Bibliografia

 1. Książki, Books
 2. Książki - redakcja naukowa, Books – edited and/or co-edited
 3. Artykuły i rozdziały w książkach, Chapters and articles in books
 4. Artykuły, edycje źródeł etc. w czasopismach, Articles, source editing, etc. in journals
 5. Recenzje i artykuły recenzyjne, Reviews and review articles
 6. Varia

I. Książki, Books


 1. Zależność i wyzwanie: Argentyna wobec rywalizacji mocarstw anglosaskich i Trzeciej Rzeszy, KiW, Warszawa 1975, 404 s. [Argentina ante las rivalidades entre las potencias anglosajonas y el Tercer Reich].
 2. Państwowy socjalizm w realnym kapitalizmie: Chile w roku 1932, Wydawnictwo Trio, Warszawa 1996, 450 s. [State-Socialism in Actually Existing Capitalism. Chile in the Year 1932]. 
 3. Kształtowanie polskiej polityki zagranicznej. Wstęp do analizy, PISM, Warszawa 2004, 167s.
 4. Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP, PISM, Warszawa 2006, 354 s.
 5. Projekty rządowe i koncepcje teoretyczne integracji państw europejskich. Skrypt, Akademia  Dyplomatyczna, PISM, Warszawa 2007, 172 s.
 6. Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP, Wydanie drugie rozszerzone,  T.I, 438 s., T.II, 628 s., PISM, Warszawa 2007. [An Introduction to the Analysis of Polish Foreign Policy, Second Edition Enlarged, 2 vols.].
 7. Normatywne podstawy prowadzenia polityki zagranicznej. Skrypt do wykładu w Akademii Dyplomatycznej, PISM, Warszawa 2008, 97 s. (+ errata do s. 39-41)
 8. Elementy politycznej filozofii integracji państw europejskich w XX-XXI w. Streszczenie, teksty źródłowe i bibliografia wykładów w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, PISM, Warszawa 2010, 284 s.
 9. Elementy politycznej filozofii integracji państw europejskich w XX-XXI w. Streszczenie wykładów, teksty źródłowe i bibliografia, Wydanie II poprawione, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2012, 333 s.
 10. O prowadzeniu i analizowaniu polityki państwa, ATUT, CSNiE Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, 491 s. [On making and analysing public policy]
 11. Państwowy socjalizm w realnym kapitalizmie. Chilijska reakcja na światowy kryzys gospodarczy (1932 r.), Wydanie II, Seria„Biblioteka Iberyjska” pod red. Jerzego Mazurka, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2013, 482 s. [State Socialism in Actually Existing Capitalism. The Chilean Response to the Great Depression 1932]. Contents
 12. Zależność i wyzwanie. Argentyna wobec rywalizacji Wielkiej Brytanii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych 1930-1946, [Argentina ante las rivalidades entre los Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, 1930-1946], Wydanie II, Seria „Biblioteka Iberyjska” pod red. Jerzego Mazurka, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2014, 405 s.
 13. Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. W aneksie: R. Stemplowski i R. Tarnogórski, Chronologia 1989-2014, Wydanie III zmienione, seria wydawnicza (red. K. Ruchniewicz, CSNiE UWr.) "Polska polityka zagraniczna", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015
 14. Kultury polityczne naszych czasów. Szkic latyno-euro-amerykanistyczny [Political Cultures of Our Times. A European-Latin-Americanist Sketch], Seria Biblioteka Iberyjska” pod red. Jerzego Mazurka, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2016, 254 s. Spis treści. Table of Contents.
 15. Zrzeszenie Studentów Polskich w socjalizmie państwowym 1950-1973, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018, 386 s.
 16. Fakty i fantazje. Watykan 1939-1945,  Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, 155 s.
 17. Zrzeszenie Studentów Polskich w socjalizmie państwowym 1950-1973, wydanie nowe. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020, 484 s.
 18. Wprowadzenie do analizy polskiej polityki zagranizcnej, wydanie nowe, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2021, 522 s. 
 19. Kancelaria Sejmu w transformacji 1990-1993 – Obrazy faktów, zdarzeń, ludzi, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2022
 20. ZALEŻNOŚĆ i WYZWANIE. Argentyna wobec rywalizacji Wielkiej Brytanii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych, 1930-1946  Wydanie III rozszerzone, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2023, 406 s.
 21. Świat i światosystem. Zapisane w notesie analityka polityki, Wydawnictwo Wolski, Kraków 2023, 143 s.
 22. Lektura uzupełniająca. Notes analityka polityki, Wydawnictwo Wolski, Kraków 2023, 490 s.
 23. Dziennik ambasadora. Londyn 1994 – 1999, Tom I, Rok 1994, redaktorzy tomu M. Furdyna i M. Rodzik, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2023


  II. Książki  - redakcja naukowa, Books – edited and/or co-edited
 24. Dzieje Ameryki Łacińskiej: od schyłku epoki kolonialnej do czasów współczesnych (T. Łepkowski, red. nauk.; rozdziały - T. Knothe, M. Kula, T. Łepkowski, R. Mroziewicz, R. Stemplowski, J. Szemiński). T. 2, 1870/1980-1929, R. Stemplowski i R. Mroziewicz (red.), KiW, Warszawa 1978, s. 470;  
 25. Dzieje (zob. 16). T. 3, 1930-1975/1980, R. Stemplowski (red. nauk.), KiW, Warszawa 1983, s. 735
 26. Imigranci polscy w Brazylii podczas II wojny światowej. Wybór dokumentów z Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Generała Sikorskiego w Londynie. Do publikacji podał, wstępem i przypisami opatrzył Ryszard Stemplowski, Instytut Badań Polonijnych UJ w Krakowie, Warszawa 1978, s. 99
 27. Wojsko i społeczeństwo w Trzecim Świecie. Wybór i wstęp: Ryszard Stemplowski, Czytelnik, Warszawa 1979, s. 553; autorzy tekstów: Yiri A. Antonov, John H. Badgley, Stephen P. Cohen, Samuel Decalo, Carlos Delgado, Ruth Firs, William Gutteridge, Ruy Mauro Marini, Georgi J. Mirski, Fernando La Mond Tullis, José Nun, Ricardo Pumaruna-Letts, Rustem Sewortian, Ryszard Stemplowski, Anatoli F. Szulgowski
 28. Ameryka Łacińska: Dyskusja o rozwoju. Wybór i wstęp: Ryszard Stemplowski, Czytelnik, Warszawa 1987, s. 413; [autorzy tekstów: Samir Amin, Fernando Henrique Cardoso, Evelina Dagnino, Enzo Falleto, Andre Gunder Frank, Pablo González Casanova, Celso Furtado, Octavio Ianni, B.I. Kowal, Leonid L. Kłoczkowski, Gérard Pierre-Charles, Theotonio Dos Santos, S.I. Siemionow, Rodolfo Stavenhagen, Ryszard Stemplowski, Walentin J. Szejnis, Anatoli F. Szulgowski, Tolman Tönnies Evers, Peter von Wogau]
 29. Słowianie w argentyńskim Misiones 1897-1947. Zbiór studiów pod red. Ryszarda Stemplowskiego, PWN, Warszawa 1991, s. 278; [autorzy: Leopoldo J. Bartolomé, Danuta Łukasz, Ryszard Stemplowski]
 30. Prospects for EU-US Relationship, Edited by Ryszard Stemplowski, PISM, Warszawa 2001, p. 123; contributors: Kenneth Allard, Joseph E. Bigio, Krzysztof Bobiński, Wolf Grabendorff, Lawrence S. Graham, Janusz Kaczurba, Manfred Knapp, Longin Pastusiak, Adam Daniel Rotfeld, Alberta M. Sbragia, Ryszard Stemplowski, Peter Trubowitz, Andrzej Wielowieyski, Laurence A. Whitehead
 31. The European Union in the World System Perspective, Edited by Ryszard Stemplowski, PISM, Warszawa 2002, p.198;  contributors: Joseph E. Bigio, Carlos Escudé, Gernot Köhler, Ewa Maziarz, Aleksander Müller, Hans-Heinrich Nolte, Anna Pochylczuk, Ryszard Stemplowski, Arno Tausch. Reviewed in "Zeitschrift für Weltgeschichte. Interdisyiplinäre Perspektiven", Jaghrgang 6, Heft 2 (Herbst 2005), p. 130-133
 32. Transnational Terrorism in the World System Perspective, Edited by Ryszard Stemplowski, PISM, Warszawa 2002, p.186; contributors: Anatoly L. Adamishin, Albert J. Bergesen, Bartosz Bolechów, Robert M. Derlugian, Sławomir Dębski, Carlos Escudé, Jacek Foks, Jonathan Fox, Beata Górka-Winter, Walter Laqueur, Omar A. Lizardo, Ryszard Stemplowski. Reviewed in "Zeitschrift für Weltgeschichte. Interdisyiplinäre Perspektiven", Jaghrgang 6, Heft 2 (Herbst 2005), p. 130-133
 33. After the Attack: 'Several Europes' and Transatlantic Relations, Abridged Transcripts, Edited by Ryszard Stemplowski and Laurence A. Whitehead, PISM, Warszawa 2002, p. 217; contributors: Benoit D'Aboville, Lord (John) Alderdice, Fernando Andresen-Guimarçães, Michael Brenner, Peter Burian, Nicholas Burns, Stanisław Ciosek, Ulrich Daldrup, Ginte Damusis, Daniel Dultzin, Sheldon Ekland-Olson, Leon Fuerth, Mircea Geoana, Heather Grabbe, Wolf Grabendorff, Lawrence S. Graham, János Herman, John Higley, Jean-Jacques Kasel, Andrei Kolosovsky, Sergiy Komisarenko, Hans Christian Krüger, Imants Liegis, Geoffrey Martin, Miguel Mesquita da Cunha, Gebhardt von Moltke, Porfirio Muñoz Ledo, Zdzisław Najder, Jerzy Nowak, Andrzej Olechowski, Thomas Ouchterlony, Horst Pietschmann, Philippe de Schoutheete, Alisher Shaykhov, Ryszard Stemplowski, Willy Stevens, Anton Thalmann, Peter Trubowitz, Magdaléna Vášáryová, Alexandr Vondra, Allen Weinstein, Laurence Whitehead, Jerzy J. Wiatr
 34. Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku, pod red. Ryszarda Stemplowskiego i Adriany Żelazo, PISM, Warszawa 2002, s. 484; autorzy tekstów: Grzegorz Babiński, Stanisław Ciok, Grzegorz Gorzelak, Anna Barbara Kisiel-Łowczyc, Lesław Koćwin, Zbigniew Kurcz, Joanna Kurczewska, Jacek Kurzępa, Marian Malikowski, Jerzy Mikułowski-Pomorski, Władysław Misiak, Andrzej Miszczuk, Ewa Nowicka, Marek Proniewski, Sławomir Rębisz, Jan Róg, Halina Rusek, Andrzej Sadowski, Ryszard Stemplowski, Roman Szul, Dariusz Wojakowski, Adriana Żelazo, Arkadiusz Żukowski
 35. The EU-US Cooperation, Transatlantic Dialogue. Third Conference, Warsaw 2003, Edited by Lawrence S. Graham and Ryszard Stemplowski, PISM, Warszawa 2003, pp. 134; contributors: Alyson J.K. Bailes, Krzysztof Bobiński, Sławomir Dębski, Lawrence S Graham, Jean Y. Haine, Bastien Nivet, Alberta M. Sbragia, Klaus-Heinrich Standke, Ryszard Stemplowski, Laurence A. Whitehead  
 36. On the State of Latin American States. Approaching the Bicentenary, Edited by Ryszard Stemplowski. Kraków: The Andrzej  Frycz Modrzewski Kraków University 2009, 592 p.; contributors: Carlos Escudé, Lawrence S. Graham, Colin M. Lewis, Tadeusz  Paleczny, Horst Pietschmann, Aleksander Posern-Zieliński, Ryszard Stemplowski, Patricio Valdivieso
 37. Europe – Latin America: Looking at Each Other? Edited by Ryszard Stemplowski. Warszawa, PISM 2010, 497 s.; contributors: Karl Buck, Antoni Dudek, Carlos Escudé,  Lawrence A. Graham, Leszek Jesień, Alan Knight, Hieronim Kubiak, Jacek Kurczewski, Colin M. Lewis, Ericka López Godoy, Aleksander Posern-Zieliński, Luiz Carlos Ribeiro, Peter H. Smith, Patricio Valdivieso, Beata Wojna, Lubomir W. Zyblikiewicz
 38. Polacy, Rusini i Ukraińcy, Argentyńczycy. Osadnictwo w Misiones 1892-2009, red. nauk. Ryszard Stemplowski, Seria „Biblioteka Iberyjska” pod red. Jerzego Mazurka, Museum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2011, 593 s. Autorzy opracowań: Leopoldo J. Bartolomé, Joanna Cichocka, Silvio Huber, Héctor Jaquet, Elena María Kraustofl, Danuta Łukasz, Jerzy Mazurek, Ryszard Stemplowski, Zygmunt Wolski
 39. Polacy, Rusini i Ukraińcy, Argentyńczycy. Osadnictwo w Misiones 1892-2009, red. nauk. Ryszard Stemplowski, Seria „Biblioteka Iberyjska” pod red. Jerzego Mazurka, Wydanie II poprawione, Museum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2013, 594 s. Autorzy opracowań: Leopoldo J. Bartolomé, Joanna Cichocka, Silvio Huber, Héctor Jaquet, Elena María Kraustofl, Danuta Łukasz, Jerzy Mazurek, Ryszard Stemplowski, Zygmunt Wolski
 40. Professor, Minister, Judge - Krzysztof Skubiszewski 1926-2010, Preface by Ambassador Witold Sobków, Coordinated by Ryszard Stemplowski, seria wydawnicza Polska Polityka Zagraniczna pod red. Krzysztofa Ruchniewicza, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, 90 s., 28 fotografii, contains biografical data and photos courtesy the Krzysztof Skubiszewski Fondation and the Skubiszewski Family Photo Archives; contributors: James Crawford, Grzegorz Dziemidowicz, Rosalyn Higgins, Zdzisłąw Kędzia, Bartłomiej Krzan, Marek Prawda, Ryszard Stemplowski  
 41. Współczesna kultura dyplomatyczna. Przybliżenie pierwsze, red. nauk. Ryszard Stemplowski, Seria „Polska Polityka Zagraniczna” pod red. Krzysztofa Ruchniewicza, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, 368 s. Autorzy: Andrzej Barcikowski, Stanisław Bieleń, Włodzimierz Borodziej, Jacek Czaputowicz, Sławomir Dębski, Paweł Duber, Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, Marek Grela, Włodzimierz Herman, Adam Kobieracki, Włodzimierz Konarski, Marek Kornat, Paweł Kowal, Robert Kupiecki, Maciej Mróz, Jerzy M. Nowak, Artur Nowak-Far, Zbigniew Siemiątkowski, Ryszard Stemplowski, Bogdan Szlachta, Rafał Tarnogórski, Jacek Tebinka, Zbigniew Włosowicz, Mariusz Wołos, Ernest Wyciszkiwicz, Krzysztof Zanussi, Andrzej Zybertowicz, Przemysław M. Żukowski
 42. Vidas históricas. Conversaciones con Tadeusz Łepkowski, Marian Małowist, Janusz Tazbir y Aleksander GieysztorCoordinación e introducción Ryszard Stemplowski, Participan: Bronisław Geremek, Jerzy Jedlicki, Henryk Samsonowicz, Ryszard Stemplowski, Henryk Szlajfer, Michał Tymowski, Tadeusz Wasilewski, Varios textos traducidos por Elżbieta Bortkiewicz, Katarzyna Górna, Małgorzata Nalewajko, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, 167 pp.

 43. Żywoty historyczne. Tadeusz Łepkowski, Marian Małowist, Janusz Tazbir i Aleksander Gieysztor w wywiadach z lat 1986-1989, red. nauk. Ryszard Stemplowski, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2020; w rozmowach uczesniczą: Bronisław Geremek, Jerzy Jedlicki, Henryk Samsonowicz, Ryszard Stemplowski, Henryk Szlajfer, Michał Tymowski, Tadeusz Wasilewski, 139 s.

 44. Dwie epoki. O celach w polskiej polityce zagranicznej, 1919-1939 i 1989-2015, Autorzy: R. Stemplowski, Wstęp. Cele w polityce zagranicznej, Próba porównania... i Uwagi końcowe, M. Kornat, O celach w polskiej polityce zagranicznej 1918/1919-1939, i Postscriptum; A, Friszke, O celach w polskiej polityce zagranicznej 1989-2015, i Postscriptum, Indeks osóbWydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020, 228 s.


  III. Rozdziały i artykuły w książkach (z pominięciem wstępów do redagowanych książek), Chapters and articles in books
 45. Kraje La Platy, rozdział [w] T. Łepkowski, red. nauk., dzieje Ameryki Łacińskiej od schyłku epoki kolonialnej do czasów współczesnych, KiW, Warszawa 1977-1983. T. 2, 1870/1980-1929, R. Stemplowski i R. Mroziewicz (red.), Warszawa 1978, s.149-169
 46. Społeczeństwa i państwa latynoamerykańskie u progu epoki współczesnej [w] j.w., s. 210-240
 47. Chile [w] j.w., s. 351-362
 48. Kraje La Platy [w] j.w., s. 363-384
 49. Społeczeństwa i państwa latynoamerykańskie w drugim i trzecim dziesięcioleciu XX w. [w] j.w., s. 401-431
 50. Ameryka Łacińska około roku 1930 [w] T. Łepkowski, red. nauk., dzieje Ameryki Łacińskiej od schyłku epoki kolonialnej do czasów współczesnych, KiW, Warszawa 1977-1983. T. 3, R. Stemplowski (red.), 1870/1980-1929, KiW, Warszawa 1983, s. 5-13
 51. Chile [w] j.w., s. 76-83
 52. Kraje La Platy [w] j.w., s. 83-93
 53. Społeczeństwa i państwa latynoamerykańskie w latach 1930-1941 [w] j.w., s. 118-130
 54. Chile [w] j.w., s. 236-241
 55. Kraje La Platy [w] j.w., s. 241-261
 56. Społeczeństwa i państwa latynoamerykańskie w latach 1942-1958
 57. Chile [w] j.w., s. 467-484
 58. Kraje La Platy [w] j.w., s.484-511
 59. Społeczeństwa i państwa latynoamerykańskie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych [w] j.w., s. 548-593
 60. Modernisierung - Theorie oder Doktrin? Anmerkungen eines Lateinamerika-Historikers, referat na konferencji Polskiego Towarzystwa Historycznego i Verband der Historiker Deutschlands w Freiburg im Breisgau (RFN), [w:] W. Conze, G. Schramm, K. Zernack (Hrsg.), Modernisierung ud Nationale Gesellschaft im ausgehenden 18. und im 19. Jahrhundert, Berlin 1979, S. 9-27. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" o tej konferencji, 21 kwietnia 1978.
 61. Ideologiczne aspekty ruchów robotniczych w Argentynie i Chile w latach 1850-1914, [w] Pamiętnik XII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, cz. II. Katowice 1979, s. 174-183
 62. Castillo's Argentina and World War II. Economic Aspects of the Argentine-British - US Quadrilateral, [w:] J. Schneider (Hrsg.), Wirtschaftskraefte und Wirtschaftswege. Festschrift Hermann Kellenbenz, Bd.V, Klett-Cotta, Stuttgart 1981, S. 801-823
 63. Las concepciones nacionalistas y sus contextos políticos en la Argentina: de Lugones a Perón, [w:] P. Waldmann, E. Garzón Valdés (comp.), El poder militar en la Argentina 1976-1981. Aspectos históricos y sociopolíticos, Frankfurt/M 1982. p. 33-41; II Edición, Buenos Aires 1983
 64. (współaut.) Polskie osadnictwo chłopskie w argentyńskim Misiones od końca XIX w. do lat trzydziestych XX w., [w:] M. Kula (red. nauk.), Dzieje Polonii w Ameryce Łacińskiej, Wrocław, 1983, s. 246-308
 65. Salwador 1932: Kryzys, rebelia, terror, [w:] T. Łepkowski (red. nauk.), Zamachy, przewroty, rewolucje. Ameryka Łacińska w XX w.,Warszawa 1983, s. 59-71
 66. Argentyna 1943: W stronę peronizmu, [w:] T. Łepkowski (red. nauk.), Zamachy, przewroty, rewolucje. Ameryka Łacińska w XX w., Warszawa 1983, s. 101-119
 67. (współaut.) Political responses to the economic crises in El Salvador: 1930s and 1980s, [w:] I. Berend and K. Borchardt (eds.), The Impact of the Depression of the 1930s and Its Relevance for the Contemporary World, Bern 1986, p. 304-329
 68. (współaut.) Politikai valaszok a harmincas es a nyolcvanasevek gasdasagi valsagara Salvadorban, [w:] Berend T.I. es K. Borchardt (szerk), Valsag-Recesszio-Tarsadalom (Az 1930-as es az 1970-80-as evek osszehasonlitasa). Valogatott tanulmanyok, Budapest 1987, p. 267-283
 69. Hacia la autonomización y totalización del Estado: Carlos Dávila y su concepción del Socialismo de Estado, [w:] A. Annino, M. Carmagnani, G. Chiaramonti, A. Filippi, F. Fiorani, A. Gallo e G. Marchetti (a cura di), America Latina dallo stato coloniale allo stato nazione 1750-1940, Milano 1987, p. 361-387
 70. Sojusznicy i rywale. Latynoamerykański aspekt stosunków USA-Wielka Brytania a II wojna światowa, [w:] L. Zyblikiewicz (red. nauk.), Zwycięstwo nad faszyzmem i jego skutki, Kraków 1988, s. 213-223; zob. 120
 71. Entre la frontera y el Estado-Nación: Incorporación e integración de Misiones en la Argentina 1882-1953, [w:] Memorias del Primer Simposio Internacional de la Universidad de Varsovia Sobre América Latina y Sexto Simposio Polaco-Mexicano sobre América Latina, Warszawa-Wykno 1987, t. 1, Warszawa 1988, p. 77-89
 72. Latin America's Image in Contemporary Europe: A Case in the Social Construction of Reality, [w:] G. Gorzelak (ed.), Regional Dynamics of Socio-Economic Change, Warszawa 1988, p. 193-211
 73. Ku wspólnocie narodowo-państwowej. Kresy misjonenskie a procesy integracyjne w Argentynie XIX-XX wieku, [w:] M. Kula (koordynator zespołu autorów), Narody. Jak powstawaly i jak wybijaly się na niepodleglość?, Warszawa 1989, s. 175-189
 74. Los roles sociales de los misionarios europeos en la Argentina de los siglos XIX y XX, [w:] Iglesia, Religión y Sociedad en la Historia Latinoamericana 1492-1945. Congreso VIII de Asociación de Historiadores Latinoamericanistas de Europa, Szeged 1990, t.IV, p.165-180
 75. State Socialism in Chile 1932: Economic Nationalism?, [w:] H. Szlajfer (ed.), Economic Nationalism in East Central Europe and South America 1918-1939, Geneve 1990, p. 133-189 (rozdziały - M. Carmagnani, J. Kofman, R. Stemplowski, H. Szlajfer), recenzowane: Jürgen Osterhammel, "Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte"80. Bd., H. 2 (1993), pp. 257-258
 76. Joannes Dantiscus en la España de Carlos V (un informe sobre las investigaciones en curso), [w:] P.M. Pinero Ramirez y Ch. Wentzlaff-Eggebert (edición a cuidade de), Sevilla en el imperio de Carlos V: Encrucijada entre dos mundos y dos épocas, Sevilla 1991, p. 131-138
 77. Historyczny kontekst osadnictwa rolnego w Misiones. Rozważania wstępne, [w:] Słowianie w argentyńskim Misiones 1897-1947. Zbiór studiów pod red. Ryszarda Stemplowskiego, Warszawa 1991, s. 278; [autorzy: Leopoldo J. Bartolomé, Danuta Łukasz, Ryszard Stemplowski], s. 5-42
 78. Liczebność i rozmieszczenie słowiańskich osadników rolnych w Misiones (1897-1947), [w:] Słowianie w argentyńskim Misiones 1897-1947. Zbiór studiów pod red. Ryszarda Stemplowskiego, Warszawa 1991, s. 278; [autorzy: Leopoldo J. Bartolomé, Danuta Łukasz, Ryszard Stemplowski], s. 43-97
 79. Słowiańskie gospodarstwo osadnicze w Misiones (1897-1947), [w:] Słowianie w argentyńskim Misiones 1897-1947. Zbiór studiów pod red. Ryszarda Stemplowskiego, Warszawa 1991, s. 278; [autorzy: Leopoldo J. Bartolomé, Danuta Łukasz, Ryszard Stemplowski], s. 99-138
 80. Argentyna, Brazylia i Chile wobec Republiki Weimarskiej, [w:] P. Sierpowski (red. nauk.), Niemcy w polityce międzynarodowej 1919-1939, t. 2: Lata wielkiego kryzysu gospodarczego, Poznań 1992, s. 121-130
 81. Socjalizm państwowy w Chile 1932 roku: nacjonalizm gospodarczy?, [w:] H. Szlajfer (red. nauk.), Europa Środkowo-Wschodnia i Ameryka Południowa 1918-1939. Szkice o nacjonalizmie ekonomicznym, Warszawa 1992, s. 157-224, zob. 67
 82. Modernizacja Kancelarii Sejmu (streszczenie referatu), [w:] H. Suchocka, (red. nauk), Tworzenie prawa w demokratycznym państwie prawnym, Warszawa 1992, s. 205-208
 83. [1] Introduction, [and 2] Modernizing Parliamentary Services, [in] P. Grudziński and W. Staśkiewicz, eds., A Parliamentary Reasearch Organization, [Wydawnictwo Sejmowe] Sejm Publishing Office, Warszawa 1992, p. 11 and 17-20
 84. My Personal Experience with the Polish Sejm, [w:] Jain C.K., ed., Triumph of democracy: an overview of world parliaments, Inter-parliamentary Union. Conference, New Delhi, April 1993, Published for Lok Sabha Secretariat by CBS Publishers & Distributors, New Delhi 1993, s. 210-220
 85. Poland: on the route to the European Union, [w:] Sir William Nicoll, Richard Schoenberg, eds., Europe beyond 2000 : the enlargement of the European Union towards the East, Whurr Publishers, London 1998, s. 110-118
 86. Wzmocniona współpraca a uniwersalizm w Unii Europejskiej, [w:] A. Podraza (red.), Traktat Nicejski, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001, s. 131-135, zob. 160
 87. The strategic implications of the enhanced co-operation, [w:] J.E. Bigio (ed.), Europe's New Destiny, Lisbon 2002, s. 13-17
 88. Ustrój państwa a polityka zagraniczna, [w:] W. Bartoszewski, B. Geremek, A. Olechowski, D.K. Rosati, K. Skubiszewski, R. Stemplowski, Ustrój państwa a polityka zagraniczna, Warszawa 2002, s. 77-90
 89. Etyka dyplomacji, [w:] J. Barcz, J. Baszkiewicz, W. Chrzanowski, B. Lewandowski, T. Pieronek, R. Stemplowski, J.J. Wiatr, Etyka dyplomacji, Warszawa 2002, s. 77-88
 90. W poszukiwaniu związku pomiędzy procesami społecznymi na polskim pograniczu a polityką zagraniczną u progu XXI wieku, [w:] R. Stemplowski, A. Żelazo (red.), Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku, Warszawa 2002, s. 7-9
 91. Wielka koalicja na rzecz udanego debiutu Polski w Unii Europejskiej? [w:] U. Kurczewska, M. Kwiatkowska, K. Sochacka (red.), Polska w Unii Europejskiej. Początkowe problemy i kryzysy?, Warszawa 2002, s. 453-461.
 92. W poszukiwaniu kryteriów bezpieczeństwa państwa, [w] S. Dębski i B. Górka-Winter (red.), Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, Warszawa 2003, s. 259-270
 93. Towards the EU-US Hegemonic Tandem?, [w:] L.S. Graham and R. Stemplowski (eds.), The EU-US Cooperation, Transatlantic Dialogue Third Conference Warsaw 2003, p. 97-104
 94. Polska w Unii Europejskiej: Jaka polityka zagraniczna?, [w:] Jan Krzysztof Bielecki, Jerzy Buzek, Włodzimierz Cimoszewicz, Tadeusz Mazowiecki, Józef Oleksy, Jan Olszewski, Waldemar Pawlak, Ryszard Stemplowski, Hanna Suchocka, Polska w Unii Europejskiej: Jaka polityka zagraniczna? Wykłady Publiczne, PISM, Warszawa 2003, s. 95 – 105.
 95. Horyzont poznawczy i polityczny pojęcia "bezpieczeństwo państwa", [w:] R. Kuźniar, Z. Lachowski, Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia - Koncepcje - Instytucje, Warszawa 2003, s. 253-259
 96. Talking Points on the State Regionalism in Europe and Beyond, [w:] Katarzyna Żukrowska, Anna Konarzewska, eds., External relations of the European Union - Determinants, Causal Links, Areas, Instytut Wiedzy, Warsaw 2004, s. 125 - 130
 97. Sprawiedliwość społeczna a porządek światowy, [w:] L. Balcerowicz, A.Boniecki, J.Kaczurba, T.Kowalik, W. Orłowski, M.F.Rakowski, W.Rapaczyńska, R.Stemplowski, J.Winiecki, Sprawiedliwość społeczna a porządek światowy, Warszawa 2004, s. 137-145
 98. Tożsamość zbiorowa i zbiorowe bezpieczeństwo, czyli o materii sprzyjającej łączeniu doświadczenia indywidualnego ze zbiorowym, i myślenia potocznego z teorią, [w:] S. Dębski i T. Jaskułowski, red., Polska-Niemcy. Tożsamość i kryteria bezpieczeństwa w stosunkach transatlantyckich, PISM, Warszawa 2005, s. 13-18; wersja niemieckojęzyczna w tym samym woluminie - zob. 90
 99. Kollektive Identität und kollektive Sicherheit also über eine Materie, welche die Verbindung der individuellen mit der kollektiven Erfahrung und des Alltagsdenkens mit der Theorie fördert, [in:] S. Dębski i T. Jaskułowski, red., Polska-Niemcy. Tożsamość i kryteria bezpieczeństwa w stosunkach transatlantyckich, PISM, Warszawa 2005, S. 101-107
 100. Regional Security: comments, [w:] W. Hofmeister, Ed., II Forte Copacabana Conference, International Security. European – South American Dialogue, Konrad Adenauer-Stiftung, Rio de Janeiro 2005, s. 61-62.
 101. Swobody religijne – sytuacja brytyjska, [w:] Piotr Mazurkiewicz i Sławomir Sowiński (red.), Religia – tożsamość – Europa, Ossolineum, Wrocław 2005, s. 211 - 215
 102. Nasze dobro wspólne, [w:] Ratio est anima legis. Ksiega Jubileuszowa ku czci Profesora Janusza Trzcińskiego, NSA, Warszaawa 2007, s.89-104
 103. Indivisible Sovereingty and the European Union, [w:] David J. Eaton, ed., The End of Sovereingty? A Transatlantic Perspective, LIT Verlag, Münster 2006, s. 237 – 242. Zmieniona wersja publikacji Indivisible Sovereignty, "The Polish Foreign Affairs Digest. English Language Versions of the Papers Published in the Polski Przegląd Dyplomatyczny and other Journals in Poland", Vol. 3, No 1 (6), 2003, p. 131-135; zob. 168
 104. To understand the understated. Eleven points and a post scriptum on the future role of Nato. A paper for the conference "Transatlantic Perspectives on Security Imperatives", organized by the Polish Institute of International Affairs and the Transatlantic Policy Consortium, Warszawa, June 5, 2006 [w:] Sławomir Dębski (ed.), Transatlantic Perspectives on Security Imperatives, LIT Verlag, Münster - Berlin-Hamburg-London-Wien 2007, p. 113 - 116.
 105. Föderalismus als Taktik? Hypothese über die Politik von Adam Czartoryski, Władysław Sikorski, Edvard Beneš und Milan Hodža, [in:] Edmund Dmitrów / Tobias Weger (Hg.): Deutschlands östliche Nachbarschaften. Eine Sammlung von historischen Essays für Hans Henning Hahn, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag 2009 (Die Deutschen und das östliche Europa. Studien und Quellen. Band 4) 2009, S. 75 - 88.
 106. O jakiej porze dnia idealizm jest najwyraźniejszy, czyli o skomplikowanym problemie doświadczenia demokracji w Latynoameryce XX-XXI wieku, [w:] Kania, M., Kaganiec-Kamieńska, A. (red.), Doświadczenie demokracji w Ameryce Łacińskiej, Materiały z konferencji w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ (2007), Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009, s. 9 – 15.
 107. O społecznej praktyce reprezentacji studentów. Od niespójnych funkcji ZSP w PRL do marginalnych funkcji nowych organizacji ZSP i NZS w RP, [w:] Babiński, G. i Kapiszewska, M. (red.), Zrozumieć współczesność, Kraków, Oficyna Wydawnicza AFM 2009, s. 387 - 402. Z winy autora opublikowano tekst w wersji "I redakcja". Tutaj ogłaszam tekst przesłany z opóźnieniem redaktorom po mojej korekcie autorskiej: O społecznej praktyce reprezentowania studentów przez ZSP (1950-1973).
 108. States and Political Cultures in Latin America, [in:] Stemplowski, R. (ed.), On the State of Latin American States. Approaching the Bicentenary, Kraków, Oficyna Wydawnicza AFM 2009, 385 - 437.
 109. O różnych definicjach kultury politycznej i o jednym projekcie jej badania, [w:] M. Banaś, T. Paleczny, K. Warmińska, red., Kulturowe i społeczne wyzwania współczesności, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2010, s. 171 - 184.
 110. Updating sovereignty, [in:] L. Tichy, T. Dumbrovsky et al., Sovereignty and Integration. Paradoxes and Development within Europe Today, Centre for Comparative Law, Law faculty of Charles University in Prague, Praha 2010, p. 175.
 111. Koncepcja racji stanu - dzisiaj i jutro, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności, seria "Patriotyzm wczoraj i dziś", T. IX, 2010, s. 41- 52.
 112. Wprowadzenie, [w] Polacy - Rusini i UKraińcy, Argentyńczycy. Osadnictwo w Misiones 1892-2009, red. nauk Ryszard Stemplowski, Seria Biblioteka Iberyjska pod redakcją Jerzego Mazurka,Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego & Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2011, 593 s., fotografie, tabele, mapki, bibliografia, indeksy, s. 9-15
 113. Polska emigracyjna, Argentyna imigracyjna, Misiones osadnicze, [w] Polacy - Rusini i UKraińcy, Argentyńczycy. Osadnictwo w Misiones 1892-2009, red. nauk Ryszard Stemplowski, Seria Biblioteka Iberyjska pod redakcją Jerzego Mazurka,Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego & Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2011, 593 s., fotografie, tabele, mapki, bibliografia, indeksy, s. 23-38
 114. Liczebność i rozmieszczenie geograficzne osadników słowiańskich oraz ich dzieci w Misiones (1892–1945), [w] Polacy - Rusini i UKraińcy, Argentyńczycy. Osadnictwo w Misiones 1892-2009, red. nauk Ryszard Stemplowski, Seria Biblioteka Iberyjska pod redakcją Jerzego Mazurka,Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego & Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2011, 593 s., fotografie, tabele, mapki, bibliografia, indeksy, s.69-130, aneks
 115. Słowiańskie gospodarstwo rolne w Misiones (1897–1939);Aneks: Kalendarz rolniczy, [w] Polacy - Rusini i Ukraińcy, Argentyńczycy. Osadnictwo w Misiones 1892-2009, red. nauk Ryszard Stemplowski, Seria Biblioteka Iberyjska pod redakcją Jerzego Mazurka,Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego & Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2011, 593 s., fotografie, tabele, mapki, bibliografia, indeksy, s. 135-194, aneks
 116. Role społeczne księdza katolickiego w Argentynie (od połowy XIX w. do połowy XX w.), [w] Polacy - Rusini i UKraińcy, Argentyńczycy. Osadnictwo w Misiones 1892-2009, red. nauk Ryszard Stemplowski, Seria Biblioteka Iberyjska pod redakcją Jerzego Mazurka,Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego & Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2011, 593 s., fotografie, tabele, mapki, bibliografia, indeksy, s. 285-302
 117. Tożsamości społeczne osadnikow galicyjskich oraz ich dzieci (1892–1942), [w] Polacy - Rusini i UKraińcy, Argentyńczycy. Osadnictwo w Misiones 1892-2009, red. nauk Ryszard Stemplowski, Seria Biblioteka Iberyjska pod redakcją Jerzego Mazurka,Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego & Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2011, 593 s., fotografie, tabele, mapki, bibliografia, indeksy, s. 303-349
 118. Ruch społeczny w analitycznej perspektywie kultury politycznej, [w] K. Derwich, M. Kania, red., Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 151 - 159
 119. O kryterium etycznym w racji stanu, [w] A. Krzynówek-Arndt, red., Kryterium etyczne w racji stanu, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, s. 13 - 35
 120. A sketch of Krzysztof Skubiszewski's view of the concept of raison d'état, [w] R. Stemplowski, coordinator, Professor, Minister, Judge - Krzysztof Skubiszewski 1926-2010, Preface by Ambassador Witold Sobków, seria wydawnicza Polska Polityka Zagraniczna pod red. Krzysztofa Ruchniewicza, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 44-49
 121. O sprawiedliwości społecznej w polityce polskiej, [w:] W. Arndt, S. Bober., red., Sprawiedliwość społeczna w polityce polskiej, Akademia Ignatianum w Krakowie i Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 11-35 
 122. Posłowie po słowach o kształtowaniu tożsamości, [w] W. Herman, Mój Dybuk. W poszukiwaniu tożsamości: drogi, bezdroża, dygresje, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, s. 291-302
 123. O kulturze politycznej jako postulowanym przedmiocie badań, [w] A. Sarnacki, red., Kultura polityczna jako przedmiot badań,  Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, 2017, s.15-22
 124. Współczesna kultura dyplomatyczna. Co to jest i jak to można badać? [w] R. Stemplowski, red., Współczesna kultura dyplomatyczna. Przybliżenie pierwsze ... zob. wyżej - 32; s. 25-61
 125. Posłowie po słowach o nienawiści i prześladowaniu Żydów, [w] W. Herman, O nienawiści i prześladowaniu Żydów. Monodramy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018, s. 315-124.
 126. Racja Stanu ma rację bytu, [w] E. Mreńca, red., Integracja. Polityka zagraniczna. Praworządność. Wyzwania dla Polski współczesnej, Wydawnictwo AEH, Warszawa 2019, s.553-557
 127. Kapitalizm i socjalizm w jednym stoją domu, kapitalizm na górze, socjalizm w środku, a sprawiedliwość społeczna..., [w] Bogumiła Kaniewska, Tadeusz Wallas, Krzysztof Urbaniak, red., Między prawem a polityką, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Hannie Suchockiej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2023, s. 727-741
  IV. Artykuły, edycje źródeł etc. w czasopismach
 128. Niemcy w Argentynie, 1933-1945, "Biuletyn Niemcoznawczy", 5/1971, s. 47-73
 129. Fuentes sobre historia de la Argentina en los archivos de Polonia, "Estudios Latinoamericanos", 1/1972, p. 339-350
 130. (z J. Szeminskim) Polskie źródła archiwalne do dziejów Ameryki Lacinskiej w XIX i XX wieku, "Dzieje Najnowsze", 2/1972, s. 137-145
 131. Z ziemi brazylijskiej do Polski. Ze sztabowego archiwum generała Sikrskiego, "Tygodnik Kulturalny", 45(909) 1974, s. 3-4. 
 132. Neutralismo argentino y las potencias anglosajonas 1939-1945, "Estudios Latinoamericanos", 3/1976, p. 339-349
 133. Los ucranios en la Argentina. Dos documentos inéditos, "Estudios Latinoamericanos", 3/1976, p. 289-307
 134. Rekrutacja w Brazylii do oddzialów Sikorskiego, "Przegląd Polonijny", 1/1976, s. 69-80 (zob. Enlistment..., Le recrutement...)
 135. Enlistment in Brazil to the Polish Armed Forces in the West, "Polish Western Affairs", 1977, p. 46-58 (ocenzurowane 120)
 136. Le recrutement au Bresil aux Forces Armees Polonaises pendent les annees de la Seconde Guerre Mondiale, "La Pologne et les Affaires Occidentales", XII, 1-2/1976, p.182-195 (ocenzurowane 106)
 137. Chile y las compañías petroleras 1931-1932. Contribución al estudio del entrelazamiento dominación-dependencia, "Ibero - Amerikanisches Archiv N.F.", 1/1978, p. 1-19; zob. 124
 138. Chile i obce koncerny naftowe w okresie Wielkiego Kryzysu, "Przegląd Historyczny", 3/1978, s. 445-457, zob. 123
 139. Modernizacja - teoria czy doktryna?, "Kwartalnik Historyczny", 1/1980, s. 741-754 (zob. Modernisierung-Theorie.), zob. 60
 140. O diplomata polonês sobre a influência da Segunda Guerra Mundial sobre a situação no Brasil. Un documento inédito, "Estudios Latinoamericanos", 5/1979, p. 163-169

 141. La República Socialista de Chile de 1932 vista por el Foreign Office. Una reconstrucción de la imagen, basada en materiales del Public Record Office, "Estudios Latinoamericanos", 6/1980, Parte II, p. 334-342
 142. Los eslavos en Misiones. Consideraciones en torno al número y la distribución geográfica de los campesinos polacos y ucranianos 1897-1939, "Jahrbuch fuer Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas", 9/1983, S. 320-390, mapy, tablice
 143. Los aspectos economicos de los comienzos de la colonización agricola de los eslavos en Misiones, Argentina, 1897-1903, [w:] T.Heydenreich und J.Schneider (Hrsg.), Argentinien und Uruguay. Referate des 5. interdisziplinaeren Kolloquiums der Sektion Lateinamerika des Zentralinstituts 06, "Lateinamerika-Studien", 12/1983, S. 129-153
 144. Los colonos eslavos del Nordeste argentino 1897-1938. Problemática, fuentes e investigaciones en Polonia, "Estudios Latinoamericanos", 10/1985, p. 169-183. <http://www.ikl.org.pl/Estudios/EL-10.htm>
 145. Empresas europeas en Chile en la época de la Gran Depresión 1930-1933, "Estudios Latinoamericanos", 10/1985, p. 135-145
 146. Raport dyplomaty hiszpańskiego. Dokument z archiwum w Madrycie, "Polityka", 38/1983, s.1, 11-14
 147. Carlos Dávila i jego plan socjalizmu państwowego w Chile 1932 roku, "Kwartalnik Historyczny", 2/1987, s. 329-349
 148. Allies and Rivals. Latin American Aspects of US-British Relations, and World War II, "Hemispheres. Studies in Cultures and Societies", 4/1987, p. 77-84; zob. 52
 149. Polityczny kontekst dokumentu "Ewangelia, etyka i polityka" (Chile), "Znak", 8-9/1987, s. 118-120
 150. A Narrative of William Culbertson's Travels in Chile of 1930, Hemispheres. "Studies in Cultures and Societies", 4/1987, p. 223-254
 151. Polityczne reakcje na kryzysy gospodarcze w Salwadorze w latach trzydziestych i osiemdziesiątych XX wieku, "Dzieje Najnowsze", 2/1988, s. 77-100, współautorstwo
 152. La política económica del Presidente Castillo durante la Segunda Guerra Mundial, “América Meridional”, no 7 (1987), pp. 33-48. (Publicado originalmente en Festschrift für Hermann Kellenbenz. Klett-Cotta: 1981. vol. V. pp. 801-823) – zob. 60.
 153. Sobre la historia y los historiadores habla Tadeusz Łepkowski, "Estudios Latinoamericanos", 11/1988, p. 11-41, zob. http://www.stemplowski.pl/ksiazki/ksiazki-ii/277-vidas-histo-ricas-conversaciones-con-2019.html
 154. La diplomacia alemana frenta a la República Socialista de Chile de 1932, "Jahrbuch fuer Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas", 25/1988, S. 259-271 
 155. A British Diplomatic Source on the October Crisis in Argentina 1945, Hemispheres. Studies in Cultures and Societies, "Studies on Cultures and Societies", 5/1989, p. 233-246
 156. Political Antinomies of Freedom in Chile during the Great Depression, "Acta Poloniae Historica", LX/1989, p. 81-96
 157. Las antinomias políticas en la Chile durante la Gran Depresión, [w:] T. Heydenreich (Hrsg.), Chile. Geschichte, Wirtschaft und Kultur der Gegenwart; "Lateimerika-Studien", 25/1990, S. 9-23 (zob. Political antinomies...)
 158. Misiones auf dem Weg in die nationalstaatliche Gemeinschaft (Integrationsprozesse im 19./20. Jahrhundert in Argentinien), "Acta Poloniae Historica", LVIII/1988, S. 81-101
 159. Sobre la historia y los historiadores habla Marian Małowist, "Estudios Latinoamericanos", 12/1989, p. 11-39, zob. http://www.stemplowski.pl/ksiazki/ksiazki-ii/277-vidas-histo-ricas-conversaciones-con-2019.html
 160. Polski wrzesień 1939 roku: Losy obcych dyplomatów [źródła z archiwum hiszpańskiego MSZ], "Historia i Życie" ("Życie Warszawy"), (cz. 1)-18(49), 15 września 1989, (cz. 2)-19(50), 29 września 1989
 161. Sobre la historia y los historiadores habla Janusz Tazbir, "Estudios Latinoamericanos",13/1990, p.11-58, zob. http://www.stemplowski.pl/ksiazki/ksiazki-ii/277-vidas-histo-ricas-conversaciones-con-2019.html
 162. Towards Comparative History of Eastern Europe and Latin America (20th Century), "Estudios Latinoamericanos", 14/1992, Parte I, p. 15-22, Proceedings of International Conference Contemporary Societies in Comparative Perspective. Eastern Europe and Latin America in the 20th Century," Pułtusk, 29 May-1 June, 1990)
 163. Modernization as a Conceptual Tool for Research in Comparative Ethnohistory of Eastern Europe and Latin America, "Estudios Latinoamericanos", 14/1992, P.I, p.389-391
 164. Sobre la historia y los historiadores habla Aleksander Gieysztor, "Estudios Latinoamericanos", 15/1993, p. 11-58, zob. http://www.stemplowski.pl/ksiazki/ksiazki-ii/277-vidas-histo-ricas-conversaciones-con-2019.html
 165. Do czytelników, "Przegląd Sejmowy", 1/1993, s. 9 (program założyciela czasopisma)
 166. Sailing in the Same Direction: Central Europe, Eastern Europe and the Russian Federation Reintegrate into the World System, "Royal United Institute Defence Studies", February 1995, p. 23-36
 167. Poland: Partner in International Trade and Investment, International Business Forum. "A Diplomatic and Consular Yearbook", London 1995, p. 234-235
 168. Poland: On the Road to the European Union, "European Business Journal", Vol.8, is. 3, 1996, p. 38-43
 169. Reflections on Security Implications of European Union Enlargement, "Cambridge Review of International Affairs", Summer/Fall 1998, vol. XII, No 1, p. 49-5
 170. Die Diplomatie Johannes Paul II. Ein persönlischer Diskussionsbeitrag, "Zibaldone. Zeitschift für italienische Kultur der Gegenwart", No. 29, März 2000, s. 68-72
 171. Zasada uniwersalizmu ułatwi integrację w Unii Europejskiej, "Unia & Polska", styczeń 2001, s. 9, zob. 80
 172. Smutek dyplomacji, czyli rzecz o ambasadorach Niemiec i Polski przy Stolicy Apostolskiej (1939-1945), "Arcana", 38 (2-2001), s. 218-228
 173. Inauguracja "Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego", "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 1, nr 1 (1), 2001, s. 5-8
 174. Polska w systemie światowym: zmiana ustroju i polityki zagranicznej, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 1, nr 2 (2), 2001, s. 5-19
 175. Następny krok w strategicznym partnerstwie litewsko-polskim? "Polski Przegląd Dyplomatyczny", tom 1, nr 2 (2), 2001, s. 141-142
 176. Transnarodowa harmonizacja bezpieczeństwa i rozwoju ograniczy transnarodowy terroryzm, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 1, nr 3 (3), 2001, s. 5-8
 177. Wspólny kierunek dla Polski i Rosji, "Biuletyn" (PISM), Seria Z, nr 36 - 2002, s. 433-436
 178. Wspólny kierunek dla Polski i Rosji, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 1, nr 4 (4), 2001, s. 5-10. Przedruk z „Biuletynu" (PISM), Seria Z, nr 36 - 2002, s. 433-436 [English]
 179. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i stosunki polsko-niemieckie, "Biuletyn" (PISM), Seria Z, nr 38 - 2002, s. 447-448
 180. Приглашнение в Европу, "Европа, Журнал Полъского института международных дел", T. 1, №. 1 (1), 2001, C. 7-8
 181. Poland in the World System: Transformation of the Political System and Foreign Policy Making, "The Polish Foreign Affairs Digest. English Language Versions of the Papers Published in the Polski Przegląd Dyplomatyczny and other Journals in Poland", Vol. 1, No 1 (1), 2001 p. 95-110; zob. 140
 182. PISM w dialogu transatlantyckim, "Biuletyn" (PISM), Seria Z, nr 41 - 2002, s. 459-458
 183. Dialog Transatlantycki, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 2, nr 1 (5), 2002, s. 5-10
 184. Poland and Russia, Heading in the Same Direction, "The Polish Foreign Affairs Digest. English Language Versions of the Papers Published in the Polski Przegląd Dyplomatyczny and other Journals in Poland", Vol. 2, No 1 (2), 2002, p. 7-22; zob. 143
 185. Trans-national Harmonisation of Security and Development Will Curb Trans-national Terrorism, "The Polish Foreign Affairs Digest. English Language Versions of the Papers Published in the Polski Przegląd Dyplomatyczny and other Journals in Poland", Vol. 2, No 1 (2), 2002 p. 139-142 (zob. 142)
 186. W stronę koalicji kultur, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 2, nr 2 (6), 2002, s. 5-14
 187. Na rzecz integracji europejskiej, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 2, nr 3 (7), 2002, s. 5-10
 188. Transatlantic Dialogue, "The Polish Foreign Affairs Digest. English Language Versions of the Papers Published in the Polski Przegląd Dyplomatyczny and other Journals in Poland", Vol. 2, No 2 (3), 2002, p. 7-12 (zob. Dialog Transatlantycki)
 189. Towards a Coalition of Cultures, "The Polish Foreign Affairs Digest. English Language Versions of the Papers Published in the Polski Przegląd Dyplomatyczny and other Journals in Poland", Vol. 2, No 2 (3), 2002, p. 145-155 (zob. W stronę koalicji kultur)
 190. Antyterroryzm i hegemonizm, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 2, nr 4 (8), 2002, s. 5-14
 191. Anti-Terrorism and Hegemony, "The Polish Foreign Affairs Digest. English Language Versions of the Papers Published in the Polski Przegląd Dyplomatyczny and other Journals in Poland", Vol. 2, No 3 (4), 2002, p. 37-47 (zob. Antyterroryzm i hegemonizm)
 192. O bezpieczeństwie w Europie, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 2, nr 5 (9), 2002, s. 5-13
 193. Narodowy Plan Rozwoju a współpraca wzmocniona w UE, "Biuletyn" (PISM), Seria Z, nr 101 - 2002, s. 699-700
 194. Integracja w integracji, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 2, nr 6 (10), 2002, s. 5-11
 195. Коалиция культур в мировой системе, "Европа. Журнал Польского института международных дел", T. 2, №. 4 (5), 2002, C. 7-18 (zob. W stronę koalicji kultur, tłum. na jęz. ros.)
 196. Integration in Integration, "The Polish Foreign Affairs Digest. English Language Versions of the Papers Published in the Polski Przegląd Dyplomatyczny and other Journals in Poland", Vol. 2, No 4 (5), 2002, p. 7-12 (zob. Integracja w integracji)
 197. Suwerenność niepodzielna, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 3, nr 1 (11), styczeń-luty 2003, s. 5-10
 198. Katalizator iracki, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 3, nr 2 (12), marzec-kwiecień 2003, s. 5-14; zob. 81
 199. The Iraqi Catalyst, "The Polish Foreign Affairs Digest. English Language Versions of the Papers Published in the Polski Przegląd Dyplomatyczny and other Journals in Poland", Vol. 3, No 1 (6), 2003, p. 7-14 (zob. Katalizator iracki)
 200. Indivisible Sovereignty, "The Polish Foreign Affairs Digest. English Language Versions of the Papers Published in the Polski Przegląd Dyplomatyczny and other Journals in Poland", Vol. 3, No 1 (6), 2003, p. 131-135; zob. 182, 
 201. Trójkąt Weimarski a cele strategiczne, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 3, nr 4 (14), lipiec-sierpień 2003, s. 5-8; zob. 189
 202. NATO i Unia Europejska - transformacja i bezpieczeństwo, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 3, nr 5 (15), wrzesień-październik 2003, s. 5-10; zob. 190
 203. Co robi wywiad, co mogą politycy?, "Polski Przegląd Dyplomatyczny",, t. 3, nr 6 (16), 2003, listopad-grudzień 2003, s. 5-14
 204. The Weimar Triangle and Its Strategic Goals, "The Polish Foreign Affairs Digest. English Language Versions of the Papers Published in the Polski Przegląd Dyplomatyczny and other Journals in Poland", Vol. 3, No 3 (8), 2003, p. 7-20; zob. 186
 205. NATO and the European Union - Transformation and Security, "The Polish Foreign Affairs Digest. English Language Versions of the Papers Published in the Polski Przegląd Dyplomatyczny and other Journals in Poland", Vol. 3, No 4 (9), 2003,p.35-40;zob.187
 206. Hegemon w Unii Europejskiej?, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 4, nr 1 (17), 2004, styczeń-luty 2004, s. 5-11
 207. Sejm, Senat, polityka zagraniczna, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 4, nr 3 (19) maj-czerwiec 2004, s. 5-10
 208. Racjonalny wybór polityczny, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 4, nr 4 (20) lipiec-sierpień 2004, s. 5 - 9
 209. Будущее Польши и России в Европе.Резюме доклада и кулуарных высказываний автора во время конференции, организованной МГИМО в сотрудничестве с ПИМД в Москве (28-29 мая 2004 г.), "Ebpona" , T. 5 Nr 2(15) 2005, s.79-84
 210. O konstytucyjnym pojęciu prowadzenia polityki , "Przegląd Sejmowy", rok XV, nr 4(81) 2007, s. 229 – 253
 211. Moje spotkanie z Bronisławem Geremkiem, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", nr 4(44) lipiec -sierpień 2008, s. 25-33.
 212. La Reforma Universitaria' - Ruch studencki 1918 roku, "Politeja", nr 1(9)2008, s. 473-480
 213. Об интеграции демократических европейских государств XX-XXI в. Первые правительственные проекты и теоретические концепции, "Ebpona" , T. 8 Nr 2(27) 2008, s. 87 -146
 214. Dla Polski w NATO, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", nr 3 (49) maj - czerwiec 2009, s. 65 - 102
 215. Plural Culture, Singular Future, "Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte", 10 (2010), s. 9 – 28
 216. Senat potrzebny, wymaga reformy, „Gazeta Wyborcza“, 18 kwietnia 2012
 217. Kategoria "suwerenność" w analizie światosystemowej (komunikat o badaniach w toku, 15.12.2014), "Horyzonty Polityki", 2015, vol. 6, nr 14 s. 137-159
 218. O suwerenności w czasie przeszłym i czasie przyszłym. Zob. Rozważania o suwerenności w stulecie niepodległości, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, 4(2018), s. 58-78
 219. Od liberalizmu kapitalistycznego do socjalizmu liberalnego? „Zdanie”, 1-2 (180-181) 2019, s. 10-23
 220. Jakiej Europy Polacy potrzebują? „Przegląd Polityczny”, 154/2019, s. 44-49


  V. Recenzje i artykuły recenzyjne [dział w budowie],  Reviews and review articles [the section under construction]
 221. Frederick M. Nunn, The Military in Chilean History. Essays on Civil-Military Relations, 1810-1973, University of New Mexico Press, Albuquerque 1976, "Przegląd Historyczny" 1978, nr 4, s. 725-728
 222. Cyril E. Black, Marius B. Jansen, Herbert S. Levine, Marion J. Levy, Jr., Henry Rosovsky, Gilbert Rozman, Henry D. Smith, II, S. Frederic Starr, The Modernization of Japan and Russia. A Comparative Study, Collier Macmillan Publishers, London, The Free Press: A Division of Macmillan Publishing Co., Inc., New York 1975, 386 s. Seria: Perspectives on Modernization (red. Cyril E. Black); “Kwartalnik Historyczny”, t. 85, nr 1 (1978), s. 230-233
 223. Marcin 
  Kula, Rewolucja 1933 roku na Kubie, 
  Hispanic American Historical Review”, 2(1980), s. 339–340
 224. --- Mañach Jorge, FRONTIERS IN THE AMERICAS: A GLOBAL PERSPECTIVE. Translated by PHILIP H. PHENIX. New York and London: Columbia University, Teachers College Press, 1975, 108 s.
  --- Baker Fox Annette, THE POLITICS OF ATTRACTION: FOUR MIDDLE POWERS AND THE UNITED STATES. New York: Columbia University Press, 1977, 371 s.
  --- Pike Frederick, THE UNITED STATES AND THE ANDEAN REPUBLICS: PERU, BOLIVIA, AND ECUADOR. Cambridge, Mass. and London: Harvard University Press, 1977, 493 s.
  --- Peterson Harold F., DIPLOMAT OF THE AMERICAS: A BIOGRAPHY OF WILLIAM I. BUCHANAN, 1825-1909. Albany: State University of New York Press, 1977. Pp. 458 s. 
  --- Davis Harold Eugene, Finan John J,., Taylor Peck F., LATIN AMERICAN DIPLOMATIC HISTORY: AN INTRODUCTION.  Baton Rouge and London: Louisiana State University Press, 1977, 301 s.
 225. Przemysław Grudziński, Uczeni i barbarzyńcy. Polityka nuklearna Stanów Zjednoczonych 1939-45, PWN, Warszawa 1987, „Polityka”, nr 14, 4 kwietnia 1987.

 226. Estudios Migratorios Latinoamericanos 1/1/1985/, Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, Buenos Aires, pp. 140, “Przegląd Polonijny”, 1988, nr 2, s. 156-157
 227. Stefan Rinke, 'Der letzte freie Kontinent': Deutsche Lateinamerikapolitik im Zeichen transnationaler Beziehungen, 1918-1933 (Stuttgart: Verlag Hans-Dieter Heinz, 1996), vols. 1 and 2, pp.836; Journal of Latin American Studies, no. 29, p. 511-512
 228. Les cartes de la France à l'heure de la mondialisation. Hubert Védrine dialogue avec Dominique Moïsi; Librairie Etheme Fayard, 2000, 190 ss.; Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 1 (1) 2001, s. 195-202 Errata (poprawna wersja ostatniego zdania): Gdybym jednak mógł tej recenzji nadać tytuł, to wyglądałby on tak: O waszą i naszą wielkość.
 229. (z Ireną Stemplowską) Laicy czytają "Polin", recenzja, POLIN, 1 (1986) - 13 (2000), Littman Library of Jewish Civilization, Blackwell Publishers, [w:] Jerzy Tomaszewski (red.), Śladami Polin. Studia z dziejów Żydów w Polsce, nr 1, Warszawa 2002, s. 167-190 
 230. Ирина Стемпльовска), POLIN, реценз., »Полин», 1 (1986) - 13 (2000), Littman Library of Jewish Civilization, Blackwell Publishers], [w:] Jerzy Tomaszewski (red.), Śladami Polin. Studia z dziejów Żydów w Polsce, nr 1, Warszawa 2002, s. 167-190 "Европа. Журнал Польского института международных дел", T. 2, №. 1 (2), 2002, C. 233-257 
 231. Lawrence Freedman (ed.), Superterrorism. Policy Responses, Blackwell Publishing, Oxford 2002, 178 pp., Acta Politica (2004) 39, 324-327
 232. Henryk Szlajfer, Droga na skróty. Nacjonalizm gospodarczy w Ameryce Łacińskiej i Europie Południowo - Wschodniej w epoce pierwszej globalizacji. Kategorie. Analiza. Kontekst porównawczy, ISP PAN, Warszawa 2005, 368 s., Politeja, nr 2(6)2006, s. 605 – 614
 233. Ekspert w niepewnym świecie ? [O książce Adama Daniela Rotfelda, Polska w niepewnym świecie, PISM, Warszawa 2006, 475 s.] "Tygodnik Powszechny" ("Książki w Tygodniku"), 12/2007
 234. Janusz Tazbir, Długi romans z muzą Klio, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2007, 244 s. Politeja, nr 1(9)2008, s. 525-532
 235. Hieronim Kubiak, U progu ery postwestfalskiej, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2007, 442 s., Politeja, nr 2(8)2007, s. 609 - 613
 236. Jacek Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, 484 s.; Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 1 (47) styczeń - luty 2009, s. 149 - 174. Zob. Polemika autora książki z recenzentem, Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 4-5 (50-51) 2009
 237. Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Brytyjsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne, październik 1938 – maj 1945, skorowidz nazwisk z objaśnieniami, 651 s. i 3 mapki, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008, Horyzonty Polityki, nr 1 (2010), s. 345 – 357
 238. Eoin Carolan, The New Separation of Powers. A Theory for the Modern State, Oxford University Press 2009, 286 s., Politeja, nr 1(13) 2010, s. 569 - 573
 239. Christopher Shulgan, The Soviet Ambassador. The Making of the Radical Behind Perestroika, McClelland & Stewart, Toronto 2008, Horyzonty Polityki, 3 (2011), s. 309-317
 240. Andrzej Wierzbicki, Europa w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX i XX w., Wydawnictwo TRIO i Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2011, Horyzonty Polityki, nr 3 (2011), s. 358-362
 241. Mark Harvey, Drinking Water. A Socio-Economic Analysis of Historical and Societal Variations, Routledge, London and New York 2015, Horyzonty Polityki, nr 16 (2015), s. 191-195
 242. Jason Dittmer, Fiona McConnell (red.), Diplomatic Cultures and International Politics: Translations, Spaces and Alternatives. Routledge New Diplomacy Studies, Routledge, 2016, 202 s., „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 1(67) 2016, s. 141-147 
 243. Edward Weisband and Courtney I.P. Thomas, Political Culture and the Making of Modern Nation-States. London and New York: Routledge – Taylor & Francis Group 2015, 304 s., Horyzonty Polityki, nr 18 (2016), s. 191-194
 244. Åse B. Grødeland, William J. Miller, European Legal Cultures in Transition, Cambridge University Press, 2015, 566 s., „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, 1 (68) 2017, s. 169-176
 245. Christopher H. Achen & Larry M. Bartels, Democracy for Realists. Why Elections Do Not Produce Responsive Government, Princeton University Press 2016, 26 wykresów, 18 tabel, Appendix: Retrospective Voting and Sanctioning, bibliografia, indeks, 390 s., "Studia Socjologiczno-Polityczne", 1-2(05)2016, s. 132-135
 246. Patrick Iber, Neither Peace nor Freedom: The Cultural Cold War in Latin America. Harvard University Press, 2015, s. 327. Jim Smyth, Cold War Culture: Intellectuals, the Media and the Practice of History. I.B Tauris, 2016, 256 s., "Polski Przegląd Dyplomatyczny", 2(69)2017, s. 160-167
 247. Arjun Appadurai, The Future as Cultural Fact. Essays on the Gobal Condition, Verso, 2013, 328 s., "Polski Przegląd Dyplomatyczny", 3(70)2017, s. 166-170 
 248. Bálint Magyar, Post-Communist Mafia State. The Case of Hungary, przekład Bálint Bethelenfalvy, Ágnes Simon, Steven Nelson, Kate Paulin, Central European University in association with Noran Libro, Budapest 2016, 662 s., "Studia Socjologiczno-polityczne", 1(06)2017, s. 109-118
 249. Patricia Friedrich (red.), English for Diplomatic Purposes,Multilingual Matters, 2016, 204 s., "Polski Przegląd Dyplomatyczny", 4(71)2017, s. 176-179
 250. John Bew, Realpolitik. A History, Oxford University Press 2016, 395 s.,"Polski Przegląd Dyplomatyczny", 1(72) 2018, s. 173-178
 251. Sarah Fine, Lea Ypi (red.), Migration in Political Theory. The Ethics of Movement and Membership, Oxford University Press, Oxford 2016, 299 s. „Sprawy Międzynarodowe” 2018, nr 2, s. 269-272
 252. Michael Zantke, Bewaffnete Intelektuelle. Die Bedeutung Machiavellis für den Nationalsozialismus und die konservative Revolution, przedmowa Heinz Kleger, WeltTrends, Potsdam 2017, 361 s., „Przegląd Historyczny“ 2018, nr 1, s. 158-163
 253. Sue Wright, Language Policy and Language Planning. From Nationalism to Globalisation, "Studia Socjologiczno-Polityczne", Seria Nowa 1:163-164
 254. Tom Junes , Student Politics in Communist Poland. Generations of Consent and Dissent, Lexington Books, Lanham 2015, „Politeja”, nr 53 (2018), s. 393-397
 255. Oona A. Hathaway, Scott J. Shapiro, The Internationalists. And Their Plan to Outlaw War, Allen Lane–Penguin Random Books, London 2017, 581 s., fotografie, "Sprawy Międzynarodowe” 2018, nr 1, s. 353-359
 256. Graham Allison, Destined for War. Can America and China Escape Thucydides’s Trap? Houghton Mifflin Harcourt 2017, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", (1) 2019, s. 150-162
 257. Yaqing Qin, A Relational Theory of World PoliticsCambridge University Press 2018, “Studia Polityczne”, 2018, t. 46, nr 4, s. 219-228 

 258.  Jerzy Józef Wiatr, Bezpieczeństwo narodowe Polski a stosunki polsko-rosyjskie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 217, „Dyplomacja i bezpieczeństwo”, 1(5)2017/2018, s. 214-218

 259. Axel Honneth, Die Idee des Sozialismus, Erweitere Ausgabe, Suhrkamp, Berlin 2017, 199 s., „Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych”, nr 1 (48) styczeń-marzec 2019 r., s. 74-84

 260. Peter Starke, Alexandra Kaasch, Franca van Hooren, The Welfare State as Crisis Manager. Explaining the Diversity of Policy Responses to Economic Crisis, Palgrave Macmillan, 2013, “Polski Przegląd Dyplomatyczny", nr 2(77)2019, s. 158-166

 261. Política y religión en América Latina, ed. Katarzyna Krzywicka, Renata Siuda-Ambroziak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017 (Estudios Iberoamericanos de la UMCS), 316 ss., Sprawy Międzynarodowe 2018 nr 3, s. 385-396

 262. O filozofii Kanta dla politologów - artykuł recenzyjny o książce: Seán Molloy, Kant's International Relations. The Perpetual  Theology of Perpetual Peace, University of Michigan Press 2017, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", nr 3(78)2019, s. 142-149

 263. Gary Browning, A History of Modern Political Thought. The Question of Interpretation, Oxford 2016, Oxford University Press, ss. 431, “Kwartalnik Historyczny”, 2 (2019), s. 379-384

 264. William E. Scheuerman, CIvil disobedience, Polity Press 2018, 204 s., “Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych”, nr 49/50, styczeń-marzec 2019, s. 50-57

 265. Przejście niskokonfliktowe, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", nr 4(79)2019, s. 113-121 [o książce K. Schake, Safe Passage. The Transition from British to American Hegemony,  Harvard UP, 2017]

 266. Latynoamerykańskie aspekty wojen światowych. Stefan Rinke, Latin America and the First World War, transl. Ch.W. Reid, New York 2017, Cambridge University Press, ss. 302. Frank D. McCann, Brazil and the United States during World War II and Its Aftermath. Negotiating Alliance and Balancing Giants, London 2018, Palgrave Macmillan, ss. 318.Dzieje Najnowsze, Rocznik LI – 2019, 3, s. 337-391

 267. J. Callaghan, B. O’Connor, M. Phythian, Ideologies of American Foreign Policy, Routledge, 2019,195 s., "Polski Przegląd Dyplomatyczny", nr 1(80)2020, s. 75-82 

 268. Hilary Perraton: International Students 1860–2010: Policy and Practice round the World, Palgrave Macmillan, 2020, 328 s. “Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 3(90)2022, s. 176-182
 269. Hernán Confino, La contraofensiva: el final de Montoneros, Fondo de Cultura Económica 2021, 363 s., “Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 4 (91) 2022, s. 152-161

 270. M. Risse, Political Theory of the Digital Age, Cambridge University Press, 2023, 304 s. , “Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 2(93)2023, s. 140-151


  VI. Varia
  VI. 1  PUBLIKACJE POWIELANE, MIMEOGRAPH PAPERS
 271. Ruchy studenckie w krajach socjalizmu państwowego 1945-1981, 80 s.; tekst napisany jesienią 1983 r. na zamówienie redaktora drugoobiegowego czasopisma "Warszawskie Zeszyty Historyczne", Tadeusza Łepkowskiego
 272. Wieloetniczna społeczność kresowa w procesie państwo- i narodotwórczym (argentyńskie Misiones w XIX-XX w.), tekst przygotowany na konferencję w IBP, 1984, 24 s.
 273. Instytucjonalny aspekt projektowanej przemiany ustrojowej, sierpień 1987, 67 s.
 274. Sprawozdanie z Konferencji Fińskiej Partii Socjaldemokratycznej, Włoskiej Partii Socjalistycznej i Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej: "Trójpartyjna inicjatywa na rzecz współpracy europejskich państw nienuklearnych w zakresie rozbrojenia europejskiego, gospodarki, praw człowieka i ochrony środowiska. III Spotkanie Ekspertów," Budapeszt, 29-30 września1989 r., sprawozdanie z mej działalności eksperta, w dniach 28 września - 1 października 1989 r. w Budapeszcie, wydelegowanego przez Fundację Batorego z inicjatywy Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, 21 s.
 275. Przemiany ustrojowe w Polsce a jej polityka zagraniczna. Tezy do dyskusji w Komisji Spraw Zagranicznych Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, [Wydawca] Zespół Badań Europy  Wschodniej, 30 września 1989 r.,35 s.; dodruk, 30 października 1989 r.; dodruk w małym formacie dla członków Komisji Spraw Zagranicznych OKP, 30 października 1989 r. [Posiedzenie Komisji odbyło się dnia 25 listopada 1989 r. Przewodniczył pos. Janusz Onyszkiewicz. Obecny był m.in. przewodniczący OKP Bronisław Geremek.]
 276. Konfederacja Europy Środkowej? Notatka Zespołu Badań Europy Wschodniej dla przewodniczacego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, 31 marca 1990 r. (3 s.) w związku z planowanym spotkaniem premierów Czechosłowacji, Polski i Węgier w Bratysławie (9 kwietnia 1990 r.).
 277. Identity as a function of immigration. Italians, Jews, Poles, Ruthenians, and Ukrainians in Latin America (1850-1950) (a brief report on my ersearch in progress)
  VI. 2  PRZEKŁADY NA JĘZYK POLSKI, TRANSLATIONS INTO POLISH
   
 278. (z Andrzejem Rakowskim) Jess J. Josephs, Fizyka dźwięku muzycznego [Physics of Musical Sound], PWN, Warszawa 1969, 202 s. 
 279. Konstytucja Republiki Kuby [La Constitución de la República de Cuba], Ossolineum, Wrocław 1978, 77 s. 
 280. (z Ireną Stemplowską) Pierre Vilar, Historia Hiszpanii [Histoire d'Espagne], PWN, Warszawa 1991, 183 s.
  VI. 3  TWORZENIE / REDAGOWANIE CZASOPISM I SERII WYDAWNICZYCH, EDITORIAL ACTIVITIES
 281. "Estudios Latinoamericanos",Revista del Instituto de Historia, Academia de Ciencias de Polonia, OSSOLINEUM, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław; Sekretarz Redakcji (1975 -1976). Zastępca redaktora naczelnego (1977–1987). Redaktor naczelny (1988 - 1993) - vol. 11/1989, p. 336; vol. 12/1990, p. 375; vol. 13/1991, p. 393; vol. 14/1992, I Parte, p. 399, II Parte, p. 418; vol. 15/1993, p. 361
 282. "PRZEGLĄD SEJMOWY",Wydawnictwo Sejmowe, założyciel Wydawnictwa Sejmowego (1990 r.) i „Przeglądu Sejmowego” (1992 r.), zob. http://www.stemplowski.pl/images/bibliografia-pdf/16-ps1_93.pdf
 283. "Biuletyn",Publikacja Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, założyciel i pierwszy redaktor (2001-2002).Nr 1-104, s. 1 – 708, http://www.pism.pl/biuletyn
 284. "POLSKI PRZEGLĄD DYPLOMATYCZNY", Czasopismo Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, założyciel i pierwszy redaktor naczelny (2001-2004). KWARTALNIK: t. 1, nr 1 (1), 2001, 280 s. [okładka]; t. 1, nr 2 (2), 2001, 282 s.; t. 1, nr 3 (3), 2001,  310 s.; t. 1, nr 4 (4), 2001, 341 s.; DWUMIESIĘCZNIK: t. 2, nr 1 (5), 2002,  244 s.; t. 2, nr 2 (6), 2002,  246 s.; t. 2, nr 3 (7), 2002, 250 s.; t. 2, nr 4 (8), 2002, 236 s.; t. 2, nr 5 (9), 2002, 248 s.; t. 2, nr 6 (10), 2002, 264 s.; t. 3, nr 1 (11), 2003, 264 s.; t. 3, nr 2 (12), 2003, 250 s.; t. 3, nr 3 (13), 2003, 236 s.; t. 3, nr 4 (14), 2003, 252 s.; t. 3, nr 5 (15), 2003, 242 s.; t. 3, nr 6 (16), 2003, 250 s.; t. 4, nr 1 (17) styczeń-luty 2004, 248 s.; t.4, nr 2 (18) marzec-kwiecień 2004, 238 s.; t.4, nr 3 (19) maj-czerwiec 2004,  251 s.; t.4, nr 4 (20) lipiec-sierpień 2004, 241 s.; t.4, nr 5 (21) wrzesień-październik 2004, 262 s.
 285. "Европа. Журнал Польского института международных дел Czasopismo Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych”, założyciel i pierwszy redaktor naczelny (2001-2002). T. 1, №. 1 (1), 2001, C. 312 [okładka, strona tytułowa]; T. 2, №. 1 (2), 2002, C. 290;T. 2, №. 2 (3), 2002, C. 272; T. 2, №. 3 (4), 2002, C. 272;T. 2, №. 4 (5), 2002, C. 280
 286. "The Polish Foreign Affairs Digest. English Language Versions of the Papers Published in the Polski Przegląd Dyplomatyczny and Other Journals in Poland”,Kwartalnik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, założyciel i pierwszy przewodniczący Rady Redakcyjnej (2001-2002). vol. 1, No. 1 (1), 2001, 292 p.[okładka, strona tytułowa]; vol. 2, No 1 (2), 2002, 288 p.; vol. 2, No 2 (3), 2002, 256 p.
 287. „POLSKIE DOKUMENTY DYPLOMATYCZNE”, seria wydawnicza Polskiego Instytutu Spraw Zagranicznych, założyciel (grudzień 2001 r.), pierwszy przewodniczący Komitetu Redakcyjnego (2002-2005). Tom pierwszy, „1972”, ukazał się w 2005 r., pod red. W. Borodzieja
  VI. 4  DYSKUSJE REDAKCYJNE -  [dział w budowie], EDITORIAL DEBATES - [the subsection under construction]

 288. Dyskusja reakcyjna - "Placówka dyplomatyczna", 6 marca 2003 r., "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 3, nr 4 (14) 2003
 289. Wypowiedź (16 stycznia 2003 r.) na konferencji w Kancelarii Sejmu z okazji 10-lecia "Przeglądu Sejmowego", "Przegląd Sejmowy", rok XI, nr 1(54) 2003, s. 114-115
 290. Dyskusja reakcyjna - "Historia dyplomacji polskiej", 27 maja 2003 r., "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 4. nr 1 (17) 2004
 291. Dyskusja redakcyjna - "Stolica Apostolska w stosunkach międzynarodowych", 20 stycznia 2004 r., "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t.4, nr 3 (19), 2004
 292. Wypowiedź (17 maja 2007 r.) w dyskusji redakcyjnej nt. X-lecia Konstytucji RP, "Przegląd Sejmowy", rok XV, nr 4(81) 2007, [zob. 178] oraz s. 326 – 329
 293. Wypowiedź (8 marca 2010 r.) w dyskusji redakcyjnej "Mit Jałty" ,"Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 10, nr 4 (56) 2010
 294. „Elementy snobistyczne i ekstrawaganckie” - Rozmowa z Ryszardem Stemplowskim, autorem książki o Zrzeszeniu Studentów Polskich, enklawie względnej swobody w PRL, POLITYKA, nr 49(3239), 4,12–10.12.2019, s. 62-64

Krótkie wypowiedzi w TV, czasopismach i na stronie internetowej – pominięto; zob. OPINIE, NOTES

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski