2020-02-11

24 recenzje

(opublkowane w okresie ostatnich 36 miesięcy)

 

Åse B. Grødeland, William J. Miller, European Legal Cultures in Transition, Cambridge University Press, 2015, 566 s., „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, 1 (68) 2017, s. 169-176

 

Christopher H. Achen & Larry M. Bartels, Democracy for Realists. Why Elections Do Not Produce Responsive Government, Princeton University Press 2016, 26 wykresów, 18 tabel, Appendix: Retrospective Voting and Sanctioning, bibliografia, indeks, 390 s., "Studia Socjologiczno-Polityczne", 1-2(05)2016, s. 132-135

 

Patrick Iber, Neither Peace nor Freedom: The Cultural Cold War in Latin America. Harvard University Press, 2015, 327 s.; Jim Smyth, Cold War Culture: Intellectuals, the Media and the Practice of History. "Polski Przegląd Dyplomatyczny", 2(69)2017, s. 160-167

 

Arjun Appadurai, The Future as Cultural Fact. Essays on the Gobal Condition, Verso, 2013, 328 s., "Polski Przegląd Dyplomatyczny", 3(70)2017, s. 166-170

 

Bálint Magyar, Post-Communist Mafia State. The Case of Hungary, przekład Bálint Bethelenfalvy, Ágnes Simon, Steven Nelson, Kate Paulin, Central European University in association with Noran Libro, Budapest 2016, 662 s., "Studia Socjologiczno-polityczne", 1(06)2017, s. 109-118

 

Patricia Friedrich (red.), English for Diplomatic Purposes, Multilingual Matters, 2016, 204 s., "Polski Przegląd Dyplomatyczny", 4(71)2017, s. 176-179

 

John Bew, Realpolitik. A History. Oxford University Press, 2016, 395 s.,"Polski Przegląd Dyplomatyczny", 1(72) 2018, s. 173-178

 

Sarah Fine, Lea Ypi (red.), Migration in Political Theory. The Ethics of Movement and Membership, Oxford University Press, Oxford 2016, 299 s. „Sprawy Międzynarodowe” 2018, nr 2, s. 269-272

 

Michael Zantke, Bewaffnete Intelektuelle. Die Bedeutung Machiavellis für den Nationalsozialismus und die konservative Revolution, przedmowa Heinz Kleger, WeltTrends, Potsdam 2017, 361 s., „Przegląd Historyczny“ 2018, nr 1, s. 158-163

 

Sue Wright, Language Policy and Language Planning. From Nationalism to Globalisation"Studia Socjologiczno-Polityczne", Seria Nowa 1:163-164

 

Tom Junes , Student Politics in Communist Poland. Generations of Consent and Dissent, Lexington Books, Lanham 2015, „Politeja”, nr 53 (2018), s. 393-397

 

 Oona A. Hathaway, Scott J. Shapiro, The Internationalists. And Their Plan to Outlaw War, Allen Lane–Penguin Random Books, London 2017, 581 s., fotografie, "Sprawy Międzynarodowe” 2018, nr 1, s. 353-359

 

Graham Allison, Destined for War. Can America and China Escape Thucydides’s Trap? Houghton Mifflin Harcourt 2017, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", (1) 2019, s. 150-162

 

Yaqing Qin, A Relational Theory of World Politics, Cambridge University Press 2018“Studia Polityczne”, 2018, t. 46, nr 4, s. 219-228

 

Jerzy Józef Wiatr, Bezpieczeństwo narodowe Polski a stosunki polsko-rosyjskie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 217, „Dyplomacja i bezpieczeństwo”, 1(5)2017/2018, s. 214-218

 

Axel Honneth, Die Idee des Sozialismus, Erweitere Ausgabe, Suhrkamp, Berlin 2017, 199 s., „Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych”, nr 1 (48) styczeń-marzec 2019 r., s. 74-84

 

Peter Starke, Alexandra Kaasch, Franca van Hooren, The Welfare State as Crisis Manager. Explaining the Diversity of Policy Responses to Economic Crisis, Palgrave Macmillan, 2013, “Polski Przegląd Dyplomatyczny", nr 2(77)2019, s. 158-166

 

Política y religión en América Latina, ed. Katarzyna Krzywicka, Renata Siuda-Ambroziak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017 (Estudios Iberoamericanos de la UMCS), 316 ss., Sprawy Międzynarodowe 2018 nr 3, s. 385-396

 

O filozofii Kanta dla politologów [O książce: Seán MolloyKant's International Relations. The Perpetual  Theology of Perpetual Peace, University of Michigan Press 2017], "Polski Przegląd Dyplomatyczny", nr 3(78)2019, s. 142-149

 

Gary Browning, A History of Modern Political Thought. The Question of Interpretation, Oxford 2016, Oxford University Press, ss. 431, “Kwartalnik Historyczny”, 2 (2019), s. 379-384

 

William E. Scheuerman, Civil disobedience, Polity Press 2018, “Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych”, nr 49/50, styczeń-marzec 2019, s. 50-57

 

Przejście niskokonfliktowe [o książce: K. Schake, Safe Passage. The Transition from British to American Hegemony,  Harvard UP, 2017], "Polski Przegląd Dyplomatyczny", nr 4(79)2019, s. 113-121

 

Latynoamerykańskie aspekty wojen światowych. [O dwóch książkach: Stefan Rinke, Latin America and the First World War, transl. Ch.W. Reid, New York 2017, Cambridge University Press, ss. 302. Frank D. McCann, Brazil and the United States during World War II and Its Aftermath. Negotiating Alliance and Balancing Giants, London 2018, Palgrave Macmillan, 318 s.] ”Dzieje Najnowsze”, Rocznik LI – 2019, 3, s. 337-391

 

Ideologie I polityka zagraniczna USA. [O książce: Callaghan, B. O’Connor, M. Phythian, Ideologies of American Foreign Policy, Routledge, 2019,195 s.], "Polski Przegląd Dyplomatyczny", nr 1(80)2020, s. 75-82

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski