2016-06-27

Co ma Bierut do  Narutowicza

Po referendum nie brakuje narzekania na skromną wiedzę licznych Brytyjczyków. A jak z tym bywa u nas?

Formowanie kultury politycznej, z decydującym składnikiem wiedzy o państwie, to proces stały. Studenci politologii także w nim uczestniczą. Wnoszą swoją wiedzę i oświecają tym współobywateli. Co niektórzy z nich wnoszą? O tym informuje profesor z wyższej szkoły o humanistycznym profilu w bardzo dużym mieście wojewódzkim. Wykładał na I roku przez cały semestr o polskich przemianach ustrojowych (1989-2004), nawet podarował każdemu swoją książkę z materiałami źródłowymi. Oczywiście, zalecił też literaturę, podstawową i uzupełniającą. Egzamin pisemny zaś przyniósł m. in. takie wypowiedzi:

„Przemiany ustrojowe w Polsce w latach 1989-2004 były związane z pierwszymi parlamentarnymi wyborami do Sejmu i Senatu, które miały miejsce w 1985 r. Do Sejmu, 13 października. Były to ostatnie takie wybory, które w żadnym stopniu nie określały się jako wolne.”

„Usunięcie z konstytucji przepisu o kierowniczej roli PZPR – w trakcie uchwalania przez Sejm w kwietniu 1989 r noweli kwietniowej została przywrócona izba wyższa (Senat) oraz urząd prezydenta wykreślając w ten sposób rolę kierowniczą PZPR. 7.04.1989”

„7 kwietnia 1989 roku odbyło się uchwalenie zmian konstytucyjnych, które to wprowadziły nową nazwę państwa oraz zmienienie godła, które obowiązywało w czasach PRL.”

„Pierwsze wybory do Sejmu i Senatu (zostały one sfałszowane).”

„1992 r. powołanie rządu Mazowieckiego. Pierwszy nowy rząd w wolnej Polsce powołany przez Prezydenta RP”

„09.12.1992 r. – Pierwsze powszechne wybory prezydenckie. Były to pierwsze powszechne wybory prezydenckie w Polsce. O urząd prezydenta starało się 5 kandydatów. W piątej turze jednak zwyciężył Gabriel Narutowicz i to on został pierwszym prezydentem RP.”

„9.12.1992 r. Były pierwsze wolne wybory prezydenckie (Obrady Okrągłego Stołu przywróciły urząd Prezydenta). Prezydentem został Bierut, który został zamordowany.”

„26.02.1993 r. Polska staje sie członkiem NATO …”

„Rosja wyraziła zgodę na wejście Polski do NATO po wcześniejszej mediacji prezydenta USA Cartera. Polska podpisuje Kartę Narodów Zjednoczonych.”

„17.08.1993 - wprowadzenie pełnej wymienialności złotego”

„1977. Wprowadzenie pełnej wymienialności złotego. Stosunek 1:1000.”

 „rok 1993 uchwalenie zmian konstytucyjnych, wprowadzających nową nazwę państwa i zmieniających godło”

„17.IX.1997, opuszczenie ostatniego oddziału wojsk rosyjskich (…) w rocznicę wkroczenia wojsk rosyjskich do Polski 17.09.1945 r.”

Jak autorzy takich wypowiedzi głosowaliby w naszym referendum? 

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski