2019-08-24

Creating an ever closer union

W kwietniu 2019 r. przysłuchiwałem się debacie między ministrem J. Czaputowiczem i niemieckim ministrem spraw zagranicznych H. Maasem. Potem napisałem do nich list (nie mail):

"Dear Ministers, I attended the recent public debate in Warsaw between the German and the Polish Foreign Ministers on the future of the European Union but I was not given a chance to ask a question. May I do so by this letter. I suppose the EU is going to evolve for the next thirty years or so to become a state, some sort of the European Federation. Do you think it will happen? If you think it won’t happen, why not? I would appreciate receiving your answers. Sincerely yours," etc.

Po miesiącu dyrektorka Departamentu odpowiedziała mailem (sic) “w imieniu MSZ RP”, nie ministra, lecz osoby fikcyjnej -  zob. cytat 1. 

Niemiecka odpowiedź listowna (sic) wystosowana została 31 lipca przez kierowniczkę specjalnego wydziału ds. UE „w imieniu Federalnego Ministra Spraw Zagranicznych” - zob. cytat 2. 

 

Cytat 1

 Cytat 2

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski