Książki II - (współ)autorstwo, (współ)redakcja

Europe – Latin America: Looking at Each Other? 

Edited by Ryszard Stemplowski. Warszawa, PISM 2010, 497 p.

Contributors: Karl Buck, Antoni Dudek, Carlos Escudé,  Lawrence A. Graham, Leszek Jesień, Alan Knight, Hieronim Kubiak, Jacek Kurczewski, Colin M. Lewis, Ericka López Godoy, Aleksander Posern-Zieliński, Luiz Carlos Ribeiro, Peter H. Smith, Patricio Valdivieso, Beata Wojna, Lubomir W. Zyblikiewicz.

Table of Contents

Introduction

Review, “Agenda Internacional”, Buenos Aires, No. 25, p. 121-123

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski