2022-12- 27

Wobec nieustającej agresji rosyjskiej na Ukrainę

A.  Dlaczego Ukrainę otwarcie popierają centralne organy władzy państwowej Stanów Zjednoczonych Ameryki i państw UE, zwłaszcza tych sąsiadujących z Federacją Rosyjską?

1.  W celu ograniczenia ofiar w ludziach i jednocześnie dlatego, że to osłabia agresywną Rosję wszechstronnie i długotrwale, umacnia zaś suwerenną państwowość ukraińską. 

2.  USA popierają też dlatego, że to umacnia ich hegemonistyczną pozycję światosystemową.

3.  Dlatego także, iż w ten sposób rządy te wyrażają swoje stanowisko w sprawie przestrzegania prawa międzynarodowego, przeciw państwu dokonującemu agresji na inne państwo, opowiadają się za Prawami Człowieka itp.

4.  Dlatego także, iż w ten sposób państwa te umacniają militarno-obronny sojusz natowski.

B.  Jakie mogą być stosunki rosyjsko-ukraińskie w dającej się wyobrazić przyszłości?

Konflikt Ukrainy z Rosją, bez względu na jego przebieg i ewentualnie jego rychłe ograniczenie militarne, staje się praktycznie wieczny w rozmaitych jego przejawach. Nie powróci poprzedni stan rzeczy w stosunkach między Ukraińcami i Rosjanami. Nawet po ewentualnej zmianie ustrojowej w Rosji (autokracja zastąpiona przez demokrację) i rozwinięciu się demokracji ukraińskiej.

C.  Jakie to ma znaczenie dla prowadzenia polityki polskiej?

1.  W polskiej polityce zagranicznej trzeba będzie uwzględniać ten stan rzeczy i jednocześnie (a) utrzymywać jak najlepsze stosunki z Ukrainą oraz (b) utrzymywać stosunki z Rosją na zasadach obopólnego poszanowania prawa międzynarodowego.

2.  Trzeba pilnie oswajać się z prawdopodobieństwem zaistnienia dużej ukraińskiej mniejszości narodowej w warunkach rozwijania się procesu narodotwórczego w Ukrainie.

3.  Trzeba nadal rozwijać zdolności obronne.

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski