2023-02-09

Doradztwo może pokazywać alternatywę

Krytycy Radosława Sikorskiego zarzucają mu doradzanie autokratycznemu państwu pozaeuropejskiemu i pobieranie za to wynagrodzenia.  Nie wierzę jednak, żeby Sikorski doradzał takiemu rządowi jak umacniać autokrację. Będę uważał, dopóki nie pojawi się przekonywający dowód przeciwny, że przekazywał on wiedzę zbudowaną na doświadczeniu polityka demokratycznego państwa praworządnego i ukazującą zasady prawne takiego państwa. Może więc dobrze, iż coś z takiego doświadczenia europejskiego wchodzi do informacyjnego obiegu w państwie autokratycznym. Dlaczego nie wykorzystać takiej metody oddziaływania?

Jeśli krytykuje się polityka europejskiego za doradzanie takiemu państwu, to czy należy w europejskim szpitalu leczyć członka rodziny królewskiej takiego państwa albo w europejskim banku przechowywać (i wykorzystywać) pieniądze z takiego państwa, albo kupować od takiego państwa surowce, etc.

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski