2016-02-18  

Nasz Lech Wałęsa

Saul z Tarsu prześladował uczniów Jezusa w Jerozolimie, lecz porzucił tę rolę i z czasem stał się równy apostołom - znany jest nam jako święty Paweł. Jak bez jego pionierskiej, misyjnej, ponadnarodowej działalności transkontynentalnej wyglądałyby dziś światowe Kościoły chrześcijaństwa? Czy w ogóle by istniały? A zapytajmy – zachowując odpowiednie proporcje – jaka byłaby dziś Polska, gdyby nie działania Lecha Wałęsy (z grzechami nie dorównującymi Pawłowym) – historycznego przywódcy Solidarności i współkreatora naszej niepodległości, najszerzej w świecie znanego i akceptowanego Polaka naszych czasów? 

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski