2018-01-30

Rządy ciemniaków - c.d. ?

Istniały niemieckie obozy koncentracyjne w Polsce okupowanej przez Niemcy. To nie były obozy polskie. Ponieważ jednak znajdowały się na terytorium okupowanej Polski, w języku potocznym – z reguły niedokładnym – zyskały poza Polską miano polskich. Używaniu tego błędnego określenia w zagranicznych mediach od lat przeciwdziałali polscy dyplomaci, nie zawsze skutecznie. Wydaje mi się jednak, że liczba tych błędnych określeń ostatnio zmalała, do czego przyczyniły się też uczciwe głosy ze środowisk żydowskich w świecie.  

Polski rząd zadeklarował jednak teraz walkę z osobami oskarżającymi „Naród Polski” i „Państwo polskie” o prześladowanie Żydów i rozpoczął krucjatę przy pomocy kodeksu karnego, wielkich słów i nietrafnych sformułowań w projekcie ustawy. To zaś łącznie wywołało dodatkowo kryzys w stosunkach polsko-izraelskich.

A przecież z takim zjawiskiem zagranicznej ignorancji o niemieckiej okupacji Polski, czasem pewnie i zjawiskiem złej woli, nie tak się walczy. Prowadzenie polityki państwa jest jednak obecnie dziełem grupy, w której przeważają osoby potrafiące chyba tylko zabiegać o polityczne (wyborcze) poparcie wielkiej rzeszy ludzi słabo zorientowanych, niezbyt zainteresowanych obcymi mediami, czasem zwyczajnych ignorantów, nierzadko nacjonalistycznych szowinistów, licząc może na to, że uda się ludziom wmówić istnienie światowego, antypolskiego spisku. Może jakichś „mędrców Syjonu”? Politycy ci idą śladem marcowych „rządów ciemniaków” (Stefan Kisielewski) i najwyraźniej nie wierzą, że Polacy mądrzeją. Tym politykom potrzebny jest wróg, przed którym będą nas bronić i tym samym uzasadniać swą obecność w polityce. Ci politycy najwyraźniej sądzą, że nadal w pełni aktualne jest zjawisko o którym 50 lat temu z ubolewaniem mówił prymas Stefan Wyszyński na posiedzeniu Komisji Głównej Episkopatu w dniu 27 czerwca 1968 r.: „Społeczeństwo polskie na ogół jest przeciwko Żydom i to trzeba mieć przed oczyma” – cyt. za: A. L. Sowa, Historia polityczna Polski 1944-1991, Wydawnictwo Literackie 2011, s. 353.

Zob. http://www.stemplowski.pl/117-2015-12-15-ciemniaki-u-wladzy.html

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski