2022-01-27

W skrócie, do dyskusji

W skrócie, do dyskusji: Od dawna już wysuwam hipotezę, że imperialnie zakrojona w historii Rosja jest nadal niestabilna terytorialnie. Faza sowiecka jest za nami. Teraz trwa kolejna. Finalna granica wschodnia będzie bliżej Uralu, niewiele dalej niż przed wyprawami Jermaka w XVI w. Silna kultura rosyjska to umocni na takim głównie europejskim terenie. Ale przedtem nabrzmieje konflikt na wschodzie. Niekoniecznie wojna. Już teraz 18 mln ludzi z Chin (Rosjanie mówią o 3 mln) uprawia rolę po obu stronach rzeki Amur i dalej w stronę Władywostoku, co czyni samą nazwę tego miasta zabytkiem: Władi Wostokom – [Rosjo] rządź Wschodem). Mają też Władijug, rządź Południem. Działania na granicy z Ukrainą są sygnałem dla Chin.

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski