2016-06-03

Kultura polityczna jako przedmiot badań (aktualizacja)

Pod auspicjami Rektora krakowskiej Akademii Ignatianum, prof. Józefa Bremera SJ, odbyła się dnia 1 czerwca konferencja „Kultura polityczna jako przedmiot badań”. Jej celem było dokładniejsze skonceptualizowanie „kultury politycznej”, ewentualne wypracowanie jej definicji i określenie metod badawczych do zastosowania w badaniach kultury politycznej w Polsce i do porównań międzynarodowych. Po otwarciu konferencji przez Rektora, referaty wygłosili:

Ryszard Stemplowski [AI], O kulturze politycznej jako postulowanym przedmiocie badań

Zbigniew Blok (UAM), Kultura polityczna – propozycja pomiaru pojęcia

Roman Backer [UMK], Typologie kultur politycznych

Monika Banaś [UJ], Symbol i typ symboliczny w  polityce. Kultura, dyskurs, działanie

Anna Krzynówek-Arndt [AI], Konstytucyjna kultura polityczna w pluralistycznych społeczeństwach demokratycznych: perspektywa liberalnopolityczna i propozycja typologii.

Krzysztof Łabędź [AI], Pojęcie kultury politycznej w polskiej literaturze naukowej

Michał Śliwa [UP], Przegląd stanu badań nad kulturą polityczną w Polsce w XX wieku

Dariusz Dańkowski SJ [AI], Emocje polityczne a sprawiedliwość społeczna

Anna Manowska [AI], Postawy wobec polityki młodzieży z Polski i Francji. Raport z badań

Andrzej de Lazari [UŁ], Czy brak kultury też jest kulturą?

Włodzimierze Marciniak [AI], Problematyka kultury politycznej w rosyjskiej socjologii (po 1991 r.) 

(Ewa Nalewajko [ISP PAN] nadesłała streszczenie referatu pt. Kultura polityczna elit demokratycznych)

Konferencja zakończyła się ożywioną dyskusją.

Materiały konferencyjne ukażą się drukiem, nakladem Ignatianum, pod red. Andrzeje Sarnackiego. 

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski