2017-03-02

Pomocy!

Pracuję nad książką o ustrojowych uwarunkowaniach i funkcjach Zrzeszenia Studentów Polskich (1950-1973). Niestety, archiwum Rady Naczelnej ZSP zniknęło, a zbiory państwowego Archiwum Akt Nowych mają bardzo mało materiału wytworzonego przez ZSP. Zwracam się z prośbą o użyczenie mi, albo podarowanie: rękopisów, listów, maszynopisów, fotografii, książek i prasy – tego tematu dotyczących. Po nawiązaniu korespondencji - ryszard@stemplowski.pl - ustalimy sposób dalszego działania.  

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski