Książki II - (współ)autorstwo, (współ)redakcja

 

Współczesna kultura dyplomatyczna. Przybliżenie pierwsze, pod redakcją Ryszarda Stemplowskiego, seria wydawnicza (red. Krzysztof Ruchniewicz, CSNiE UWr.) „Polska polityka zagraniczna”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, 368 s.

Strona tytułowa

Zawartość. Contents

Wstęp

Indeks nazwisk

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski