2024-04-18

Mój postulat – wypowiedź w dniu 18.04 w audytorium Teatru Palladium na spotkaniu inaugurującym Rok Jubileuszowy ZSP:

 

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,

Zróbmy coś praktycznego dla naszych młodszych koleżanek i kolegów, ludzi studiujących dzisiaj. Mamy w Polsce dobre milion dwieście tysięcy studentów. Z tego 200 tysięcy w Warszawie. Aż 70 % studentów polskich pracuje zarobkowo, a prawie połowa tej grupy – musi pracować, żeby mieć co jeść i gdzie spać. Uczelnie domów studenckich nie budują. Ostatnie powstały w jakoby tylko strasznej PRL. W Warszawie mamy 99 studenckich domów prywatnych, niewielkich. Inwestorzy litewscy adaptują teraz dwa wielkie biurowce na domy studenckie.  Ten stan zatrudnienia obniża wyniki studiów, ponieważ student podczas takiej pracy nie czyta skryptu, nie pisze referatu, nie analizuje treści wykładu. Komisja Historyczna powinna zwrócić się do sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o skierowanie do Rady Ministrów dezyderatu wnioskującego o takie zwiększenie nakładów na stypendia i budowę domów studenckich, żeby odsetek studentów pracujących w celu przeżycia w mieście studiów zminimalizować w krótkim czasie do zera. Przyczyni się w ten sposób do podniesienia wyników studiowania. Poprawi też realizację art. 2 konstytucji (sprawiedliwość społeczna).

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski