2016-02-27

Jak to rozwinąć (2)

Pisałem 11 lutego: http://www.stemplowski.pl/131-2016-02-11-jak-to-rozwinac.html

Thomas Piketty proponuje 25 lutego ten sam kierunek, A New Deal for Europe, projektując powołanie parlamentu krajów euro, ustanowienie jednolitej stopy podatku korporacyjnego  w celu podniesienia nakładów na edukację (Erasmus, innowacyjność) oraz infrastrukturę etc. – zob. http://www.nybooks.com/articles/2016/02/25/a-new-deal-for-europe/

Wniosek dla nas jest oczywisty: Jak najusilniej dążyć do jak najrychlejszego spełnienia kryteriów przejścia na euro. W przeciwnym razie utrwalimy swą pozycję, nadal jeszcze peryferyjną.

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski