Vidas históricas. Conversaciones con Tadeusz Łepkowski, Marian Małowist, Janusz Tazbir y Aleksander GieysztorReimpresiones de «Estudios Latinoamericanos» (11, 12, 13, 15)  - Revista del Instituto de Historia, Academia de Ciencias de Polonia, Coordinación e introduccion Ryszard Stemplowski, Scholar Publishing House, Warszawa 2019, 167 pp.

 Índice de materias

Índice de nombres

 

 

Mają swe losy książki, mają swe dzieje historycy, mają też historycy wiele o historii do opowiedzenia. Książka Vidas históricas. Conversaciones con Tadeusz Łepkowski, Marian Małowist, Janusz Tazbir y Aleksander Gieysztor (tytuł polskojęzyczny: Żywoty historyczne. Rozmowy z …) zawiera przedruki rozmów z czterema wybitnymi historykami zajmującymi się – czytając ich dzieła łącznie – Polską, Europą, Afryką i Ameryką Łacińską w rozmaitych okresach od średniowiecza do czasów nam współczesnych – przeprowadzone po polsku w ostatnich latach istnienia PRL i opublikowane po hiszpańsku w PAN-owskim, przeze mnie redagowanym roczniku „Estudios Latinoamericanos” (1988-1991). Uczeni ci, pytani przez redaktora rocznika oraz współpracowników lub uczniów, mówią o swoich kolejach losu i swych przodkach, o swoich lekturach, studiach, nauczycielach, uczniach, swoich dziełach... Wypowiedzi tych czterech historyków zostały opatrzone spisami ich najważniejszych publikacji oraz przypisami odnośnie wymienianych osób i prac. Indeks obejmuje prawie 500 nazwisk. Język hiszpański jest drugim po angielskim pod względem rozpowszechnienia językiem początkowo tylko europejskim, a dzisiaj ojczystym dla prawie pół miliarda ludzi na obydwu półkulach. Kto spośród hispanoablantes zechce książkę przeczytać (choćby w ebooku), dzięki Wydawnictwu Naukowemu Scholar zobaczy nieznane obrazy dziejów Polski jako części historii powszechnej.

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski