Książki II - (współ)autorstwo, (współ)redakcja

Prospects for EU-US Relationship, Edited by Ryszard Stemplowski, Warszawa 2001, 123 p.

Title Page Contributors: Kenneth Allard, Joseph E. Bigio, Krzysztof Bobiński, Wolf Grabendorff, Lawrence S. Graham, Janusz Kaczurba, Manfred Knapp, Longin Pastusiak, Adam Daniel Rotfeld, Alberta M. Sbragia, Ryszard Stemplowski, Peter Trubowitz, Andrzej Wielowieyski, Laurence A. Whitehead 

Table of Contents

R. Stemplowski: Exploring the Prospects for EU-US Relationship

A.D. Rotfeld  K. Allard  L.A. Whitehead  A.M. Sbragia  M. Knapp  L. Pastusiak  J. Kaczurba   A. Wielowieyski   K. Bobiński  J.E. Bigio    P. Trubowitz  W. Grabendorff   L.S. Graham

Graham's Commentary  Whitehead's Commentary

Pictures 

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski