2015-05-29

Nieproszone rady

Moja nieproszona rada dla rządu:

Premier Cameron składa dziś wizytę premier Kopacz. Będzie argumentował za renegocjowaniem traktatów unijnych. Polską odpowiedzią powinno być, przede wszystkim: (1) potwierdzenie naszego statusu członkowskiego, a zatem aprobata obowiązujących traktatów, (2) zadeklarowanie gotowości do pogłębienia współpracy polsko-brytyjskiej w UE, (3) zapowiedzenie dalszego przeciwdziałania kwestionowaniu tych traktatów, czyli dążeniu do obniżenia poziomu integracji oraz (4) przypomnienie Brytyjczykowi, że Polska szykuje się do zobowiązująco zapowiedzianego już przystąpienia do strefy euro. Z trwających obecnie w strefie euro prac nad wzmocnieniem (!) systemu wspólnej waluty wynika, że nie wymaga to obecnie renegocjowania traktatów. Oczywiście, państwa członkowskie muszą okresowo uzgadniać wprowadzenie nowych norm traktatowych, jeśli wymaga tego proces pogłębiającej się integracji.

NB Dezintegracja byłaby samobójstwem. Brytyjska deimperializacja (!) może takie skłonności rodzić, lecz Polska rozwija się w UE.  

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski