2018-05-03

Inicjowanie konsultacji publicznych w Fundacji Edukacji Parlamentarnej

Fundacja Edukacji Parlamentarnej www.edukacjaparlamentarna.pl inicjuje konsultacje publiczne. Pierwszą ich próbą były rozmowy o problemach parlamentarno-dyplomatycznych.

Informuje o tym Zarząd Fundacji - http://www.edukacjaparlamentarna.pl/images/KOMUNIKATY/3_Komunikat-Zarzadu-Fundacji-z-dnia-2-maja-2018.pdf

ogłaszając skróconą wersję mojej notatki o parlamentarnych aspektach informacji ministra spraw zagranicznych, przedłożonej Sejmowi w dniu 21 marca 2018 r. – zob.: http://www.edukacjaparlamentarna.pl/images/KOMUNIKATY/O-parlamentarnych-aspektach-informacji-ministra-spraw-zagranicznych.pdf

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski