2014-03-16

Prywatyzacja światowego Internetu

NTIA (rządowa agencja USA - Krajowy Urząd Telekomunikacji i Informacji) ogłosiła dnia 14 marca 2014 r., że zgodnie z decyzją rządową z 1997 r. oraz późniejszymi uchwałami Kongresu USA, przystępuje do realizacji finalnego stadium prywatyzacji Internetu ogłaszając zamiar przekazania podstawowych dla funkcjonowania Internetu kompetencji (funkcje ustalania i przyznawania nazw domen) światowej społeczności udziałowców wielozadaniowego systemu internetowego (multitaskholder community). Zwróciła się do ICANN (Internetowa Korporacja Przypisywania Nazw i Numerów) o zwołanie zgromadzenia tych udziałowców w celu wypracowania przez nich projektu przekazania obecnej roli NTIA w zakresie koordynacji systemu nazw internetowych domen (DNS). Do kompetencji NTIA należy (a) stosowanie procedury dokonywania zmian w autorytatywnie ustalanej treści pliku danych strefy podstawowej w postaci listy nazw i adresów wszystkich domen najwyższego poziomu, jak również (b) wykonywanie historycznej roli zarządzania systemem DNS. Obecnie NTIA ma umowę z ICANN o wykonywaniu funkcji IANA (Urząd Przypisywania Numerów) oraz umowę kooperacyjną z firmą VeriSign o wykonywaniu przez nią zadań w zakresie zarządzania danymi w wymienionym pliku danych podstawowych. NTIA oczekuje, że projekt zostanie wypracowany w porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (komunikat wymienia niektóre z nich). Musi on mieć szerokie poparcie wspólnoty udziałowców sytemu internetowego i uwzględniać następujące cztery zasady:

--- wspomaganie i wzmacnianie modelu udziałowcy wielozadaniowego (multistakeholder),

--- utrzymywanie bezpieczeństwa, stabilności i elastyczności internetowego system DNS,

--- zaspokajanie potrzeb i oczekiwań istniejących w skali światowej klientów I partnerów świadczenia usług IANA,

--- utrzymywanie otwartości Internetu.

Kierując się zgodnym stanowiskiem obydwóch partii, wyrażonym w uchwałach Izby Reprezentantów i Senatu USA i popierającym model zarządzania Internetem na zasadzie wielozadaniowych udziałów, NTIA nie przyjmie propozycji przewidującej zastąpienie roli NTIA w zakresie zarządzania Internetem przez rozwiązanie oparte na zarządzaniu prowadzonym pod kierownictwem rządu albo przez organizację międzyrządową. Tworząc ICANN już na samym początku przyjęto, że rola IANA w zakresie Internetu będzie tymczasowa, a stanowisko zajęte w 1997 r. ustanawiało zamiar  (rządu USA) przekazania sektorowi prywatnemu kierowniczej roli w zarządzaniu DNS. Rośnie też międzynarodowe poparcie dla takiego rozwiązania. Jednak do czasu jego wdrożenia, rola NTIA pozostanie niezmieniona. Wspomnane wyżej umowy NTIA wygasają 30 września 2015 r.

Źródło:

<http://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent-transition-key-internet-domain-name-functions>

Mój brazylijski znajomy pisze, że za kilka tygodni w São Paulo odbędzie sie pierwsza światowa konferencja na temat projektu prywatnego zarządzania Internetem. Część uczestników będzie obecna on-line.   

Czytelników tego tekstu proszę o uwagi o nazewnictwie. Np., jak informatycy pojmują termin multitaskholder?

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski