Książki II - (współ)autorstwo, (współ)redakcja

Imigranci polscy w Brazylii podczas II wojny światowej. Wybór dokumentów z Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Generała Sikorskiego w Londynie. Opracowano na zlecenie Instytutu Badań Polonijnych UJ. Do publikacji podał, wstępem i przypisami opatrzył Ryszard Stemplowski. Maszynopis powielany w Drukarni UJ, Warszawa Grudzień 1978, 99 s.

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski