2014-04-04

IE – bezkontaktowo

To jest wiadomość dla słuchaczy moich wykładów z IE (integracja europejska). Podaję temat regulaminowych zajęć bezkontaktowych.

W nawiązaniu do literatury obowiązkowej (zob. sylabus) i treści wykładów, proszę przedłożyć mi w formie mailowego załącznika (adres: <ryszard@stemplowski.pl>), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia br., opracowanie (objętość dowolna, krótkie cytaty z literatury obowiązkowej – pożądane) nt. Neofunkcjonalistyczna interpretacja hipotezy o formującym się (kon)federalizmie UE.

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski