2019-05-15

Wiara-Władza-Wiedza

Ponad cztery piąte mieszkańców globu deklaruje wyznawanie religii. Największe pod względem liczby wyznawców chrześcijaństwo obejmuje prawie trzecią część ludzkości, w tym ponad cztery piąte populacji Ameryki Łacińskiej. Trzech na czterech chrześcijan w tamtej części świata podaje się za katolików, choć osoby regularnie uczestniczące w niedzielnej mszy stanowią wśród nich znikomy odsetek (3 %?).

Jednak inni chrześcijanie, np. ewangeliczni protestanci – pentakoliści - stanowią już 22 % wśród prawie 210 mln mieszkańców Brazylii i udział ten stale rośnie, podczas gdy udział katolików maleje (poczynając od drugiej połowy XIX w.) i katolicy, poddawani wpływom pentakolizmu, dzieleni są teraz przez obserwatorów na dwa skrzydła: radykalne i tradycjonalistyczne. Takie procesy mają znaczenie polityczne w państwach tego regionu. Wiele o tego rodzaju procesach i zjawiskach dowiadujemy się z recenzowanej przeze mnie książki:

Política y religión en América Latina, ed. Katarzyna Krzywicka, Renata Siuda-Ambroziak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3/2018, s. 385-396.

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski