. nadzw. w Szkole Głównej Handlowej, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego
1999 - 2004  Organizator i pierwszy dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, tworzonego na podstawie ustawy z 20 grudnia 1996 r. o PISM
1994 - 1999  Ambasador RP w Londynie
1990 - 1993  Szef Kancelarii Sejmu (i członek Stowarzyszenia Sekretarzy Generalnych Parlamentu - ASGP), powołany 1 czerwca 1990 r. przez Prezydium Sejmu na wniosek Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Inicjator i realizator - prowadzonej (do dnia 15 grudnia 1993 r.) równolegle z bieżącą obsługą Sejmu  - modernizacyjnej reorganizacji Kancelarii Sejmu
--- Wizyty w parlamentarnych kancelariach (1990-1993): Bundestag, Camara de Diputados (Buenos Aires, Mexico DF, Valparaiso), Izba Reprezentantów (Japonia, Egipt), US Congress
--- Uczestnictwo w: Meeting of the Association of General Secretaries of Parliaments, Punta de Este, 1991

1973 - 1989  Asystent, st. asystent, adiunkt, w IH PAN, Warszawa

w tym, m.in.,

--- Badania archiwalne: Archivo Nacional, Buenos Aires; Archives Diplomatiques des Ministère des Affaires Etrangères, Paryż; Archivio Storico-Diplomatico, Ministero degli Affari Esteri, Rzym; Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madryt; Archiwum Instytutu im. Generała Sikorskiego, Londyn; Archivum SVD,  Lublin; Archiwum Akt Nowych, Warszawa; Archiwum MSZ, Warszawa; National Archives, Washington DC; Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Bonn; Public Record Office, London; Śtátni Archiv, Praga

--- Badania biblioteczne: Biblioteca Nacional, Madryt; Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Biblioteka Historyczna w Moskwie, Biblioteka im. Lenina w Moskwie, Biblioteka Instytutu Informacji w Moskwie, Ibero-Amerikanisches Institut, Berlin; Biblioteka Kongresu USA, Biblioteka Uniwersytetu Kolońskiego, Biblioteca - Pontificia Università Urbaniana, Rzym 

--- Uczestnictwo w konferencjach naukowych (temat konferencji, miejsce, rok): „Modernisierung u. Nationale Gesellschaft im ausgehenden 18. U. Im 19. Jhd.“, Freiburg im Breisgau 1978; „La imagen de América Latina en la Europa de los siglos XIX y XX”, Toruń 1978; “Orígenes y particularidades del desarrollo capitalista en América Latina, 1810-1929”, Leipzig 1980; “Argentinien und Uruguay”, Erlangen-Nürnberg 1980; „Capitales, empresarios y obreros europeos en los procesos de industrialización y sindicalización en América Latina”, Stockholm, 1981; “La Argentina: Problemas actuales y perspectivas futuras”, Augsburg 1981; “Regional Dynamics of Socio-economic Change: Experiences and Perspectives in Europe and Latin America”, Warszawa 1984; “América Latina: del Estado Colonial a Estado-Nación 1750-1940”, Florence 1985; “The Impactmof the Depression of the 1930s and Its Relevance for the Contemporary Worls”, Budapest 1985; “Iglesia y Sociedad en la Historia Latinoamericana 1492-1945”, Szeged 1987; “Sevilla y la España de Carlos V”. Cologne 1988; “Contemporary Societies in a Comparative Perspective: Eastern Europe and Latin America in the 20th Century”, Pułtusk 1990; “Eastern Europe and Latin America”, Annual Conference of the Latin American Studies Association, Washington DC 1991; “Eastern Europe and Latin America”, University of Texas, Austin 1991.

--- Kierownik Zakładu Dziejów Ameryki Łacińskiej (1977-1979)

--- Redaktor naczelny "Estudios Latinoamericanos" (Ossolineum, t. 11-14) 

--- Nauczyciel akademicki w UW (zajęcia zlecone) - wykłady (Historia Ameryki Łacińskiej XIX-XXw., Historia latynoamerykańskiej myśli politycznej; konwersatorium i seminarium magisterskie z historii Ameryki £acińskiej XX w., Katedra Iberystyki UW, 1976-1978 i 1986-1988

--- Badania na Uniwersytecie Kolońskim (1981-1982)

1969 - 1972  zob. Edukacja

1968 - 1969  Bezrobotny; okresowo zatrudniony jako technik pomiarowy w Katedrze Akustyki PWSM (obecnie Uniwersytet Muzyczny)

1957 - 1958  Kreślarz (Miastoprojekt-Bydgoszcz)

Aktywność społeczna podczas studiów

Członek PZPR: 1962 (student Politech. Wroc.)  -  kwiecień '68 (student Uni. Wroc.)
Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polakich (styczeń 1966 - maj '68)
Wiceprzewodniczący Rady Okręgowej ZSP we Wrocławiu (1962-1965)
 

Aktywność społeczna po studiach

Sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Historycznego (1976-78)
Inicjator i współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych (1978)
Członek NSZZ ,,Solidarność'' (1980-90)
Inicjator i członek-założyciel Zespołu Badań Europy Wschodniej (1988-90)
Członek Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego (1989-90)
Patron, The Wyndham Place - Charlemagne Trust, London (od 1999)
Inicjator i założyciel (PISM) Fundacji Dyplomacji Publicznej (członek Rady, 2004-2009)
Inicjator i współzałożyciel Fundacji Edukacji Parlamentarnej (2014), pierwszy przew. Rady Fundacji (2017-2019)
 

Wyróżnienia

Academia Europaeaczłonkostwo
Nagroda Indywidualna II Stopnia Rektora UJ "... w uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy naukowej" (2006)
Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta (2000)
Golden Interfaith Medallion Peace Through Dialogue (1999)
Gran Croce di Merito del Ordine Constantiniano di S.Giorgio (1997)
Stypendium Alexander von Humboldt-Stiftung (1981-1982)
Stypendium Robert Bosch - Stiftung (1980-1981)
Visiting Professor, Oakland University, Rochester, Mich., Summer School of Political Science (1976)
Visting Fellowship, St. Antony's College, Oxford (1974)
Stypendium naukowe (studenckie) na Wydziale Prawa UWr (1965-66)
 

Członkostwo w stowarzyszeniach

Academia Europaea
International Studies Association 
Latin American Studies Association
Polskie Towarzystwo Historyczne
Polskie Towarzystwo Legislacji 
Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych  
Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe "Ośrodek Myśli Politycznej"
 

Aktualne zainteresowania badawcze

Filozofia polityczna, teoria i historia polityki, analityka polityczna, polska polityka zagraniczna, światosystem (historia i teoria, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki polityki rządów wielkich mocarstw zachodnich i państw latynoamerykańskich XX w. oraz problematyki regionalnej integracji państw)
 

Języki obce

angielski, hiszpański, (francuski, niemiecki, portugalski, rosyjski)

Professor Ryszard Stemplowski, M.Jur., PhD(hist.), D.Habil.(hist.) - Professor of Political Theory and Philosophy, Academia Ignatianum in Kraków (20102016), Emeritus Professor of International Studies, Jagiellonian University, Kraków. Research fellow of the Institute of History, Polish Academy of Sciences, Warsaw (1974–1989); Visiting Fellow at St. Antony’s, Oxford (1974), he was recipient of a postdoctoral research grant of the Robert Bosch-Stiftung (1980–1981) and of the Alexander von Humboldt-Stiftung Fellowship (Universität zu Köln, 1981–1982), and served as Szef Kancelarii Sejmu (Secretary General of the Chamber of Deputies, 1990–1993), Ambassador to London (1994–1999), and [the first] Director of the [new] Polish Institute of International Affairs (1999–2004). Member, Academia Europaea.

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski