2019-07-09

Żywoty historyczne

Mają swe losy książki, mają swe dzieje historycy, mają też historycy wiele o historii do opowiedzenia. Ukaże się wkrótce pod moją redakcją książka Vidas históricas. Conversaciones con Tadeusz Łepkowski, Marian Małowist, Janusz Tazbir y Aleksander Gieysztor (tytuł polskojęzyczny: Żywoty historyczne. Rozmowy z …) zawierająca przedruki rozmów z czterema wybitnymi historykami zajmującymi się – czytając ich dzieła łącznie – Polską, Europą, Afryką i Ameryką Łacińską w rozmaitych okresach od średniowiecza do czasów nam współczesnych – przeprowadzone po polsku w ostatnich latach istnienia PRL i opublikowane po hiszpańsku w PAN-owskim, przeze mnie redagowanym roczniku „Estudios Latinoamericanos” (1988-1991). Uczeni ci, pytani przez redaktora rocznika oraz współpracowników lub uczniów, mówią o swoich kolejach losu i swych przodkach, o swoich lekturach, studiach, nauczycielach, uczniach, swoich dziełach... Wypowiedzi tych czterech historyków zostały opatrzone spisami ich najważniejszych publikacji oraz przypisami odnośnie wymienianych osób i prac. Indeks obejmuje prawie 500 nazwisk. Język hiszpański jest drugim po angielskim pod względem rozpowszechnienia językiem początkowo tylko europejskim, a dzisiaj ojczystym dla prawie pół miliarda ludzi na obydwu półkulach. Kto spośród hispanoablantes zechce książkę przeczytać (choćby w ebooku), dzięki Wydawnictwu Naukowemu Scholar zobaczy, uzupełnione we wstępie do książki, nieznane obrazy dziejów Polski jako części historii powszechnej.

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski