2016-09-18

Z opowiadań babuni o PRL

Fragmenty pisemnych wypowiedzi egzaminacyjnych (IV rok Politologii, liczba zdających: 12), nt. ustroju PRL:

„… brakowało produktów podstawowych do życia, jedzenia, środków higieny, dlatego, że nie przywożono z zagranicy, dlatego możemy z opowiadań babci wiedzieć o mięsie i innych produktach ‘na kartki’ lub o długich kolejkach. Osoby, które należały do Partii Politycznej lub zajmowały wysokie stanowisko miały łatwiej…”

„ … wszędzie odczuć można było strach.”

„W czasach PRL nawet Kościół znajdował się w rękach komunistów.”

„… zakładano, że każdy dostaje od państwa po równo.”

„W czasach PRL rządy sprawowała PZPR – Polski Związek Partii Robotniczej.”

„Każde wybory były fałszowane.”

„… W PRL-u (…) wybory zarówno prezydenckie jak i parlamentarne nie były przeprowadzane przy użyciu ważnych przymiotników tak jak obecnie.”

„… o wszystkim decydowała jedna partia – PPR.”

„Nie istniała ogólnodostępna wolność dla obywateli.”

„… obowiązywała godzina policyjna, a obywatel obawiał się przejść po ulicy.” 

„Ustrój obowiązujący w PRL uregulowany był w Konstytucji 1952 r. Władza w państwie należała do Sejmu i Senatu. (…) nie było własności prywatnej. Prezydent pełnił funkcję reprezentanta państwa.”

„W czasach PRL-u praca była dla każdego obywatela.”

„… w Konstytucji PRL-u była notka o funkcji kierowniczej PZPR. Obecna Konstytucja nie zawiera tego wpisu.”

W PRL „prezydent był wybierany przez Sejm.”

„W PRL dominującą rolę odgrywał Sejm złożony z przychylnych władzy posłów.”

„W czasach PRL prezydent nie miał dużej władzy  [w RP] na czele rządu stoi Prezydent."

W RP „jest wolność.”

„W demokratycznym państwie prawnym państwo pełni rolę ‘stróża nocnego’, to jest działa na zasadach uregulowanych w Konstytucji."

"Prawo jest, albo go nie ma.”

„W PRL były także szpiegostwa. 28.05.1992 r. Sejm przyjmuje poselski projekt (…) Uchwałę tę wykonuje Macierewicz.”

Poprzednia porcja opowiadań babci, zob.:

http://www.stemplowski.pl/155-2016-06-27-co-ma-bierut-do-narutowicza.html

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski