2019-09-04

Immanuel Wallerstein (28 września 1930 – 31 sierpnia 2019)

Wallerstein I., Koniec świata jaki znamy, tłum. M. Bilewicz, A.W. Jelonek, K. Tyszka, wstęp P. Śpiewak, A.W. Jelonek, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.

Wallerstein I., The Uncertainties of Knowledge, Temple UP 2004.

Wallerstein I., Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, tłum. K. Gawlicz, M. Starnawski, przedmowa M. Starnawski, P. Wielgosz, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2007.

Wallerstein I., Trwałe dziedzictwo światowej rewolucji 1968 roku, w: W. Borodziej, S. Dębski red.), Modernizacja, centrum, peryferie. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Ryszarda Stemplowskiego, tłum. J. Dołęga, PISM, Warszawa 2009, s. 439–448, http://www.stemplowski.pl/images/ksiazki/RS-Wallerstein.pdf

Wallerstein I., The Modern World-System, t. I–IV, t. I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, With a New Prologue; t. II: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600–1750, With a New Prologue; t. III: The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730s–1840s, With a New Prologue, t. IV: Centrist Liberalism Triumphant, 1789–1914, wszystkie tomy wydane przez University of California Press, San Francisco 2011.

Wallerstein I., Conclusion: World-systems Analysis as a Knowledge Movement, w: S.J. Babones, Ch. Chase-Dunn (red.), Routledge Handbook of World-Systems Analysis, Routledge, London–New York 2012, s. 515–521.

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski