2014-06-16 

Fundacja Humboldta pomaga od ponad 60 lat

Alexander von Humboldt-Stiftung pomaga uczonym z całego świata. I wielce zasłużyła się nauce polskiej. W latach 1953-2013 jej stypendystami było 1236 obywateli polskich, z czego 852 w okresie do 1989 r. Żadna inna organizacja zagraniczna tyle dla nas nie zrobiła.

Ja dostałem w 1979 r. stypendium bez pośrednictwa żadnej instytucji PRL. Przebywałem w Bonn i Kolonii przez wiele miesięcy z rodziną. Nie spotkała nas tam żadna przykrość na tle narodowościowym. Przeciwnie – np. lekarz operujący migdałki moim obydwu córeczkom odmówił przyjęcia honorarium. Spędziłem w RFN łącznie ponad dwa lata, od października 1980 r. do października 1982 r., głównie na Uniwersytecie Kolońskim. Moje doświadczenia w środowisku akademickim były zawsze pozytywne, a pożytki dla pracy naukowej - oczywiście duże.

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski