2016-06-19

To remain or not to remain

Zawsze twierdziłem, także publicznie (np. w TVP), że wyniki referendum [23 czerwca] potwierdzą członkostwo Zjednoczonego Królestwa w UE i nadal to przewiduję. Nadal też uważam. iż po referendum silniej zaznaczy się tendencja do federalizacji, zapoczątkowana już procesem dewolucji. Teraz ponadto widać, że zostanie wzmocniona nowym nacjonalizmem angielskim. Przede wszystkim, powstaną organy ustawodawcze i wykonawcze Anglii, sądownicze już  w zasadzie istnieją.

Jeżeli jednak większość głosujących w referendum opowie się za wyjściem, federalizm nie wystarczy. W uciążliwych warunkach długotrwałego negocjowania nowych stosunków z państwami członkowskimi UE, zacznie się rozpad obecnej struktury, poczynając od ponownego referendum szkockiego i wyjścia Szkocji ze Zjednoczonego Królestwa (wstąpienie Szkocji do UE byłoby tylko kwestią czasu) – zob. http://www.stemplowski.pl/138-2016-03-05-my-view.html

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski