2016-07-10

Jezus był w Jedwabnem

Jezusa zabili pod Jerozolimą dwa tysiące lat temu ludzie miejscowi, jego współplemieńcy. Ówcześni Żydzi. Powiedzenie, że Jezusa zabili Żydzi oznacza, iż nie zabili go rządzący Judeą Rzymianie, lecz jednak na to, umywając ręce, przyzwolili. Zabójcy Jezusa przysłużyli się Rzymianom, stając się ich kolaborantami.

Żydów jedwabińskich, obywateli polskich,  zabili 75 lat temu ludzie miejscowi, obywatele polscy. Ówcześni Polacy. Powiedzenie, że jedwabińskich Żydów zabili Polacy oznacza też, iż nie zabili ich Niemcy. Jednakże jako okupujący Polskę, swą działalnością do takich przestępstw pobudzali ludzi i bez tego źle do Żydów nastawionych. Pobudzali zarówno swym antysemityzmem ideologicznym jak i masowym mordowaniem Żydów w Niemczech i okupowanej Europie. Zabójcy Żydów w Jedwabnem oddawali Niemcom przysługę. Wyręczając ich stawali się  ich kolaborantami. Ale też za swą zbrodnię zostali potem przez państwo polskie ukarani. A jednak są jeszcze wśród ludzi – w większości urodzonych już po wojnie – tacy, którzy nie chcą o tej zbrodni uczciwie dzisiaj mówić.

Czy nie mają więc w sprawie naszej kultury obywatelskiej niczego dziś więcej do zrobienia centralne organy władzy państwowej, profesorowie szkół wyższych i pozostali nauczyciele, przywódcy partii politycznych,  niektóre organy samorządu terytorialnego, aktywiści organizacji pozarządowych, literaci, właściciele i redaktorzy środków masowego przekazu?

Czy stan moralności publicznej zadowala hierarchów Kościoła rzymsko-katolickiego i księży, zwłaszcza tych posługujących w znanych miejscach zbrodni? Co o Jedwabnem i innych pogromach mówi chrześcijanom Jezus? 

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski