2014-01-18

Polnische Wirtschaft?

29 grudnia 2006 r. obywatel Rzeczypospolitej występuje listem poleconym do prezydenta Rzeczypospolitej z obszernie, solidnie uzasadnioną inicjatywą odznaczenia orderem niemieckiego historyka za zasługi dla stosunków polsko-niemieckich.

6 lipca 2008 r. tenże obywatel Rzeczypospolitej prosi prezydenta Rzeczypospolitej o udzielenie odpowiedzi na list (polecony) z 29 grudnia 2006 r.

12 lutego 2009 r. obywatel Rzeczypospolitej rozmawia telefonicznie ze starszym specjalistą w Kancelarii Prezydenta i otrzymuje informację, że sprawę przekazano ministrowi spraw zagranicznych. „Proszę nie tracić nadziei na szczęśliwe zakończenie.“

31 stycznia 2011 r. obywatel Rzeczypospolitej otrzymuje z Kancelarii Prezydenta list z którego wynika, że dnia 27 stycznia 2011 r. wpłynął do Kancelarii list ministra spraw zagranicznych, wyrażający popacie dla inicjatywy obywatela i zawierający wniosek o nadanie wysokiej klasy Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

15 lipca 2011 r. dyrektor ważnego biura w Kancelarii Prezydenta informuje pisemnie obywatela Rzeczypospolitej, że „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski, postanowieniem z dnia 15 lipca 2011 r. nadał Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej panu [...], w uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy naukowej, za osiągnięcia w pracy badawczej oraz na rzecz upowszechnienia wiedzy o historii Polski. Proszę przyjąć wyrazy szacunku i podziękowania za inicjatywę, która pozwoliła dostrzec zasługi wybitnego naukowca i docenić jego wkład dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich.“ Postanowienie Prezydenta ogłasza “Monitor Polski” Nr 89, poz. 930 z 2011 r. i wiadomość o odznaczeniu staje się znana publicznie.

2 kwietnia 2012 r. tenże obywatel Rzeczypospolitej przypadkowo spotyka na przyjęciu w Ambasadzie Francuskiej bardzo ważnego ministra z Kancelarii Prezydenta i wyraża ostrożne przypuszczenie, że odznaczony “chyba nadal czeka”. W odpowiedzi słyszy: “nie on jeden.”

18 stycznia 2014 r. obywatel Rzeczypospolitej dowiaduje się od polskiego historyka z Niemiec, że orderu do dziś nie wręczono.

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski