2019-02-17

Lektura obowiązkowa (1)

Janusz Reykowski, Od Okrągłego Stołu do autorytarnej „kontrrewolucji”, [w] A. Friszke, J. Grzelak, M. Kofta, W. Osiatyński, J. Reykowski, Psychologia Okrągłego Stołu, Redakcja: M. Kofta o A. Leszczyński, Smak Słowa, Sopot 2019, s. 279-334

Andrzej Friszke, Okrągły Stół bez legend – mówią dokumenty, [w] ibid., s. 335-378

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski